Noi subvenții de stat de sute de milioane de euro pentru eficientizarea energetică a companiilor românești, inclusiv pentru centrale proprii de energie regenerabilă. Schemă și pentru autorități

Noi subvenții de stat de sute de milioane de euro pentru eficientizarea energetică a companiilor românești, inclusiv pentru centrale proprii de energie regenerabilă. Schemă și pentru autorități
scris 15 iul 2022

Guvernul a adoptat o nouă schemă de ajutor de stat, pentru eficientizarea energetică a companiilor din România, inclusiv prin construirea de către acestea de centrale de producție de energie regenerabilă proprii, bugetul total al schemei urmând să depășească 410 milioane euro. 

Guvernul a aprobat totodată și o schemă 500 de milioane euro, destinată autorităților locale pentru eficiență energetică și producția de energie verde, pentru consumul propriu. Autoritățile locale vor putea să investească în eficientizarea termică, iluminat, și încălzire - pentru școli, spitale, locuințe.

Schema pentru IMM va fi compusă din fonduri UE nerambursabile de 350 milioane euro, din Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM), plus cofinanțare de la bugetul de stat de 61,764 milioane euro, după cum a anunțat anterior Profit.ro.

DOCUMENT Guvernul a semnat ordonanța cu cele mai mari schimbări fiscale din ultimii ani CITEȘTE ȘI DOCUMENT Guvernul a semnat ordonanța cu cele mai mari schimbări fiscale din ultimii ani

Pe baza schemei de ajutor de stat vor fi acordate granturi cifrate între 50.000 și 500.000 euro pe beneficiar pentru:

a) Investiții în măsuri de eficiență energetică și de reducere a consumurilor specifice energetice la clădiri și construcțiile anexe, cu excepția clădirilor administrative sau altor categorii de clădiri care nu sunt destinate activităților de producție/servicii ale întreprinderilor, prin intervenții la anvelopa clădirii, șarpante, învelitoare inclusiv măsuri de consolidare a clădirilor și construcțiilor anexe. De asemenea sunt permise intervenții la sistemele de utilități ale clădirilor, precum și achiziții de echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru producerea de energie necesare clădirilor și construcțiilor anexe. Lucrările de consolidare la clădiri și construcțiile anexe nu pot depăși 15% din valoarea totală a proiectului. Nu se vor finanța lucrările privind consolidări seismice;

b) Investiții în echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile (cu excepția biomasei) destinate consumului propriu de energie a întreprinderilor, inclusiv în capacități de producție de energie din surse regenerabile care se încadrează în capacitatea de producție specifică prosumatorului definit potrivit Legii nr. 220 din 27 octombrie 2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările și completările ulterioare. În categoria capacităților de producție a energiei din surse regenerabile se încadrează: panourile solare/fotovoltaice, utilizarea apei geotermale, utilizarea energiei eoliene în zonele unde există potențial de utilizare a energiei vântului precum și alte surse de energie regenerabile definite conform Legii nr. 220 din 27 octombrie 2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările și completările ulterioare;

c) Investiții în măsuri de eficiență energetică la nivelul unităților de cogenerare/trigenerare existente sau noi, inclusiv pentru lucrări de modernizare/reabilitare/creșterea puterilor instalate, utilizând sursele regenerabile de energie (cu excepția biomasei) și destinate consumului propriu, care se încadrează în capacitatea de producție specifică prosumatorului;

d) Investiții pentru reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră prin sisteme dedicate modernizării, monitorizării și eficientizării consumului de energie la nivelul întreprinderilor, ce vor include, în mod obligatoriu, instalarea unui sistem de management al energiei (EMS) care va asigura, la nivelul întreprinderii, o contorizare generală a consumului de energie, va realiza statistici asupra consumului, va înregistra si analiza datele centralizate, va livra un raport periodic asupra acestor date și va eficientiza consumul de energie în timp real. Achiziționarea de echipamente/utilaje/dotări specifice care fac parte din procesul de producție/servicii respectiv din activitatea economică de bază a întreprinderii este posibilă dacă prin acestea se înlocuiesc echipamente/utilaje/dotări specifice cu consum de energie sporit și prin aceasta măsură se obține o reducere a consumului specific de energie față de consumul inițial. 

FOTO Nordis Group a început livrarea unităților din ansamblul Nordis Mamaia CITEȘTE ȘI FOTO Nordis Group a început livrarea unităților din ansamblul Nordis Mamaia

Schema de ajutor de stat este deschisă atât întreprinderilor mari, cât și IMM-urilor. Nu pot participa marii consumatori industriali de energie, precum Alro Slatina sau Liberty Galați, care participă la sistemul de alocare și tranzacționare a drepturilor de emisii de gaze cu efect de seră, prin certificate CO2.

"Efectele crizei din Ucraina au condus la creșterea prețului la materialele de construcții în medie cu peste 60%, în timp ce prețul la utilitățile publice (energie, gaze naturale, combustibil) a crescut în medie cu peste 40%. Pe cale de consecință, atât întreprinderile mari, cât și IMM-urile, au înregistrat dificultăți în finanțarea activității curente dar și în gestionarea prețului la produsele și serviciile obținute de acestea. Comisia Europeană a lansat programul RepowerEU, prin care statele membre ale Uniunii Europene sunt încurajate să investească în independența energetică atât la nivel național, cât și la nivelul consumatorilor, pentru a genera fie economie de energie, fie a asigura obținerea de energie verde din surse regenerabile. (…) Având în vedere faptul că perioada programatică 2014-2020 se încheie la 31 decembrie 2023, iar absorbția fondurilor europene se situează la un nivel scăzut, este necesară adoptarea unor măsuri care să reducă riscul acestor pierderi. În cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare pentru perioada de programare 2014-2020 există un risc de dezangajare de peste 5,4 miliarde euro. Pentru a evita riscului de a pierde fondurile externe nerambursabile alocate României prin Programul Operațional Infrastructură Mare, trebuie adoptate măsuri urgente prin care să se asigure o angajare a acestor fonduri cu șanse de cheltuire până la finele perioadei de eligibilitate", menționează actul normativ adoptat.

Piața auto din România - cea mai mare creștere din Europa. Marile țări Italia, Germania, Franța, Spania, în scădere CITEȘTE ȘI Piața auto din România - cea mai mare creștere din Europa. Marile țări Italia, Germania, Franța, Spania, în scădere

Beneficiarul măsurilor de eficiență energetică trebuie să îndeplinească următoarele condiții: a) a înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul din anii 2019, 2020 respectiv 2021; b) a fost înființat până la data de 31.12.2021 inclusiv; c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente și să mențină parametrii energetici specifici la care s-a angajat pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului; d) grantul pentru investiții în eficiență energetică are o valoare de minim 50.000 euro și valoare maximă de 500.000 euro și nu depășește de maxim cinci ori cifra de afaceri realizată în exercițiul financiar 2021; e) dispune de cofinanțare proprie a proiectului stabilită în conformitate cu prevederile legale privind ajutorul de stat; f) nu este întreprindere în dificultate în anul 2021, în conformitate cu prevederile art. 2, punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014; g) nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani pentru aceleași activități; h) a avut minim 1 angajat in anul 2021; i) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile în eficiență energetică pentru care se solicită ajutor de stat; k) prezintă documentele doveditoare ale calității de proprietar/ administrator, concesionar sau locatar/comodatar cu drept de superficie/folosință pentru imobilul în care se implementează proiectul respectiv extras de carte funciară valabil înainte cu 30 de zile la data înscrierii, însoțite de act dobândire a proprietății, contract de concesiune/chirie/comodat, după caz, valabile pe toată durata de implementare a proiectului și o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului.

În cazul în care beneficiarul nu este proprietarul imobilului unde se implementează investiția pentru schema de eficiență energetică acesta va prezenta documentele doveditoare ale calității de administrator, concesionar sau locatar/comodatar cu drept de superficie sau alte dezmembrăminte ale dreptului de proprietate.

Aceste documente vor fi însoțite de extrasul de carte funciară valabil înainte cu 30 de zile al respectivului imobil, precum și de acordul proprietarului cu privire la implementarea proiectului; l) deține cel puțin un contract de furnizare a energiei electrice și a gazelor naturale, obligatoriu, sau a energiei termice după caz, în vigoare pentru punctul de consum unde solicită finanțarea.; m) prezintă auditul de bilanț energetic care conține indicatorii specifici energetici inițiali și previzionați, care reprezintă ținte minime de îndeplinit de către beneficiari la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului și ulterior de menținut pe o durată de minim 3 ani ulterioară implementării investițiilor. În situația operatorilor economici nou înființați sau în cazul în care nu există contracte de furnizare la locul de implementare, auditul de bilanț energetic va fi înlocuit de un audit energetic previzionat, care va stabili indicatorii energetici specifici angajați de către beneficiar.

Nerealizarea indicatorilor specifici energetici de către beneficiar atrage după sine restituirea sumelor primite sub formă de grant proporțional cu gradul de nerealizare al acestora; n) prezintă declarație de consum total anual de energie din care reiese consum energetic total calculat în TEP/an, unde o tonă echivalent petrol (TEP) reprezintă combustibil convențional cu puterea calorifică de 10000 Kcal/kg; o) investiția implementată în cadrul măsurilor de eficiență energetică determină o scădere a consumului energetic total al proiectului de minim 10% față de indicatorii energetici specifici inițiali, pe bază de raport de bilanț energetic.

În situația în care nu se realizează economii de energie de cel puțin 10%, proiectul este declarat neeligibil; p) beneficiarul desfășoară activitatea de producție/prestări servicii către populație cu excepția investițiilor imobiliare, consultanței, asistenței tehnice precum și altor categorii de servicii de natură similară stabilite prin ghidul solicitantul de autoritatea de management a Programului Operațional Infrastructură Mare. Beneficiarul are obligația de a face dovada prin coduri CAEN specifice că a realizat cifra de afaceri aferentă codului CAEN specifică producție/servicii, pentru care solicită finanțarea, cu excepția celor menționate anterior, în valoare de minim 10.000 euro.

viewscnt
Afla mai multe despre
eficienta energetica
scumpire energie
reducere consum energie
subventii de stat eficienta energetica
productie energie regenerabila