EXCLUSIV Doar 6.000 de moștenitori își pot face gratuit succesiunea anul acesta, după ce statul a tăiat drastic bugetul. Totuși, în ultimii 5 ani au fost eliberate abia 3.000 de documente. Cine are gratuitate

EXCLUSIV Doar 6.000 de moștenitori își pot face gratuit succesiunea anul acesta, după ce statul a tăiat drastic bugetul. Totuși, în ultimii 5 ani au fost eliberate abia 3.000 de documente. Cine are gratuitate

SURSA FOTO: Vasilis Ververidis | Dreamstime.com

scris 25 ian 2022

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) are la dispoziție pentru acest an un buget redus drastic, la doar 1,5 milioane de lei, destinat decontării dezbaterilor succesorale pentru moștenitorii care au trecut prin procesul de cadastrare. Bugetul este cel mai redus din ultimii 5 ani, însă este justificat de faptul că, în toată această perioadă, au fost eliberate cu totul aproape 3.000 de certificate de moștenitor, pentru care statul a decontat sub 1 milion de lei. Banii alocați anul acesta sunt suficienți pentru 6.000 de succesiuni, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.

Încă din vara anului 2017, ANCPI a constituit un buget special pentru plata onorariilor notariale percepute la eliberarea documentelor de moștenitor. Totuși, numărul decontărilor a fost infim. În 2017, din 21.000 de succesiuni, câte se puteau realizat cu bugetul rezervat, s-au deschis doar 46 de dezbateri. Drept urmare, agenția a decontat notarilor 11.500 de lei.

În 2018, bugetul dedicat dezbaterilor succesorale a crescut la 30,5 milioane lei, suficient pentru 122.000 de români care ar fi putut obține gratuit certificatele de moștenitor, dar au fost dezbătute 518 succesiuni și au fost decontați notarilor 90.750 de lei. În 2019, bugetul a fost, din nou, crescut la 46 milioane de lei, suficient pentru 184.000 de succesiuni, dar au fost dezbătute 589 de succesiuni și decontați 196.324 de lei. (Urmăriți evoluția în infograficul de la final)

După o nouă majorare a bugetului, de această dată cu 25%, ANCPI și notarii au reușit să crească cu 60% volumul de succesiuni dezbătute în 2020, până la 943 de acte, pentru care s-au decontat 296.266 lei, adică 0,5% din bugetul alocat la început de an. În ciuda unui buget neschimbat, în 2021 numărul succesiunilor dezbătute a scăzut până la 885 de acte, însă suma anuală decontată este cea mai mare de până acum, respectiv 345.745 lei. Chiar și așa, ponderea decontărilor în bugetul anual a fost tot una nesemnificativă. Din acest motiv s-a și redus bugetul pentru acest an.

Anul trecut, actele de moștenitor au fost obținute gratuit pentru imobile amplasate în 82 de localități din 25 județe.

Succesiuni 2021 by Alexandru Urzica on Scribd

„Pentru anul 2022, ANCPI a alocat 1.500.000 de lei pentru plata certificatelor de moștenitor“, spun reprezentanții ANCPI pentru Profit.ro.

Plata  onorariilor pentru eliberarea certificatelor de moștenitor, a certificatelor de moștenitor suplimentar, a certificatelor de legatar și a certificatelor de vacanță succesorală este făcută de ANCPI în baza unui protocol de colaborare semnat în 2016 cu Uniunea Națională a Notarilor Publici din România prin care s-a stabilit decontarea unei sume fixe de 250 lei pentru fiecare autor al unei succesiuni, indiferent de numărul de imobile care alcătuiesc masa succesorală a defunctului. Această sumă este achitată de către ANCPI prin oficiile teritoriale, iar moștenitorii nu sunt obligați să achite niciun alt onorariu. Protocolul va fi în vigoare până în 2025.

Cine poate beneficia de gratuitate

Persoanele care pot obține succesiunea gratuit sunt cele care au proprietăți în localitățile în care s-a finalizat procesul de cadastrare derulat prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară. Proprietarii a 4,7 milioane de imobile, pentru care s-a finalizat procesul de cadastrare prin acest program, pot obține gratuit actele de moștenitor dacă se află într-o situație de succesiune. Aceste persoane scapă de plata unor onorarii care depășesc deseori 1.000 de lei/succesiune, în funcție de valoarea imobilelor moștenite.

EXCLUSIV Grupul imobiliar Yellow Tree a cumpărat fostul sediu central al Blue Air, din apropierea Guvernului, de la o firmă a lui Nelu Iordache CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Grupul imobiliar Yellow Tree a cumpărat fostul sediu central al Blue Air, din apropierea Guvernului, de la o firmă a lui Nelu Iordache

Etapele pentru eliberarea certificatelor de moștenitor, a certificatelor de legatar și a certificatelor de vacanță succesorală, ulterior deschiderii noilor cărți funciare pe numele defuncților, sunt următoarele:

  • sesizarea de către oficiile teritoriale a Camerelor Notarilor Publici în a căror rază teritorială defuncții și-au avut ultimul domiciliu, în baza:

- cererii însoțite de un centralizator ce cuprinde mențiuni despre numele, prenumele și datele de identificare ale defunctului și despre faptul că imobilele au făcut obiectul înregistrării sistematice;
- anexa nr. 24 la Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului administrației și internelor nr. 2.052 bis/1.528/2006, pusă la dispoziția OCPI competent de către secretarul primăriei, care conține toate datele de identificare ale succesibililor;
- certificatul de deces, copie, sau un extras de uz oficial de la registrul de stare civilă;
- extrasul de carte funciară pentru informare;
- copii ale actelor de proprietate ale defunctului.

  • verificarea de către Camera Notarilor Publici în Registrul de evidență a procedurilor succesorale în vederea repartizării unui notar public din cadrul acesteia, potrivit procedurii stabilite de către președintele Camerei;
  • înregistrarea dezbaterii procedurii succesorale în evidențele biroului notarului public și stabilirea termenului de dezbatere a succesiunii;
  • întocmirea/eliberarea certificatului de moștenitor de către notarul public și înaintarea acestuia împreună cu factura privind onorariul notarial oficiului teritorial în a cărui rază teritorială se află imobilele în vederea înscrierii în cartea funciară a certificatului de moștenitor și achitării onorariului notarial în cuantum de 250/autorul succesiunii.

Motivul pentru care ANCPI plătește din bugetul propriu onorariile notarilor este că agenția s-a angajat să cadastreze toate cele aproximativ 40 de milioane de imobile din România până în anul 2023 prin intermediul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară. În procesul de înregistrare a imobilelor, noile cărți funciare sunt deschise pe numele defuncților, iar pentru a grăbi obținerea certificatelor de moștenitor, ANCPI a semnat un protocol cu notarii. Până acum au fost înscrise în cadastru 41,78% din imobilele țării. O altă țintă a instituției era ca până în 2020 să înregistreze toate terenurile agricole care fac obiectul subvențiilor plătite din fonduri europene. La sfârșitul anului trecut, suprafața agricolă înregistrată era de 6,25 milioane de hectare, echivalentul a 65,50% din terenurile agricole care fac obiectul subvențiilor APIA.

PNCCF 2022 by Alexandru Urzica on Scribd

Infografic realizat de Alexandru Urzică
viewscnt
Afla mai multe despre
succesiune gratuita
mostenitori
ancpi