Actele de stare civilă vor fi modificate: Părinții nu vor putea da mai mult de 3 prenume copiilor. Certificatele de căsătorie plastifiate vor fi considerate nule. Actele vor fi completate doar digital, o singură copie va fi arhivată pe hârtie

Actele de stare civilă vor fi modificate: Părinții nu vor putea da mai mult de 3 prenume copiilor. Certificatele de căsătorie plastifiate vor fi considerate nule. Actele vor fi completate doar digital, o singură copie va fi arhivată pe hârtie
Ovidiu Bărbulescu
Ovidiu Bărbulescu
scris 11 ian 2019

Părinții nu vor putea da copiilor mai mult de trei prenume, iar certificatele de căsătorie plastifiate vor fi considerate nule, prevede un nou proiect de lege. Conform acestuia, cele două exemplare oficiale ale actelor de stare civilă vor putea fi completate exclusiv în format digital, urmând ca un singur exemplar să fie păstrat în format fizic. Proiectul introduce, totodată, noi termene și proceduri privind înregistrarea nașterilor, declararea deceselor, schimbării numelor sau utilizării alfabetului latin extins în transcrierea actelor de stare civilă.

Urmărește-ne și pe Google News
Evenimente

25 iunie - Medika TV - Maratonul Sănătății dentare. Parteneri: Corina Dent, Excedent, Maxilomed, Regina Maria Dental Clinics
27 iunie - Maraton Profit News TV - Maraton Made in Romania (ediția a II-a). Parteneri: Auchan, Kaufland, Liberty Steel
25 iulie - Maraton Medika TV - Sanatatea Aparatului Urinar

Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider

De ce este important: Sunt prevăzute proceduri clare privind întocmirea celui de-al doilea exemplar al actelor de stare civilă în format digital, precum și norme privind păstrarea și completarea acestora în acest format. 

Mai este important: Sunt introduse restricții privind numele date copiilor, precum și interdicția de plastifiere a unor acte civile precum certificatul de căsătorie. Interdicția este introdusă în ciuda faptului că autoritățile nu acceptă variante scanate sau copii ale certificatului decât în urma prezentării și originalului.

Guvernul schimbă legislația privind GDPR, pentru a evita blocarea statisticii naționale CITEȘTE ȘI Guvernul schimbă legislația privind GDPR, pentru a evita blocarea statisticii naționale

Acte civile în format digital

Legislația actuală prevede că actele de naștere, de căsătorie și de deces se întocmesc în registre de stare civilă, în două exemplare, ambele originale, și se completează manual, cu cerneală specială de culoare neagră. Legea actuală menționează doar întocmirea în format electronic al celui de-al doilea exemplar ”de la data asigurării infrastructurii informatice necesare”. 

Noul proiect de lege stabilește acum că ”Exemplarul I al actelor de stare civilă întocmite la misiunile diplomatice și oficiile consulare de carieră ale României pot fi completate și în sistem informatic”.

Totodată, de la data asigurării, la nivel național, a infrastructurii informatice necesare, exemplarul I al actelor de stare civilă se completează informatic şi se păstrează în registre de stare civilă pe suport de hârtie exemplarul I, iar exemplarul II se întocmește numai în format electronic, atât de către ofițerii de stare civilă din țară cât de cei de la misiunile diplomatice și oficiile consulare de carieră ale României.

Mențiunile ulterioare se înscriu în exemplarul II în format electronic de către ofițerul de satre civilă emitent și se transmit informatic la primăria care are în păstrare registrele de stare civilă exemplarul I, pentru a fi operate pe acte.

De altfel, modificările intervenite în statutul civil al unei persoane se vor transmite informatic serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, primăriei unității administrativ-teritoriale care a întocmit exemplarul I al actului de naștere, de căsătorie sau de deces al persoanei la care această modificare se referă, în vederea înscrierii mențiunilor corespunzătoare.

În acest scop, autoritățile vor implementa Sistemul Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila (S.I.I.E.A.S.C.), însă proiectul de lege nu stabilește când acesta ar putea deveni funcțional la nivel național.

Avertisment de la Inspecția Muncii pentru angajatori: Majorarea salariului minim trebuie transmisă în Revisal în 20 de zile lucrătoare începând cu 1 ianuarie CITEȘTE ȘI Avertisment de la Inspecția Muncii pentru angajatori: Majorarea salariului minim trebuie transmisă în Revisal în 20 de zile lucrătoare începând cu 1 ianuarie

Interzicerea plastifierii certificatelor de căsătorie. Căsătorii la ambasadele României

Conform proiectului, întocmirea actelor de stare civilă, precum și înscrierea mențiunilor se fac în limba română, folosindu-se alfabetul latin extins. Textul de lege este, astfel, completat prin introducerea termenului ”extins” în scopul reglementării posibilităţii utilizării tuturor caracterelor folosite în statele cu alfabet latin şi, în acest sens, al elimnării dificultăţilor la întocmirea actelor de stare civilă în baza actelor înregistrate de autorităţile străine.  

În schimb, proiectul de lege prevede că ”Se interzice modificarea sau completarea fără drept ori plastifierea certificatelor de stare civilă. Certificatele de stare civilă plastifiate ori modificate sau completate fără drept sunt nule.” 

Și astăzi actele plastifiate sunt refuzate, dar fără să existe - cum va fi de acum - o bază legală, care să le mai și declare nule.

Nulitatea va fi constată, conform proiectului, de către ofiţerii de stare civilă, funcţionarii din cadrul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (DEPABD) care va fi înființată în Ministerul Afacerilor Interne sau de către funcționarii din cadrul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor.

În prezent, autoritățile refuză cel mai adesea certificate de căsătorie sau de altă stare civilă plastifiate, dar acum, din textul proiectului, reiese că plastifierea acestor documente va fi ilegală și va duce la nulitatea lor. Proiectul nu detaliază însă mai departe procedura de constatare a nulității actelor respective.

Proiectul permite, în schimb, ca o căsătorie să poată fi încheiată de către ofițerul de stare civilă la sediul misiunii diplomatice sau oficiului consular de carieră al României în a cărei rază de competență teritorială își are domiciliul ori rezidența unul dintre viitorii soți, cetățean român.

În acest sens, șefii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare de carieră ale României vor încheia căsătorii între cetățeni români sau între cetățeni români și cetățeni străini, dacă cel puțin unul dintre viitorii soți, cetățean român, are domiciliul sau rezidența în circumscripția consulară a misiuniidiplomatice ori a oficiului consular decarieră.

Șefii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare de carieră ale României nu vor putea încheia însă căsătoriile dacă statele de acreditare nu recunosc aceste căsătorii, stabilește proiectul.

Noi modificări la Codul Fiscal: TVA de 5% la transportul turistic sau de agrement cu ambarcațiuni, telecabină, trenuri istorice. Scutire de accize pentru unii producători agricoli, scutire de impozit pe clădiri la anumite active CITEȘTE ȘI Noi modificări la Codul Fiscal: TVA de 5% la transportul turistic sau de agrement cu ambarcațiuni, telecabină, trenuri istorice. Scutire de accize pentru unii producători agricoli, scutire de impozit pe clădiri la anumite active

Noi termene privind înregistrarea nașterii și limitarea la 3 prenume 

Proiectul dă posibilitatea înregistrării nașterii în termenul cuprins după a 30-a zi de la naștere și până la vârsta de 1 an, cu aprobarea primarului, fiind obligatoriu avizul conform al serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor numai după trecerea unui an de la data nașterii. 

Proiectul stabilește, totodată, că ”Prenumele declarat la data înregistrării nașterii nu poate fi format din mai mult de trei cuvinte”.

Autoritățile arată că măsura este necesară având în vedere că ”la completarea olografă a actului/certificatului de stare civilă, rubricile pre-tipărite din cuprinsul acestora fiind depășite, documentele în sine sunt ilizibile”.

De asemenea, ”în perspectiva informatizării sistemului de stare civilă trebuie reținut că, din inconveniente de natură tehnică, spațiile dedicate înscrierii datelor alfanumerice vor prezenta diferențe majore”.

Din textul proiectului mai reiese că în cazul în care au solicitat mai mult de 3 prenume, părinții trebuie să se pună de acord prin declarație scrisă asupra prenumelor.

”Dacă părinții nu au nume de familie comun sau există neconcordanță între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al nașterii și declarația verbală a declarantului ori prenumele este format din mai mult de trei cuvinte, întocmirea actului de naștere se face pe baza declarației scrise și semnate de ambii părinți, din care să rezulte numele de familie și prenumele copilului”, prevede proiectul.

DOCUMENT Autoritățile au trimis la Bruxelles, pentru avizare prealabilă, proiectul unei noi scheme de ajutor de stat pentru stații de încărcare electrice. Subvenție pot primi 1.000 de firme CITEȘTE ȘI DOCUMENT Autoritățile au trimis la Bruxelles, pentru avizare prealabilă, proiectul unei noi scheme de ajutor de stat pentru stații de încărcare electrice. Subvenție pot primi 1.000 de firme

Nou termen pentru declararea decesului 

În prezent, legea prevede că ”Declararea decesului se face în termen de 3 zile de la data încetării din viață a persoanei. În acest termen se cuprind atât ziua în care s-aprodus decesul, cât și ziua în care se face declarația”.

Proiectul de lege elimină referința cu privire la includerea primei și ultimei zile de la deces, astfel că termenul de declarare a decesului va putea fi făcut în practică la cel mult 3 zile. 

Termen mai scurt pentru aprobarea schimbării numelui

Proiectul de lege abrogă prevederile Ordonanței Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice și stabilește proceduri mai clare în această privință.

Conform noilor norme, termenul de emitere a dispoziției de admitere sau de respingere a cererii de schimbare a numelui este redus de la 60 zile la 30 de zile.

Pentru a intra în vigoare, proiectul de lege trebuie aprobat de Guvern și adoptat de Parlament, iar apoi trimis la promulgare președintelui Iohannis. 

TOATE MODIFICĂRILE DE LEGISLAȚIE PROPUSE ÎN DOMENIUL ACTELOR CIVILE POT FI CONSULTATE AICI

 

viewscnt
Afla mai multe despre
acte
stare
civila
prenume
copii
parinti
certificat
casatorie
plastifiere
nul
nulitate
digital
exemplar
schimbare
nume
proiect
lege