Patria Bank, profit net de 5,98 milioane de lei la 9 luni, în creștere cu 2%

Patria Bank, profit net de 5,98 milioane de lei la 9 luni, în creștere cu 2%
scris 17 nov 2020

Patria Bank a raportat la nouă luni un profit net de 5,98 milioane de lei, în creștere cu 2% față de aceeași perioadă din 2019, potrivit rezultatelor financiare la 30 septembrie.

"Această performanță financiară a survenit într-un mediu pandemic neanticipat în care predictibilitatea a fost foarte redusă, iar volatilitatea condițiilor macroeconomice a fost ridicată. Față de anul precedent, când banca a raportat un profit anual net de 5,3 milioane de lei (12 luni), se observă o îmbunătățire a rezultatelor financiare la 9 luni în 2020 - profit de 5,98 milioane de lei, chiar dacă criza sanitară a adus efecte negative asupra sistemului bancar", se arată în raportul băncii, remis BVB.

Pensiile private obligatorii au depășit 70 miliarde lei, prima dată după 2008 CITEȘTE ȘI Pensiile private obligatorii au depășit 70 miliarde lei, prima dată după 2008

Consolidarea nivelului de profitabilitate reprezintă cumulul deciziilor strategice pe care banca le-a implementat, concretizându-se în următoarele repere financiare atinse în anul 2020: credite nou acordate în valoare de peste 603 milioane de lei în cursul anului 2020 (într-un ritm mai accelerat decât media sistemului bancar), ceea ce a condus la o creștere a portofoliului de credite performante cu 13%, respectiv +194 milioane de lei, comparativ cu decembrie 2019; îmbunătățirea structurii bilanțiere a băncii prin creșterea ponderii creditelor nete în total active la 55% de la 50% în decembrie 2019; optimizarea și reducerea cheltuielilor operaționale cu 13%, respectiv minus 14,3 milioane de lei (primele nouă luni 2020 față de perioada similară din 2019); impactarea rezultatului net cumulat la 30 septembrie 2020 de anumite evoluții ale pieței și comportamentului clienților, ca urmare a contextului pandemiei COVID-19 declanșată în cursul lunii martie 2020 - astfel, profitul net raportat încorporează elemente de natură nerecurentă și a impactului cauzat de pandemia COVID-19 în valoare de minus 7,8 milioane de lei; fără aceste elemente extraordinare rezultatul net cumulat la 30 septembrie 2020 ar fi fost profit net de 13,8 milioane de lei.

În trimestrul trei, Patria Bank a continuat eforturile de dezvoltare a portofoliului de clienți și de creștere a volumelor de credite acordate, reușind să crească într-un ritm mai accelerat decât sistemul bancar. Astfel, cota de piață a creditelor acordate persoanelor fizice la 30 septembrie 2020 a crescut cu 10% față de nivelul înregistrat la sfârșitul anului 2019, în timp ce cota de piață a creditelor acordate companiilor a crescut cu 7% de la 31 decembrie 2019 până la 30 septembrie 2020. Direcțiile de creștere au vizat toate segmentele de clientelă ale băncii, soldul de credite majorându-se atât în cazul persoanelor fizice, cât și al celor trei segmente principale de persoane juridice (MICRO, Agro și IMM&Corporate).

Creșterea activității de creditare s-a bazat atât pe produsele uzuale ale băncii, cât și pe noile programe lansate în 2020: IMM Invest și noul parteneriat cu Fondul European de Investiții (care a majorat plafonul de garantare cu 300 milioane de lei, de la 190 la 490 milioane de lei, în condițiile asigurării unei garanții majorate de până la 90% până în martie 2021).

Banca a beneficiat de un plafon în cadrul programului IMM Invest, majorat până la nivelul de 280 milioane de lei. Din totalul creditelor IMM Invest acordate, 52% reprezintă finanțări acordate clienților existenți (69% număr, 52% valoare) și 48% credite acordate clienților noi (31% număr, 48% valoare).

Patria Online a înregistrat la 30.09.2020 o creștere cu peste 90% a numărului de utilizatori, față de data migrării clienților pe noua platformă, implementată în ultima parte a anului 2019 (septembrie 2019).

La 30.09.2020, creditele neperformante ale băncii sunt de 201 milioane de lei, în scădere cu 4% față de 31.12.2019, iar datoriile privind clientela prezintă o ușoară creștere de 32 milioane de lei, +1%, această evoluție fiind generată de cumulul mai multor elemente în contextul pandemic COVID-19.

La nivel individual, rata de adecvare a capitalului (Rata Fondurilor Proprii Totale) este de 18,11%, peste limita reglementată, înregistrând o creștere față de nivelul de 17,75% de la sfârșitul anului 2019.

La nivel consolidat, rata de adecvare a capitalului (Rata Fondurilor Proprii Totale) este de 17,64%, peste limita reglementată.

În data de 30 septembrie 2020, banca a încheiat cu succes un plasament privat de vânzare de obligațiuni subordonate, negarantate și neconvertibile în valoare de 8,187 milioane de euro.

În ceea ce privește venitul net bancar, acesta înregistrează o scădere cu 13% față de aceeași perioadă din anul 2019 (-17 milioane de lei), evoluție negativă cauzată de pandemia COVID-19, evoluția indexului de dobândă ROBOR, a scăderii volumului de tranzacționare clientelă în perioada stării de urgență, a impactului negativ din marcările la piață a activelor financiare evaluate la valoare justă prin contul de Profit sau Pierdere. Parte din aceste efecte s-au atenuat, iar trimestrul III al anului înregistrează evoluții pozitive față de primul trimestru.

Purcari își reduce profitul net la 9 luni cu 13%, dar taie semnificativ din datorii CITEȘTE ȘI Purcari își reduce profitul net la 9 luni cu 13%, dar taie semnificativ din datorii

Veniturile din dobânzi prezintă o diminuare de 3%, respectiv 4 milioane de lei, în principal din zona creditelor unde preponderent portofoliul este denominat în lei cu dobânda variabilă, fiind astfel afectat direct și imediat de contracția ROBOR, impactul negativ în veniturile din dobânzi, în primele 9 luni, fiind de aproximativ minus 5 milioane lei. În același timp se observă o creștere a veniturilor din dobânzi aferente instrumentelor de datorie cu 15%, plus 1,8 milioane de lei, care compensează parțial evoluția veniturilor din dobânzi aferente portofoliului de credite.

Cheltuielile cu dobânzile prezintă o creștere de 5 milioane de lei, atât din zona depozitelor comerciale, cât și din obligațiunile subordonate emise de Patria Bank, în vederea consolidării bazei de fonduri proprii.

De asemenea, cheltuielile operaționale au înregistrat o contracție semnificativă față de aceeași perioadă a anului 2019 cu 13%, respectiv 14 milioane de lei, banca luând acțiuni și măsuri care să conserve profitabilitatea instituției, în contextul pandemic COVID-19.

Costul net al riscului înregistrează o scădere de 2,6 milioane de lei față de aceeași perioadă a anului 2019, pe fondul efectelor generate de pandemia COVID-19 (amânări la plată) și a actualizării parametrilor utilizați în calculul ajustărilor de depreciere, în conformitate cu IFRS 9.

"Banca a înregistrat un rezultat operațional pozitiv pentru primele 9 luni ale anului 2020, în valoare de 18,5 milioane lei, în scădere ușoară de 3 milioane de lei față de aceeași perioadă a anului 2019, reducerea veniturilor operationale cu 17 milioane de lei fiind aproape acoperită de contracția costurilor cu 14 milioane de lei și un rezultat net profit de 5,98 milioane lei față de perioada similară din 2019, de 5,8 milioane lei (+2%)", se mai arată în raport.

viewscnt
Afla mai multe despre
patria bank
bvb