Se reia de la zero un proces-cheie pentru controlul prețului energiei electrice

Se reia de la zero un proces-cheie pentru controlul prețului energiei electrice
scris 24 feb 2020

Un proces intentat în urmă cu peste 5 ani de către Fondul Proprietatea, în calitate de acționar minoritar semnificativ la mai mulți operatori concesionari de distribuție a energiei electrice și în care Fondul contesta sporirea puterii Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) de a controla și modifica un indicator-cheie în funcție de care sunt stabilite tarifele reglementate de distribuție practicate de acești operatori, componentă de bază a prețului final plătit de consumatori pe facturile de curent, va fi reluat de la zero, a decis Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ).

Procesul, început la finalul anului 2014, a fost câștigat în primă instanță de Fond la Curtea de Apel București (CAB) în martie 2017. ANRE a făcut însă recurs la ÎCCJ, iar instanța supremă a decis recent retrimiterea cauzei spre rejudecare la CAB.

În 2014, Fondul Proprietatea a cerut CAB anularea mai multor prevederi din Ordinul Președintelui ANRE nr.112/2014 pentru modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice. Pe parcursul procesului, Fondului i s-au alăturat, ca intervenienți, cei 6 operatori regionali de distribuție controlați (câte 3 fiecare) de grupurile Enel și Electrica SA, precum și cea din urmă companie ca atare.

EXCLUSIV Tranzacție ce sparge borna, confirmată: Unul dintre cei mai mari investitori chinezi, un conglomerat care controlează Cirque du Soleil și un club din Premier League, intră în România. Warren Buffett al Chinei cumpără Floreasca Park CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Tranzacție ce sparge borna, confirmată: Unul dintre cei mai mari investitori chinezi, un conglomerat care controlează Cirque du Soleil și un club din Premier League, intră în România. Warren Buffett al Chinei cumpără Floreasca Park

Principalul motiv de nemulțumire al FP a fost introducerea în legislația secundară a ANRE a prevederii potrivit căreia, "pentru evitarea recunoașterii în cadrul structurii tarifelor reglementate de distribuție a unor costuri de capital excesive", începând cu cel de-al doilea an al perioadei de reglementare, ANRE are dreptul să revizuiască valoarea indicatorului rata reglementată a rentabilității (RRR) în funcție de evoluția valorilor parametrilor luați în considerare la determinarea acesteia.

RRR reprezintă, practic, o marjă de profit garantată pentru activitatea de distribuție a operatorilor de profil, utilizată la calculul tarifelor de distribuție a energiei aprobate de ANRE și suportate de consumatori pe facturi. Tariful de distribuție are o pondere de aproximativ 30% din factura finală plătită de consumatorii casnici.

Tarifele de distribuție sunt stabilite de ANRE în baza unor formule complexe, în care intră și rata reglementată procentuală a rentabilității. Potrivit reglementărilor ANRE, la stabilirea tarifelor de distribuție sunt luate în considerare costurile justificate cu operarea și mentenanța, achiziția energiei electrice aferente consumului propriu tehnologic aprobat de ANRE, amortizarea activelor existente și a noilor investiții eficiente, precum și rentabilitatea activelor. Rata reglementată a rentabilității se stabilește inclusiv pe baza randamentelor medii ale titlurilor de stat emise de Ministerul Finanțelor Publice, dar și a unor indicatori de risc și de rentabilitate ai pieței românești a acțiunilor listate la bursă. În calculul ratei de rentabilitate mai intră costurile capitalului și gradul de îndatorare al companiilor de distribuție, precum și rata impozitului pe profit.

De menționat că, la două zile după decizia ÎCCJ de trimitere spre rejudecare a procesului, ANRE a anunțat lansarea unei proceduri de cumpărare directă de servicii de consultanță privind stabilirea elementelor de calcul al costului mediu ponderat al capitalului investit în sectorul energiei electrice și gazelor naturale, pentru perioada 2020 – 2024, din cadrul celei de-a patra perioade de reglementare, respectiv pentru activitățile de transport al gazelor naturale, de transport al energiei electrice, de distribuție a gazelor naturale și de distribuție a energiei electrice. "Obiectivele specifice ale acestor servicii de consultanță constau în determinarea elementelor de calcul al costului mediu ponderat al capitalului și stabilirea variației acestora față de elemente le utilizate la determinarea ratei reglementate a rentabilității aprobată prin Ordinul ANRE nr. 168/2018", a precizat Autoritatea.

EXCLUSIV Conducerea grupului bancar francez Crédit Agricole și-a anunțat angajații de vânzarea operațiunilor din România CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Conducerea grupului bancar francez Crédit Agricole și-a anunțat angajații de vânzarea operațiunilor din România

"(…) conform prevederilor introduse prin punctul 10 al Ordinului ANRE nr. 112/2014, ANRE are dreptul de a revizui valoarea RRR „în funcție de evoluția valorilor parametrilor luați în considerare la determinarea acesteia”. Nu este însă clar dacă se are în vedere variația tuturor parametrilor utilizați în calculul ratei reglementate a rentabilității sau numai a unora dintre aceștia și dacă orice variație a acestor parametri, indiferent de importanța acesteia, va îndreptăți ANRE să revizuiască RRR. Se observă astfel că prevederea mai sus citată este atât de largă și de neclară (…) încât permite abuzuri, în detrimentul operatorilor de distribuție și a investitorilor. O astfel de prevedere încalcă principiul unei reglementări bazate pe criterii obiective, determinate într-o manieră transparentă (…). (…) Apelând la formulări lipsite de o definiție legala si fără un veritabil fond motivațional și mai ales fără mijloc de control, precum „costuri excesive" și „parametrii luați in considerare", pârâta ANRE elimină orice eventual mijloc de control din partea unei instanțe de judecată, din partea unui operator de distribuție sau terț independent, conducând la situația de a fi forțați la acceptarea unor concluziile arbitrare și netemeinice", au argumentat în instanță avocații FP și ai distribuitorilor.

În replică, ANRE s-a apărat arătând că "Modificarea a fost necesară pentru a se putea aplica o valoare a RRR afată în concordanță cu realitatea din cadrul economiei naționale și internaționale și cu modificările apărute în ceea ce privește valoarea parametrilor considerați la fundamentarea RRR, în scopul evitării recunoașterii în cadrul structurii tarifelor reglementate de distribuție a unor costuri de capital excesive", avându-se în vedere totodată "stabilizarea contextului economic românesc și evoluția pozitivă  acestuia, precum și faptul că, prin natura activității lor, prin poziția deținută de monopol natural, operatorii de distribuție nu sunt nici pe departe expuși unor riscuri similare cu cele ale agenților economici care operează pe o piață pe deplin concurențială, iar evoluția în timp a activității lor este foarte predictibilă".

Fondul și distribuitorii au mai contestat înăsprirea condițiilor de recunoaștere în tarife a sporurilor de eficiență rezultate din reducerea consumului propriu tehnologic (CPT - pierderile de energie din rețele), eliminarea actualizării cu inflația a bazei reglementate a activelor distribuitorilor, utilizată la calculul tarifelor de distribuție, precum și eliminarea prevederii potrivit căreia "pentru investițiile în implementarea sistemelor de măsurare inteligentă se aplica la sfârșitul perioadei de reglementare o valoare a RRR majorată cu 0.5 puncte procentuale, condiționată de reducerea cu 1 punct procentual a CPT realizat față de ținta aprobată pentru nivelul de joasă tensiune".

PSD obligă Guvernul Orban să asigure masă de 10 lei pe zi fiecărui elev CITEȘTE ȘI PSD obligă Guvernul Orban să asigure masă de 10 lei pe zi fiecărui elev

Bazându-se și pe un raport de expertiză judiciară în domeniul energetic solicitat ca probă de reclamant, Curtea a dat dreptate Fondului Proprietatea și a anulat, în 2017, art.I pct.2,3,8,9,10 din Ordinul Președintelui ANRE nr.112/2014. ANRE a făcut recurs, iar ÎCCJ a decis recent rejudecarea dosarului la prima instanță.

Atât operatorii de distribuție, cât și Fondul au contestat ulterior în mai multe rânduri ordine ale ANRE legate de stabilirea indicatorului RRR, însă deocamdată fără succes, după cum Profit.ro a relatat aici sau aici.

În 2018, ANRE a decis să reducă cu 26%, de la 1 ianuarie 2019, rata reglementată a rentabilității (RRR) tuturor operatorilor de distribuție a energiei electrice, de la 7,7% la 5,66%, măsură contestată vehement, inclusiv în justiție, de companiile de distribuție, care au avertizat că va avea ca efect reducerea investițiilor în rețele. Ulterior, prin OUG nr. 19/2019 de modificare a celebrei OUG nr. 114/2018, fostul Guvern Dăncilă a preluat de la ANRE la legislația primară prerogativa stabilirii RRR și a majorat rata reglementată a rentabilității de la 5,66%, la cât o redusese Autoritatea, la 6,9%, atât pentru operatorii de distribuție a energiei, cât și pentru operatorul de transport și sistem Transelectrica. Măsura a fost salutată atunci de companii ca fiind un mesaj pentru ele, "de a investi în rețele și de a-și diversifica programele de investiții".

viewscnt
Afla mai multe despre
pret energie
scumpire energie
factura energie
tarif distributie energie
rata reglementata a rentabilitatii distribuitorilor de energie
monopoluri distributie energie