UPDATE Parlamentarii au discutat amendamentele la proiectul de lege privind conversia creditelor în franci elvețieni

UPDATE Parlamentarii au discutat amendamentele la proiectul de lege privind conversia creditelor în franci elvețieni
scris 10 oct 2016

Comisiile reunite Juridică și de Buget-finanțe intră în dezbaterile pe amendamente la proiectul de lege care vizează conversia creditelor din franci elvețieni în lei.

Proiectul, care modifică OUG 50/2010, ar putea intra la votul plenului mâine.

"Dezbaterile generale pe marginea acestui proiect de lege s-au făcut anul trecut", a declarat Viorel Ștefan, președintele comisiei de buget, cu referire la faptul că paralamentarii au mai discutat despre conversie și anul trecut, după ce Banca Centrală a Elveției a trimis un șoc în piața valutară, renunțând la pragul asupra cursului de schimb.

Primul amendament votat, în unanimitate:

Art 49 indice 1- (1)
Pentru creditele acordate  în franci elvețieni, creditorii sunt obligați să efectueze conversia în LEI a soldului creditului exprimat în franci elvețieni. Neîndeplinirea acestei obligații se sancționează cu amendă contavențională conform Art. 86, alin (2) și cu sancțiuni contavenționale complementare conform Art. 88, alin (1). lit.c) și Art. 89, alin (1), lit. b).

Al doilea amendament votat:

(2) Conversia se va realiza prin act adițional  acceptat de consumator. Este interzisă introducerea în actele adiționale de conversie a altor prevederi decât cele impuse prin legislație. Introducerea în actele adiționale a oricăror altor prevederi decât cele impuse prin legislație sunt considerate nule de drept.

Al treilea amendament:

(3) În cazul în care împrumutatul a contractat un împrumut pentru achiziționarea unui imobil, teren, construcție, reabilitare, consolidare, extindere, în actul adițional încheiat cu ocazia conversiei, creditul va fi încadrat corespunzător ca și ”imobiliar”, ”ipotecar” indiferent cum a fost denumit/vândut/raportat inițial produsul bancar în franci elvețieni.

Deputatul Zamfir, ini'iatorul amendamentului, spune că formularea din acest alineat e menită să includă toate creditele în franci elvețieni în conversie: "să fim siguri că nu ne scapă nimic".

Deputații au votat pentru conversia la cursul istoric!

Art 49 indice 2  se reformulează și va avea următorul cuprins:
Art 49 indice 2 – (1) Cursul de schimb la care se efectuează conversia este cursul de schimb al BNR valabil la data încheierii contractului/convenției de credit in franci elvețieni.

Prin acest amendament, creditele în franci elvețieni din bilanțurile băncilor vor fi convertite în lei la cursul de la data semnării contractelor, de 1,9-2,1 lei/franc, față de 4 lei/franc în prezent.

Băncile vor emite noile acte adiționale în termen de 30 de zile:

(2) Instituția de credit sau instituția de credit nebancară comunică în termen de 30 de zile actul adițional și noul plan de rambursare întocmit pentru numărul de luni rămase din perioada de rambursare după intrarea în vigoare a prezentei legi.

Reprezentanții băncilor vor să facă propuneri în privința costurilor care se vor aplica noilor credite convertite în lei, însă deputații discută dacă să le permită să intervină în dezbaterile pe amendamente. Comisia a hotărât că vor dezbate amendamentul privind costurile la finalul ședinței, la propunerea lui Ciprian Nica, președdintele Comisiei Juridice.

Un alt amendament votat de către comisie:

(3) Consumatorul are dreptul să ramburseze anticipat creditul în moneda prevăzută la art. 491  alin. (1).

Deputatul Adrian Merka, care s-a abținut la vot, întreabă dacă acest amendament va permite deitorilor să ramburseze anticipat fără a plăti niciun comision.

Deputații au votat o excepție, astfel încât conversia să acopere și creditelor ipotecare:

Art II- (1) Prin excepție de la Art. 2, lit j) și Art. 95, prevederile art 491  ,492 și ale art. 66 alin (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50 /2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 288/2010, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost completată și prin prezentele modificări, se aplică ȘI  contractelor de credit în franci elvețieni privind vânzarea, respectiv cumpărarea unor bunuri imobile, contractelor de credit garantate cu ipotecă asupra unor bunuri imobile, contractelor de credit ce implică un drept legat de un bun imobil aflate în curs de derulare.

Articolul este necesar în condițiile în care prin implementarea Directivei 17/2014 privind creditele ipotecare, OUG 50/2010 nu se mai aplică pentru acest tip de împrumuturi. În lipsa acestui articol, de conversie nu ar fi beneficiat și debitorii cu credite ipotecare/imobliare.

Un alt amendament prevede aplicarea dispozițiilor legii prin acte adiționale:

(2) Modificarea contractelor aflate în derulare se va face prin acte adiționale convenite cu instituțiile de credit sau instituțiile financiare nebancare, fără a implica costuri sau garanții suplimentare din partea consumatorilor.

Vor fi convertite în condiții mai avantajoase și creditele cesionate!

(3) Dispozitiile alineatelor anterioare se aplică și contractelor de credit care au fost externalizate/vândute/cesionate precum și în cazul contractelor încheiate cu consumatori care au fost supusi executării silite, indiferent de titularul creanței, de stadiul ori de forma executării silite care se continuă contra debitorului, caz în care consumatorul se poate adresa instanței cerând recalcularea debitului conform art. Art 492.

Deputații introduc o condiție privind gradul de îndatorare!

Viorel Ștefan (PSD), propune introducerea unui nou amendament care să limiteze conversia în funcție de gradul de îndatorare: "Să se aplice persoanelor fizice a căror grad de îndatorare depășește 50% din venitul net".

"Atunci când s-a acordat creditul era un anumit grad de îndatorare. Aceleași condiții ar trebui aplicate și acum", a adăugat Ștefan. Deputatul susține că și Guvernul este de acord cu introducerea unor criterii suplimentare.

Deputatul Daniel Zamfir, care a inițiat majoritatea amendamentelor votate până acum, nu este de acord cu introducerea unui astfel de amendament.

Parlamentul a votat amendamentul privind gradul de îndatorare cu 16 voturi pentru și 8 împotrivă.

"La data analizării solicitării de conversie, gradul de îndatorare depășește 50% din venitul net al consumatorului", sună amendamentul.

Deputații PSD propun și introducerea unui plafon

Viorel Ștefan și Emil Niță (PSD) au propus introducerea unui plafon de 250.000 de franci elvețieni pentru accesul la conversie. Propunerea alternativă este ca acest plafon să se aplice la soldul curent al creditului.

Plafonul de 250.000 de franci elvețieni, calculat la momentul acordării creditului, a fost aprobat.

Deputații au stabilit, în cele din urmă, și condițiile de costuri printr-un amendament comun Zamfir-Nica:

"Conversia se realizează prin act adițional la contractul de credit sau, în lipsă prin hotărâre judecătorească, la cursul de schimb de la data încheierii contractului.

Clauzele inițiale relative la costuri rămân neschimbate, cu condiția ca acestea sa fie mai favorabile consumatorului."

Deputații au votat și raportul care include amendamentele expuse mai sus, astfel încât proiectul de lege să fie supus votului din plenul Camerei deputaților mâine.

viewscnt
Afla mai multe despre
credite franci elvetieni