Sprijin pentru modernizarea stațiunilor balneare

Sprijin pentru modernizarea stațiunilor balneare
scris 31 mai 2019

Guvernul a aprobat joi instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru finanțarea Programului de investiții, modernizare și dezvoltare a infrastructurii în stațiunile balneare sau balneoclimatice.

"Bugetul anual maxim al schemei de minimis este reprezentat de echivalentul în lei a 130 milioane de euro, iar bugetul alocat pentru 2019 este de 400 milioane de lei credite de angajament și 80 milioane de lei credite bugetare pentru realizarea de plăți în baza angajamentelor legale emise", a anunțat joi Guvernul, într-un comunicat.

Prin Program se poate acorda fiecărui beneficiar o alocare financiară nerambursabilă de maxim 200.000 euro, reprezentând maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, exclusiv TVA, aferente proiectului.

DOCUMENT Operatorii atacă proiectul Legii Turismului avizat de Guvern și avansează modificări CITEȘTE ȘI DOCUMENT Operatorii atacă proiectul Legii Turismului avizat de Guvern și avansează modificări

Prin implementarea Programului se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minimum 1.300 de beneficiari.

Programul guvernamental are scopul să stimuleze și să încurajeze investițiile în unitățile medico-balneare și de recuperare, să contribuie la crearea sau modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică, la crearea de noi locuri de muncă, precum și calificarea și profesionalizarea personalului ce activează în domeniu.

Schema de ajutor este valabilă pentru încheierea angajamentelor legale până la 31 decembrie 2020, cu posibilitatea prelungirii până la 31 decembrie 2022, cu respectarea prevederilor naționale și europene în domeniul ajutorului de stat.

Finanțarea se face din sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP).

Obiectul finanțării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele cheltuieli eligibile: lucrări de construcție, extindere și reabilitare de capacități turistice de alimentație publică și cazare, precum și a capacităților de tratament balnear; construcția, extinderea și reabilitarea obiectivelor de sănătate, culturale, sportive și de agrement din stațiunile balneare; achiziția de echipamente, mobilier și aparatură medicală specifice tratamentelor balneare.

De asemenea, alte cheltuieli eligibile sunt: construcția, extinderea și reabilitarea de centre de informare turistică și dotarea acestora; alte obiective de investiții prin care societățile comerciale contribuie la dezvoltarea stațiunii balneare respective; cheltuieli cu achiziționarea și derularea de programe de formare și calificare profesională a lucrătorilor în unitați de alimentație publică și unitățile hoteliere și  a specialiștilor în domeniul sănătății, angajați ai beneficiarului și implicați în implementarea proiectului finanțat.

În plus, o altă cerință este venitul salarial realizat timp de 12 luni pentru fiecare nou loc de muncă creat și ocupat de specialiști în domeniul sănătății, în urma implementării proiectului până la valoarea minimă a 12 salarii medii brute pe economie, precum și contribuțiile obligatorii ale angajatorului aferente, conform prevederilor legale în vigoare.

Beneficiarii au obligația să mențină investițiile realizate cu finanțare prin Program cel puțin zece ani de la accesarea sumelor din acest program; în caz contrar, beneficiarii vor rambursa integral sumele obținute ca sprijin financiar potrivit legislației în domeniul ajutorului de stat.

viewscnt
Afla mai multe despre
statiuni balneare
guvern