ANAF: Precizări privind munca prestată de zilieri

ANAF: Precizări privind munca prestată de zilieri
scris 10 mai 2019

Guvernul a modificat în aprilie, prin ordonanță de urgență Legea privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri. ANAF a întocmit o listă cu principalele prevederi ale acestei modificări, listă pe care o redăm mai jos. În mare, ordonanța a extins categoria de activități în care pot fi angajați zilieri și prevede înființarea, până la finele anului, a Registrului electronic de evidență a zilierilor, ca singura modalitate de transmitere a datelor privind evidența zilierilor.

Prin OUG nr. 26/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative - publicată în Monitorul Oficial nr. 309/19.04.2019 a fost modificată Legea 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.

Principalele prevederi:

 1. La data de 20 decembrie 2019 se înființează Registrul electronic de evidență a zilierilor, ca singura modalitate de transmitere a datelor privind evidența zilierilor. Sistemul informatic aferent Registrului electronic de evidență a zilierilor se achiziționează de Inspecția Muncii, în condițiile legii.
  Metodologia de întocmire și transmitere a registrului electronic de evidență a zilierilor, precum și înregistrările care se efectuează în acesta se stabilesc prin ordin al ministrului Muncii și Justiției sociale, în termen de 60 de zile de la înființarea registrului electronic de evidență a zilierilor.
 2. Remunerația primită de zilier pentru activitatea prestată este supusă impozitului pe venit, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Calculul, plata și declararea impozitului pe venit datorat pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilier sunt în sarcina beneficiarului.
 3. Pentru remunerația plătită zilierilor, beneficiarul nu datorează contribuția asiguratorie pentru muncă prevăzută de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.
 4. Începând cu data intrării în vigoare a ordinului de aprobare a metodologiei de întocmire a Registrului electronic, beneficiarul are obligația să înregistreze, în Registrul electronic de evidență a zilierilor, în ordine cronologică, toți zilierii cu care exercită activități cu caracter ocazional în baza prezentei legi.
 5. Începând cu veniturile lunii mai 2019, pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri se datorează contribuția de asigurări sociale datorată bugetului asigurărilor sociale de stat (CAS), conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, conferind zilierului calitatea de asigurat în sistemul public de pensii. Baza de calcul a CAS pentru zilieri o constituie remunerația brută primită pentru activitatea prestată de zilieri. Calculul, plata și declararea contribuției de asigurări sociale datorată bugetului asigurărilor sociale de stat pentru veniturile realizate din activitatea realizată de zilieri sunt în sarcina beneficiarului.
 6. Activitatea desfășurată în condițiile prezentei legi nu conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate. Acesta se poate asigura opțional în sistemul public de sănătate potrivit prevederilor art. 180 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prin completarea și depunerea la organul fiscal teritorial a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.
 7. Activitatea desfășurată în condițiile prezentei legi nu conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.
  În situația producerii unui accident de muncă sau boală profesională beneficiarul este obligat să asigure plata cheltuielilor aferente îngrijirilor medicale necesare. 
viewscnt
Afla mai multe despre
zilieri
anaf
ordonanta
guvern
pensii
catering
publicitate
turism