Finanțele modifică legislația IMM Invest, pentru a a include și agenți și brokeri de asigurări în categoria beneficiarilor

Finanțele modifică legislația IMM Invest, pentru a a include și agenți și brokeri de asigurări în categoria beneficiarilor
scris 19 aug 2021

Ministerul Finanțelor a pregătit un proiect de hotărâre care prevede extinderea IMM Invest pentru a include și agenți și brokeri de asigurări în categoria beneficiarilor admiși la finanțare-garantare în cadrul programului. Proiectul de hotărâre vizează alinierea prevederilor normelor metodologice la intenția leguitorului de includere a activității agenților și brokerilor de asigurare în cadrul activităților eligibile.

În cadrul Programului IMM Invest, de la debut și până la data de 30 iunie 2021, au fost emise un număr de 32.009 garanții în valoare de 16,67 miliarde lei, din care: numărul total al garanțiilor emise aferente programului este de 31.266 în valoare totală de 15,95 miliarde lei, iar în cadrul subprogramului AGRO IMM Invest au fost emise un  număr de 743 garantii, în valoare de 714,35 milioane lei. Totodată, din aceste 32.009 garanții emise, 15 IMM-uri au intrat în procedură de insolvență iar Ministerul Finanțelor a efectuat doar două plăți ale valorii de executare a garanțiilor în suma totală de 289.144,66 lei.

Proiectul de act normativ se propune modificarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM Invest, prin includerea codului CAEN 6622 – Activități ale agenților și brokerilor de asigurări, în categoria beneficiarilor admiși la finanțare-garantare în cadrul Programului.

Asigurătorii pierd în dosarul privind plafonarea tarifelor RCA CITEȘTE ȘI Asigurătorii pierd în dosarul privind plafonarea tarifelor RCA

Având în vedere faptul că este necesară instituirea unor mecanisme eficiente de recuperare a ajutorului de stat și a unui temei legal pentru aprobarea unor proceduri de recuperare ce urmează a se realiza prin ordin al ministrului finanțelor, este necesară introducerea, la nivelul normelor metodologice a  unei prevederi potrivit căreia, “ începând cu data la care FNGCIMM a luat la cunoștință despre intrarea beneficiarului în procedura insolvenței sau de la data primirii din partea instituției de credit a unei cereri de plată a garanției de stat, se stopează plata ajutorului de stat și se dispune recuperarea totală sau parțială a ajutorului de stat, conform Normelor de recuperare ce urmeaza a fi aprobate prin ordin al ministrului finanțelor.

Întrucât deciziile de stopare a acordării ajutoarelor de stat sau de recuperare totală ori parțială a acestora sunt emise de către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (FNGCIMM), în urma acțiunilor continue de monitorizare și control a utilizării creditului, inclusiv pe baza informațiilor decelate din fluxurile interne, precum și a celor primite de la compartimentele teritoriale specializate și de la beneficiarii de ajutor de stat, procedura și decizia de stopare și de recuperare sunt susceptibile de implicații inter-instituționale multiple și plurivalente, astfel că este necesară aprobarea acestor proceduri prin ordin al ministrului finanțelor.

viewscnt
Afla mai multe despre
imm invest
firme
ministerul finanțelor
asigurari
brokeri de asigurari