Finanțele anunță că noul indice se aplică și creditelor Prima Casă, fără să explice de ce, deși OUG 19/2019 a omis să modifice și legislația specială a programului, iar băncile aplică tot cu ROBOR

Finanțele anunță că noul indice se aplică și creditelor Prima Casă, fără să explice de ce, deși OUG 19/2019 a omis să modifice și legislația specială a programului, iar băncile aplică tot cu ROBOR
scris 2 mai 2019

Regula includerii în formula de calcul a ratei de dobândă a indicelui de referință calculat exclusiv pe baza tranzacțiilor interbancare calculat trimestrial se aplică și programelor guvernamentale cu garanția statului - Programul Prima casă aprobat prin OUG 60/2009, Programul Prima Mașină, aprobat prin OUG 66/2014 și Programul Investește în tine, aprobat prin OUG 50/2018, a anunțat azi Ministerul Finanțelor, într-un comunicat. Anunțul este surprinzător și nu oferă explicații pentru o astfel de interpretare a legii, în condițiile în care ordonanța care a introdus indicele nu a modificat și legislația specială ce reglementează programul Prima Casă, iar băncile continuă să includă în oferte credite Prima Casă cu dobânda legată de ROBOR, la recomandarea juriștilor proprii.

Concret, OUG 60/2009 și HG subsecvent de aplicare ce stabilește compunerea dobânzii,  despre care MFP spune că reglementează programul nu a fost inclusa printre actele normative pe care OUG 19 de anul acesta le-a modificat pentru a înlocui ROBOR cu noul indice, iar băncile chiar dacă ar fi vrut să înlocuiască indicele și pentru creditele Prima Casă nu ar fi putut fără a încălca legislația specială încă în vigoare care le guvernează.

Finanțele precizează în comunicat doar regulile de calcul al indicelui IRCC și faptul că acesta se aplică creditelor noi acordate, iar celor în derulare doar cu acordul părților.

"Pentru creditele acordate în monedă națională rata de dobândă va fi compusă din indicele de referință calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacțiilor interbancare, la care creditorul poate să adauge o anumită marjă fixă pe toată perioada derulării contractului. Indicele de referință pentru credite acordate în lei cu dobândă variabilă se publică în fiecare zi lucrătoare pe site-ul Băncii Naționale a României și reprezintă rata de dobândă calculată ca medie ponderată a ratelor de dobândă cu volumele tranzacțiilor de pe piața interbancară. Indicele de referință se calculează la finalul fiecărui trimestru, ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice determinate pentru trimestrul anterior, urmând a se aplica de fiecare instituție de credit pentru trimestrul următor.Noul indice de referință se aplică atât creditelor noi acordate, la refinanțarea creditelor aflate în derulare cât și contractelor aflate în derulare cu acordul părților formalizat prin act adițional la contractul de credit", precizează comunicatul.

Finanțele mai amintesc că, de joi, 2 mai 2019 au intrat în vigoare prevedeile art.II și III din OUG nr.19/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr.245 din 29 martie 2019, care modifică art.38 din OUG nr.52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori și art.37 din OUG nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori și se aplică creditelor acordate consumatorilor după această dată.

Programul Prima Casă este însă reglementat prin legislație specială, rămasă rămasă nemodificată de ordonanța care a impus noul indice IRCC pentru restul creditelor, astfel încât până când aceasta va fi la rândul ei amendată, băncile consideră că tot indicele ROBOR trebuie să rămână referință.

Potrivit Hotărârii de Guvern 717/2009, actualizată cel mai recent în februarie 2019, la capitolul criterii de eligibilitate pentru finanțatori se precizează obligația de a compune costul total al creditului din "rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 2% pe an pentru creditele în lei; marja include și nivelul total al comisioanelor percepute de către finanțator; marja nu include costul evaluării imobilului, costul aferent efectuării formalităților de publicitate și comisionul de gestiune datorat FNGCIMM, după caz".

Banca Transilvania, cea mai mare din țară după active, a publicat deja pe siteul propriu noile dobânzi variabile compuse pe baza indicelui IRCC pentru creditele ipotecare standard, păstrând, însă, în oferta pentru Prima Casă dobânzile legate la ROBOR (vezi aici). Situația este valabilă și la alte bănci.

Băncile sunt obligate să se raporteze la noul indicator pentru contractele încheiate începând cu data de 2 mai. Noul indicator de referință, care înlocuiește raportarea la ROBOR, a fost introdus în legile bancare prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2019, care modifică OUG 114/2018, prin care a fost introdusă și taxa pe activele bancare. Aceasta a modificat OUG 50/2010, care stabilea obligația legării de ROBOR a dobânzii variabile la creditele pentru consumatori, dar nu a modificat și legislația specială care reglementează creditele Prima Casă. Aceasta din urmă prevede că pentru finanțările din cadrul programului costul total al finanțărilor se compune din rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 2% pe an pentru creditele în lei, marja incluzând și nivelul total al comisioanelor percepute de către bancă, nu însă și costul evaluării imobilului, cel pentru formalitățile de publicitate și cel de gestiune datorat FNGCIMM.

Prevederile din legislația specială a programului Prima Casă rămân astfel valabile atâta timp cât nu sunt modificate expres printr-un nou act normativ, aspect pe care Guvernul cel mai probabil a omis să îl ia în considerare când a redactat OUG 19/2019, deoarece legile generale se aplică în toate cazurile mai puțin în cele în care legiuitorul a stabilit regimuri speciale, care sunt prioritare. Omisiune surprinzătoare, în condițiile în care creditele Prima Casă noi chiar ar fi fost singurele la care s-ar fi produs o ieftinire după 2 mai daca se înlocuia ROBOR cu IRCC, dat fiind că legea nu ar fi permis băncilor să adauge o marjă mai mare de 2% pentru a păstra la același nivel ratele.

Banca Națională a României a publicat "indicele de referință pentru creditele acordate consumatorilor" (IRCC) începând cu 2 mai și până la finele lunii iunie. Astfel, media dobânzilor zilnice la tranzacții pe trimestrul 4 din 2018 a fost 2,36%, mai mică decât Robor la 3 luni (3,17%), așa cum Profit.ro a calculat săptămâna trecută. Aceasta este noua referință pentru creditele noi în lei cu dobândă variabilă, care înlocuiește cotațiile ROBOR.

Pentru creditele acordate de bănci după 1 iulie, indicele de referință va fi schimbat, BNR urmând să anunțe pe 30 iunie nivelul IRCC aplicabil creditelor din trimestrul 3, care va fi media dobânzilor zilnice la tranzacțiile din primul trimestru al acestui an.  Potrivit calculelor Profit.ro, în primul trimestru din 2019, nivelul IRCC a fost de 2,63%, față de un nivel al ROBOR la 3 luni de 3,1%. Majoritatea tranzacțiilor pe baza căruia e calculat IRCC sunt pe termene scurte, de o zi, dobânda fiind influențată de nivelul lichidității de moment din piață, aceasta fiind o explicație a diferenței față de cotațiile la 3 sau 6 luni în cazul ROBOR folosit ca referință la credite până acum.

Ieftinirea creditelor promisă de reprezentanți ai Guvernului ca urmare a schimbări referinței este puțin probabil să se întâmple, în condițiile în care noul indice se folosește doar la creditele noi, băncile putând compune dobânda variabilă prin adăugarea unor marje care să păstreze ratele la niveluri similare celor din perioada aplicării ROBOR.

IRCC publicat astăzi s-a calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul IV 2018. Rata de dobândă zilnică a tranzacțiilor interbancare reprezintă media ponderată a ratelor de dobândă cu volumele tranzacțiilor de pe piața monetară interbancară (indicele zilnic). Acești indici se publică pe website-ul BNR în secțiunea Info financiar. După această dată, BNR va publica indicele zilnic și, la sfârșitul fiecărui trimestru, valoarea actualizată a indicelui de referință pentru creditele consumatorilor, la adresa mai sus menționată, a explicat BNR într-un comunicat de presă.

Metoda de calcul, impusă prin formulările din OUG 19, creează o situație problematică: distanța mare în timp, de peste un trimestru, între perioada realizării tranzacțiilor interbancare pe baza cărora e calculat indicele și momentul acordării creditelor. Într-un astfel de interval, condițiile de lichiditate din piață se pot modifica semnificativ. Pe de altă parte, indicele poate fi calculat și cu anticipație, pentru creditele care vor fi acordate peste două trimestre.

Parlamentul discută legea de adoptare a OUG 19/2019 și, în Comisia economică din Senat, senatorul ALDE Daniel Zamfir a depus un amendament prin care băncile ar fi obligate să înlocuiească referința ROBOR cu noul indicator și în cazul creditelor în derulare.

Același parlamentar a anunțat că va reveni cu un nou proiect pentru plafonarea dobânzilor la creditele pentru persoane fizice, după ce primul a fost declarat neconstituțional pentru că nu a fost suficient mitivat și nu a avut avizul consultativ al Consiliului Economic și Social.

viewscnt
Afla mai multe despre
ircc
credite
indice
robor