GUEST WRITER Stratos: Standardul nZEB

GUEST WRITER Stratos: Standardul nZEB
scris 25 ian 2022

Ce reprezintă Standardul nZEB (nearly Zero-Energy Building)?

Conceptul clădirii cu consum de energie aproape zero (nearly Zero-Energy Building) este baza noului standard pentru domeniul construcțiilor, necesar pentru realizarea clădirilor cu eficiență energetică ridicată.

Eficiența energetică (performanța energetică) este definită ca fiind: „cantitatea de energie necesară pentru a satisface necesarul de energie corespunzător unei utilizări tipice a clădirii, care include, între altele, energia utilizată pentru încălzire, răcire, ventilație, apă caldă și iluminat”.

Clădirea cu consum de energie aproape egal cu zero este clădirea cu o performanță energetică foarte ridicată, la care necesarul de energie din surse convenționale este aproape egal cu zero sau este foarte scăzut și este acoperit, în cea mai mare măsură, cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile, produsă la fața locului sau în apropiere.

Sursele regenerabile de energie sunt utilizate în funcție de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic și al mediului înconjurător și amplasate fie pe clădire, fie pe terenul aflat în proprietatea clădirii.

De ce sunt necesare clădiri care respectă standardul nZEB?

În cazul clădirilor obișnuite, poluarea aerului, solului și a apei durează pe întreg ciclul de viață, de la extracția materiilor prime și producția componentelor, până la operarea acestor clădiri și eliminarea deșeurilor provenite din dezafectarea lor, la finalul duratei de viață.

Spre deosebire de clădirile obișnuite, clădirile cu consum energetic aproape de zero reprezintă rezultanta respectării a două componente care condiționează performanța energetică a unei clădiri, după cum urmează:

 • configurația arhitecturală a clădirii cu respectarea principiilor Dezvoltării Durabile și în special cu minimizarea impactului asupra mediului natural, inclusiv asupra microclimatului zonal;

 • asigurarea necesarului de utilități energetice, în special din rețele districtuale urbane / zonale cu condiția ca eficiența energetică a acestora să fie compatibilă cu performanța energetică a clădirilor noi de tip nZEB.

Dotarea clădirilor cu surse de energie regenerabile nefosile (amplasate fie pe clădire, fie pe terenul aflat în proprietatea clădirii) trebuie foarte atent analizată, în stadiul de proiect zonal urban, din punct de vedere al impactului asupra mediului natural, pe de o parte, și din punct de vedere al eficienței economice proprii clădirii, pe de altă parte. Studiul de soluții va conține analiza comparată a dotării cu surse proprii de energie, cu racordarea la sisteme districtuale eficiente de furnizare a utilităților energetice. Principiile Dezvoltării Durabile implică atât grade de libertate în ceea ce privește calitatea locuirii, cât și minimizarea impactului asupra mediului natural.

În concluzie, standardul contribuie la creșterea calității mediului construit, fiind necesară colaborarea de la nivelul proiectării până la nivelul construcției și include o analiză preliminară prin scenarii de utilizare, raport consum/suprafață, identificarea surselor de materii prime și a surselor de energie utilizabile, modul de exploatare.

GUEST WRITER Stratos: Standardul nZEB

Care sunt beneficiile clădirilor nZEB?

O clădire ”verde” sau ”sustenabilă” oferă o multitudine de avantaje:

 1. Calitatea vieții în clădirile cu consum de energie aproape zero este mult mai bună decât în clădirile construite conform practicilor actuale. Posibilitățile de reducere a costurilor clădirii obținute printr-o proiectare adecvată și printr-o execuție de calitate superioară acoperă aproape în întregime costurile suplimentare ale anvelopei clădirii eficiente energetic. Calitatea vieții este mai bună printr-un confort (termic) mai bun.

 2. Clădirile cu consum de energie aproape egal cu zero asigură o calitate bună a aerului interior. Sistemul de ventilare furnizează aer filtrat în mod continuu. O astfel de clădire este aproape independentă față de condițiile exterioare (climat, poluare a aerului etc.). De exemplu, structurile cu grosime mare și bine izolate oferă izolare fonică și protecție eficientă împotriva zgomotului.

 3. Beneficiile pentru mediu provin din necesarul redus de energie care micșorează semnificativ impactul datorat extracției, producerii și furnizării energiei asupra mediului înconjurător.

 4. Beneficiile sociale apar ca urmare a reducerii sărăciei enegetice (n.b. sărăcie energetică = imposibilitatea financiară a celor cu venituri reduse de a asigura minimum de confort termic în locuință).

 5. Beneficiile pentru sănătate ca rezultat din asigurarea unei calității îmbunătățite a aerului interior și a riscului redus de a avea încăperi reci, mai ales în cazul clădirilor ocupate de familii cu venituri reduse sau de persoane în vârstă.

 6. Beneficii macro-economice rezultate din promovarea tehnologiilor inovatoare și crearea oportunităților de piață pentru tehnologiile noi sau mai eficiente și prin asigurarea anumitor subvenții pentru încurajarea proiectelor pilot și transformarea pieței.

 7. Beneficii economice private, cum ar fi compensarea costurilor de investiție mai mari prin economiile de energie pe durata de viață a clădirii (clădirile sunt caracterizate de o sensibilitate mai redusă la prețul energiei). Atunci când o clădire nouă este vândută, standardul ridicat poate conduce la un preț de revânzare cu până la 30% mai mare în comparație cu clădirile obișnuite.

 8. Crearea de noi locuri de muncă generate prin dezvoltarea producției și a serviciilor de creștere a eficienței energetice și de instalare a tehnologiilor de utilizare a energiei din surse regenerabile.

 9. Prin reducerea consumului de energie în clădiri, rezultă o scădere a dependenței energetice în raport cu combustibilii fosili și implicit față de prețurile viitoare ale energiei.

Ce specifică legislația legată de clădirile „verzi”?

Cunoașterea legislației în vigoare reprezintă primul pas în abordarea oricărei probleme însă, în ultimii ani, în România, schimbările legislative au avut loc în ritm rapid și sunt mai greu asimilate de către specialiști și factorii de decizie.

În România, conform Legii nr. 101/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, începând din 2021, toate clădirile noi ori renovările majore trebuie să respecte standardul nZEB. Prevederea era inclusă în legislația națională încă din 2013 cu revizuire în 2016, deși este aplicată cu întârzieri.

Directiva 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor reprezintă principalul instrument legislativ la nivelul UE pentru îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor. Ne referim la un concept nou de clădire care trebuie să conducă, în timp, la reducerea consumului de energie din surse fosile precum și la protecția mediului natural și construit.

Proiectarea și realizarea unor clădiri al căror consum de energie este aproape de zero, trebuie să țină seama de următoarele realități ale mediului construit din România:

 • Clădirea cu consum de energie aproape de zero este caracterizată de consum redus de energie provenită din surse fosile și utilizează surse regenerabile de energie (nefosile), într-o proporție stabilită prin procedura de definire a cerințelor minime, în conformitate cu prevederile Art. 4 și Art. 5 ale Directivei 2010/31/UE;

 • Atât în cazul clădirilor noi cât și al celor existente incluse în programe naționale și locale de modernizare energetică, se urmărește ca soluțiile tehnice adoptate să satisfacă cerințele minime din punct de vedere al costurilor, determinate în concordanță cu prevederile Regulamentului delegat al UE nr. 244 / 2012;

 • Parametrii energetici și de mediu adaptabili clădirilor noi definiți în raport cu cerințele minime actuale impuse clădirilor noi și cu restricțiile climatice și tehnologice zonale.

Cum te poate ajuta Stratos?

Stratos te ajută să aplici cerințele acestui standard în beneficiul dezvoltării afacerii tale; certificările verzi BREEAM, LEED, HQE, DGNB și mai nou ROGBC pot fi obținute mai ușor dacă există standardul nZEB implementat.

Stratos va efectua auditul necesar pe diferite faze de proiectare și execuție, va elabora documentațiile necesare susținerii certificării ori recertificării și va consilia pe fiecare etapă a dezvoltării proiectului tău de construcție ori de reabilitare a construcțiilor existente.

Împreună cu proiectantul, arhitectul sau administratorul clădirii, Stratos va implementa soluțiile corecte și eficiente pentru conformarea cu legislația în vigoare.

Un material Investing in Property

viewscnt
Afla mai multe despre
nzeb
stratos