EXCLUSIV Mii de moștenitori își pot face gratuit succesiunea anul acesta. Până acum au fost eliberate abia 1.100 de documente

EXCLUSIV Mii de moștenitori își pot face gratuit succesiunea anul acesta. Până acum au fost eliberate abia 1.100 de documente
scris 27 mar 2020

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) are la dispoziție pentru acest an un buget de 1,67 milioane de lei destinat decontării dezbaterilor succesorale pentru moștenitorii care au trecut prin procesul de cadastrare. Bugetul a fost redus drastic, cu peste 96%, comparativ cu anul trecut, deoarece procesul este greoi și în ultimii ani au fost eliberate cu totul abia 1.154 de certificate de moștenitor. Banii alocați anul acesta sunt suficienți pentru 6.708 succesiuni, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.

Încă din vara anului 2017, ANCPI a constituit un buget special pentru plata onorariilor notariale percepute la eliberarea documentelor de moștenitor. Totuși, numărul decontărilor a fost infim. În 2017, din 21.000 de succesiuni, câte se puteau realizat cu bugetul rezervat, s-au deschis doar 46 de dezbateri. Drept urmare, agenția a decontat notarilor 11.500 de lei. În 2018, bugetul dedicat dezbaterilor succesorale a crescut la 30,5 milioane lei, suficient pentru 122.000 de români care ar fi putut obține gratuit certificatele de moștenitor, dar au fost dezbătute 518 succesiuni și au fost decontați notarilor 90.750 de lei.

Anul trecut, bugetul a fost, din nou, crescut la 46 milioane de lei, suficient pentru 184.000 de succesiuni.

„ANCPI a plătit, în anul 2019, către notarii publici instrumentatori, potrivit bugetului aprobat pentru activități ce decurg din derularea Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF), suma de 196.324 lei. În anul 2019, prin PNCCF, au fost centralizate 519 de certificate de moștenitor, cuprinzând un număr de 589 de succesiuni“, se arată în răspunsul acordat de reprezentanții ANCPI la solicitarea Profit.ro.

Actele de moștenitor au fost obținute gratuit pentru imobile amplasate în 92 de localități din 23 județe.

Localitățile în care s-au acordat gratuit succesiuni by Alexandru Urzica on Scribd


„Pentru anul 2020, în bugetul de venituri și cheltuieli al ANCPI este alocată suma de 1.677.000 lei pentru plata certificatelor de moștenitor. În anul 2020, au fost înregistrate 47 de certificate de moștenitor, cuprinzând un număr de 56 de succesiuni“, se mai precizează în răspunsul agenției.

Plata  onorariilor pentru eliberarea certificatelor de moștenitor, a certificatelor de moștenitor suplimentar, a certificatelor de legatar și a certificatelor de vacanță succesorală este făcută de ANCPI în baza unui protocol de colaborare semnat în 2016 cu Uniunea Națională a Notarilor Publici din România prin care s-a stabilit decontarea unei sume fixe de 250 lei pentru fiecare autor al unei succesiuni, indiferent de numărul de imobile care alcătuiesc masa succesorală a defunctului. Această sumă este achitată de către ANCPI prin oficiile teritoriale, iar moștenitorii nu sunt obligați să achite niciun alt onorariu. Protocolul va fi în vigoare până în 2025.

Cine poate beneficia de gratuitate

Persoanele care pot obține succesiunea gratuit sunt cele care au proprietăți în localitățile în care s-a finalizat procesul de cadastrare derulat prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară. Proprietarii a 2,6 milioane de imobile, pentru care s-a finalizat procesul de cadastrare prin acest program, pot obține gratuit actele de moștenitor dacă se află într-o situație de succesiune. Aceste persoane scapă de plata unor onorarii care depășesc deseori 1.000 de lei/succesiune, în funcție de valoarea imobilelor moștenite.

FOTO Milionarii Spiru Mantu și Mihai Humă, proprietarii celui mai mare constructor din Galați, intră pe piața imobiliară din București printr-o tranzacție cu partenerii lui Ioannis Papalekas CITEȘTE ȘI FOTO Milionarii Spiru Mantu și Mihai Humă, proprietarii celui mai mare constructor din Galați, intră pe piața imobiliară din București printr-o tranzacție cu partenerii lui Ioannis Papalekas

Etapele pentru eliberarea certificatelor de moștenitor, a certificatelor de legatar și a certificatelor de vacanță succesorală, ulterior deschiderii noilor cărți funciare pe numele defuncților, sunt următoarele:

  • Sesizarea de către oficiile teritoriale a Camerelor Notarilor Publici în a căror rază teritorială defuncții și-au avut ultimul domiciliu, în baza:

- cererii însoțite de un centralizator ce cuprinde mențiuni despre numele, prenumele și datele de identificare ale defunctului și despre faptul că imobilele au făcut obiectul înregistrării sistematice;

- anexa nr. 24 la Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului administrației și internelor nr. 2.052 bis/1.528/2006, pusă la dispoziția OCPI competent de către secretarul primăriei, care conține toate datele de identificare ale succesibililor;

- certificatul de deces, copie, sau un extras de uz oficial de la registrul de stare civilă;

- extrasul de carte funciară pentru informare;

- copii ale actelor de proprietate ale defunctului.

  • verificarea de către Camera Notarilor Publici în Registrul de evidență a procedurilor succesorale în vederea repartizării unui notar public din cadrul acesteia, potrivit procedurii stabilite de către președintele Camerei;
  • înregistrarea dezbaterii procedurii succesorale în evidențele biroului notarului public și stabilirea termenului de dezbatere a succesiunii;
  • întocmirea/eliberarea certificatului de moștenitor de către notarul public și înaintarea acestuia împreună cu factura privind onorariul notarial oficiului teritorial în a cărui rază teritorială se află imobilele în vederea înscrierii în cartea funciară a certificatului de moștenitor și achitării onorariului notarial în cuantum de 250/autorul succesiunii.

Motivul pentru care ANCPI plătește din bugetul propriu onorariile notarilor este că agenția s-a angajat să cadastreze toate cele aproximativ 40 de milioane de imobile din România până în anul 2023 prin intermediul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară. În procesul de înregistrare a imobilelor, noile cărți funciare sunt deschise pe numele defuncților, iar pentru a grăbi obținerea certificatelor de moștenitor, ANCPI a semnat un protocol cu notarii. Până acum au fost înscrise în cadastru 37,48% din imobilele țării. 

Situatia PNCCF by Alexandru Urzica on Scribd

viewscnt
Afla mai multe despre
ancpi
pnccf
succesiuni
certificat de mostenitor