Firmele au la dispoziție un ajutor de minimis de 200.000 euro pentru achiziția de tehnologii sau materii prime ecologice

Firmele au la dispoziție un ajutor de minimis de 200.000 euro pentru achiziția de tehnologii sau materii prime ecologice
scris 15 dec 2016

Frimele care își propun să să identifice și să susțină dezvoltarea de produse și servicii cu impact redus asupra mediului vor avea la dispoziție o finanțare nerambursabilă de până la 200.000 de euro pentru achiziția de tehnologii de obținere a materialelor sau produselor cu impact redus asupra mediului, prin utilizarea de materii prime naturale și sau materii prime reciclate.

Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis, care va fi acordată în cadrul schemei, este de 288,45 milioane lei, până în 2020 inclusiv.

Cuantumul finanțării va fi egal cu cheltuielile eligibile ale proiectului, fără a putea depăși, la data semnării contractului de finanțare nerambursabilă, echivalentul în lei al nivelului maxim al ajutorului de minimis de 200.000 euro.

Schema va fi aplicată în Programul Pilot Start Up Mediu Eco Business, aprobat joi, printr-un memorandum, de Guvern.

Programul Start Up Mediu își propune să identifice și să susțină dezvoltarea de produse și servicii cu impact redus asupra mediului în arii-cheie în care solicitanții pot avea un impact semnificativ prin programe de re-tehnologizare și producție în sectorul materialelor și produselor cu impact redus asupra mediului, investiții în tehnologii, procese industriale și de producție care procesează în mod sustenabil resursele de mediu, și stimulează deopotrivă dezvoltarea si prezența pe piață a micilor producători locali.

Valabilitatea autorizațiilor de construcție, dublată la 2 ani. În cel mult 3 ani, toate actele pentru certificatul urbanism vor fi depuse online CITEȘTE ȘI Valabilitatea autorizațiilor de construcție, dublată la 2 ani. În cel mult 3 ani, toate actele pentru certificatul urbanism vor fi depuse online

Schema de minimis se adresează operatorilor economici, întreprinderi unice, cu excepția celor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, în producția primară a produselor agricole, în prelucrarea și comercializarea produselor agricole, desfășoară activități legate de export către state terțe sau către state membre sau desfășoară activități care favorizează utilizarea produselor naționale în detrimentul celor importate.

Cheltuielile eligibile în cadrul schemei de ajutor de minimis sunt:

a)  investiții legate de înființarea unei noi unități, extinderea unei unități existente, diversificarea producției unei unități, prin realizarea de produse noi, suplimentare, sau schimbarea fundamentală a procesului de producție al unei unități existente;

b)  realizarea clădirilor și/sau construcțiilor necesare amplasării și montării utilajelor, instalațiilor și echipamentelor achiziționate în cadrul proiectului, cu dotările aferente - instalații electrice, instalații de alimentare cu gaze naturale, instalații de încălzire, ventilare, climatizare, telefonie, PSI, intranet. Sunt eligibile doar instalațiile menționate mai sus care sunt realizate în interiorul clădirilor și/sau construcțiilor necesare amplasării și montării utilajelor și nu reprezintă cheltuieli cu asigurarea utilităților;

c)  achiziția de utilaje, instalații, echipamente noi necesare îndeplinirii obiectivelor prezentului proiect;

d)  montajul utilajelor și echipamentelor tehnologice;

e)  instalare și punerea în funcțiune;

- pregătirea personalului de exploatare - cheltuielile necesare instruirii/școlarizării personalului în vederea utilizării corecte și eficiente a utilajelor și tehnologiilor;

- probe tehnologice și teste - cheltuielile aferente execuției probelor/încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepție, omologărilor;

f)   studii de fezabilitate, proiect tehnic, în limita a 8% din cheltuielile eligibile pentru investiția de bază.

Cheltuielile efectuate pentru achiziția de active corporale sunt eligibile dacă activele achiziționate sunt noi.

Finanțarea programului se va realiza din veniturile Fondului pentru Mediu, iar anual se vor putea organiza una sau mai multe sesiuni de finanțare, pe tipuri de proiecte și în limita sumei alocate.

viewscnt
Afla mai multe despre
ajutor
schema
minimis
ecologic
tehnologie
materii
firme
companii