Modificări pregătite în cazul imobilelor istorice: Eliminarea unor avize, noi categorii de intervenții permise, atribuții de avizare delegate

Modificări pregătite în cazul imobilelor istorice: Eliminarea unor avize, noi categorii de intervenții permise, atribuții de avizare delegate
scris 24 aug 2021

Ministerul Culturii va emite avize doar pentru intervenții la monumente istorice de grupa valorică A, iar serviciile publice deconcentrate ale ministerului vor aviza intervențiile asupra ”patrimoniului cultural imobil”. De asemenea, avizele ministerului de resort vor fi înlocuite cu acorduri ale acestor servicii, dacă legislația construcțiilor prevede executarea de lucrări fără autorizație de construire. Totodată, în vederea realizării unui proiect de restaurare, va fi permisă desființarea parțială a elementelor ”nocive/ de valoare cultural istorică nesemnificativă”.

Toate aceste reglementări sunt propuse într-un proiect de ordonanță de urgență, cu argumentul că modificările vizează corelarea cu prevederile din Codul administrativ și cu diferite angajamente la nivel internațional precum cele privind patrimoniul UNESCO, Marca Patrimoniului European sau Scutul Albastru, în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România.  

Finanțele schimbă Codul Fiscal - sunt vizate, printre altele, impozitarea clădirilor cu destinație mixtă, inclusiv activități economice, ale persoanelor fizice, deductibilitatea deprecierii creanțelor CITEȘTE ȘI Finanțele schimbă Codul Fiscal - sunt vizate, printre altele, impozitarea clădirilor cu destinație mixtă, inclusiv activități economice, ale persoanelor fizice, deductibilitatea deprecierii creanțelor

Astfel, în vederea simplificării legislației primare, se are în vedere reglementarea la nivel terțiar a atribuțiilor Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice și cele ale Comisiilor zonale ale monumentelor istorice iar în vederea simplificării procedurii de atestare, este propusă înlocuirea termenului ”experți autorizați sau specialiști atestați înscriși în registrele Ministerului Culturii” cu termenul general de ”personal de specialitate atestat”, potrivit legii, în domeniul patrimoniului cultural imobil.

Așadar, atestarea în domeniul protejării monumentelor istorice se înlocuiește cu atestarea în domeniul protejării patrimoniului cultural imobil.

Conform proiectului, modificările vizează și corectarea și clarificarea unor formulări neclare, care ”au îngreunat, și, uneori, chiar au blocat unele proceduri administrative”.

Prin urmare, este modificată procedura exercitarea dreptului de preemțiune al statului cu privire la vânzarea monumentelor istorice, Ministerul Culturii urmând să exercite acest drept pentru monumentele istorice clasate în categoria monument, grupa valorică A, iar serviciile publice deconcentrate ale ministerului sau autorități ale administrației publice locale, după caz, urmând să exercite acest drept pentru celelalte categorii de monumente istorice.

”Multe zone extinse din centrul orașelor istorice precum Oradea, Cluj, Târgoviște, Iași au regim juridic de monument istoric de grupa A din categoriile ansamblu sau sit. Derularea procedurii exercitării dreptului de preempțiune la toate vânzările din aceste centre sub semnătura ministrului culturii nu este judicioasă”, susține Guvernul.

Clotilde Armand nu va aviza demolarea fostei reședințe a ambasadorului SUA din Șoseaua Kiseleff, în locul căreia proprietarii vor să construiască un ansamblu de blocuri pe spațiul verde CITEȘTE ȘI Clotilde Armand nu va aviza demolarea fostei reședințe a ambasadorului SUA din Șoseaua Kiseleff, în locul căreia proprietarii vor să construiască un ansamblu de blocuri pe spațiul verde

Conform modificărilor, este permisă desființarea parțială a unui imobil asupra căruia a fost instituit regimul juridic de protecție de monument istoric, avizult fiind acordat pe baza unui studiu istorico-științific de fundamentare privind evaluarea culturală a monumentului istoric, care să asigure faptul că desființarea nu se referă la elemente valoroase.

Exrcutivul arată că ”în vederea realizării unui proiect de restaurare, pentru sublinierea elementelor valoroase din punct de vedere cultural, se poate avea în vedere o desființarea parțială a elementelor nocive/ de valoare cultural istorică nesemnificativă”.

De asemenea, Guvernul mai arată că studiile istorice generare pentru fundamentarea PUG-urilor au identificat numeroase cazuri în care, în cadrul unui ansamblu sau a unui sit urban pot exista construcții fără valoare culturală sau chiar nocive.

DOCUMENT Cum vor fi calculate majorările la contractele de lucrări publice, după explozia prețurilor CITEȘTE ȘI DOCUMENT Cum vor fi calculate majorările la contractele de lucrări publice, după explozia prețurilor

De asemenea, ordonanța prevede înlocuirea avizelor cu acorduri, în situațiile în care legislația construcțiilor prevede faptul că se pot executa lucrări fără autorizație de construire.

Astfel, dacă în prezent, intervenţiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza şi cu respectarea avizului emis de către Ministerul Culturii şi Cultelor sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale ministerului, proiectul propune ca astfel de intervenții să aibă loc ”pe baza și cu respectarea avizului sau, după caz, a acordului emis de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii”.

Potrivit proiectului, ca ”parte a demersului de debirocratizare”, avizele pentru intervenții simple pot fi emise doar de către serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii, excluzându-se avizarea directă de către minister.

De asemenea, în situația în care nu este necesară analiza documentațiilor în vederea emiterii avizelor, serviciile publice deconcentrate ale Ministerul Culturii pot emite avizele privind intervențiile asupra imobilelor din zonele lor de protecție sau din zonele protejate fără consultarea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice, dacă documentația supusă avizării este elaborată de un arhitect atestat de Ministerul Culturii în domeniul protejării patrimoniului cultural imobil și respectă procedura privind avizarea intervențiilor în zonele de protecție a monumentelor istorice și zonele protejate aprobată prin ordin al ministrului Culturii.

Ordonanța pregătită mai prevede că acordurile, contestațiile la avize, comunicările privind intervenții asupra imobilelor asupra cărora a fost instituit un regim de protecție a patrimoniului cultural, atunci când acestea nu au fost emise cu consultarea prealabilă a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice sau a comisiilor zonale ale monumentelor istorice se soluționează de Comisia Națională a Monumentelor Istorice, în cazul monumentelor istorice de grupa A și de comisiile zonale ale monumentelor istorice, în celelalte situații.

În mod corespunzător, Ministerul Culturii va emite avize doar pentru intervenții la monumente istorice de grupa valorică A categoria monument (m).

EXCLUSIV Dan Șucu, proprietarul Mobexpert, pregătește primul său ansamblu rezidențial major, aproape de mega proiectul familiei lui Robert Negoiță CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Dan Șucu, proprietarul Mobexpert, pregătește primul său ansamblu rezidențial major, aproape de mega proiectul familiei lui Robert Negoiță

Ordonanța propune și instituirea la nivel de lege, a unor prevederi pentru procesul de digitalizare, avizele și atestatele putând fi emise în baza unor documentații depuse exclusiv în mediul digital, în sisteme informatizate, precum și dacă documentațiile prezintă semnătura electronică calificată a elaboratorului/ emitentului, de conformare cu originalul, de către solicitant sau o autoritate publică sau trimiteri către alte baze de date ale autorităților publice unde pot fi consultate respectivele documente.

Alte reglementări, incluse în proiect, prevăd digitalizarea inventarului monumentelor istorice în sisteme informatizate de management al patrimoniului cultural, cu scopul de a fi prezentată la zi, în formă actualizată, rezultate din ordinele individuale de clasare publicate. Guvernul sublinaiză că în prezent există un proiect care va fi funcțional in cursul acestui an, urmând ca Lista monumentelor istorice să facă parte dintr-un sistem informatizat în care vor fi mai multe informații decât în variantele din Monitorul Oficial.

CONFIRMARE Guvernul dublează numărul muncitorilor străini admiși în România CITEȘTE ȘI CONFIRMARE Guvernul dublează numărul muncitorilor străini admiși în România

Proiectul completează și dispozițiile cu privire la marcarea monumentelor istorice, reglementându-se posibilitatea de a se marca monumentele istorice cu însemnul distinctiv care atestă clasarea în Lista patrimoniului mondial sau cu orice alt însemn prevăzut de convențiile internaționale în materie.

Totodată, sunt stabilite dispoziții tranzitorii cu privire la mandatul membrilor Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice sau, după caz, comisiilor zonale, care se vor aplica începând cu următorul mandat al membrilor comisiilor respective.

 

viewscnt
Afla mai multe despre
imobil
monument
istoric
avize
acord
interventii
desfiintare
elemente
nociv
valoare
atestat
expert
ordonanta
guvern