Cîțu a pregătit să-și aloce 1,9 miliarde de lei la fondul de rezervă al Guvernului, cu peste 1 miliard în plus față de proiectul inițial de rectificare. Mai mulți bani și la Transporturi și la Culte

Cîțu a pregătit să-și aloce 1,9 miliarde de lei la fondul de rezervă al Guvernului, cu peste 1 miliard în plus față de proiectul inițial de rectificare. Mai mulți bani și la Transporturi și la Culte
Marius Oncu
Marius Oncu
Ovidiu Bărbulescu
Ovidiu Bărbulescu
scris 3 sep 2021

Cel mai recent proiect de rectificare bugetară prevede unele modificări, mai reduse ca amploare, față de proiectul inițial, pus în dezbatere publică, însă printre cele mai importante este creșterea fondului de rezervă al Guvernului cu 1,895 miliarde lei, în timp ce varianta anterioară prevedea o majorare a sumei aflate la dispoziția premierului cu numai 800 de milioane de lei. Acest proiect de rectificare nu include un eventual impact al proiectului de investiții "Anghel Saligny", care ar urma să fie adoptat astăzi în ședință de Guvern. Mai mulți bani față de primul proiect primește Ministerul Transporturilor (încă 35 milioane lei), Ministerul Dezvoltării (cu circa 150 de milioane de lei), Secretariatul General al Guvernului (aproximativ 8 milioane de lei în plus pentru sprijinirea cultelor), precum și Ministerul Tineretului.

Urmărește-ne și pe Google News
Evenimente

25 iulie - Maraton Medika TV - Sanatatea Aparatului Urinar
30 iulie - Maraton Profit News TV: Inteligența Artificială în Economie

Veniturile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 15,503 miliarde lei, cheltuielile bugetului general consolidat cu suma de 18,77 miliarde lei, iar deficitul în termeni cash cu 3,267 miliarde Iei. Prima variantă de rectificare prevedea că veniturile ar urma să fie mai mari cu 15,52 miliarde lei, cheltuielile 18,75 miliarde lei, iar deficitul cu 3,22 miliarde lei. În această privință, modificările sunt reduse.

Veniturile bugetului se majorează pe sold cu suma de 6,414 miliarde lei:

Transilvania Residence: un proiect imobiliar exclusivist în Brașov CITEȘTE ȘI Transilvania Residence: un proiect imobiliar exclusivist în Brașov
  • impozit pe profit: +884,5 milioane lei;
  • Alte impozite pe profit, venit și câștiguri din capital de la persoane juridice +265 milioane lei;
  • Alte impozite pe profit, venit și câștiguri din capital de la persoane fizice +99,1 milioane lei;
  • Taxa pe valoarea adăugată +3.231,8 milioane Iei;
  • Accize: +1.569,8 milioane lei;
  • Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități: +339,0 milioane Iei. De asemenea, s-a avut in vedere menținerea estimărilor din Legea nr.15/2021, cu modificările ulterioare, privind încasarea în anul 2021 a veniturilor aferente valorificării frecvențelor radio în noile benzi de frecvențe armonizate la nivel european pentru sisteme de comunicații mobile terestre de bandă largă 5G;
  • impozit pe comerțul exterior și tranzacțiile internaționale: +133,5 milioane lei;
  • Venituri nefiscaie: -1.659,3 milioane lei. Diminuarea veniturilor se datorează scăderii incasãriior din dobânzi. concesiuni și închirieri, a vărsămintelor din veniturile nete ale Băncii Naționale a României și a sumelor din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de serã alocate proiectelor de investiții;
  • Venituri din capital: +892 milioane lei;
  • Sume primite de ia UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020: +1.485,6 milioane iei, din care 1,0 mld lei aferent proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 pentru asigurarea sumelor necesare refinanțării proiectelor pentru beneficiari și/sau continuării finanțării proiectelor în cazul indisponibiiității temporare a fondurilor europene.

Alocările de fonduri pe ministere și alte instituții

eMAG Seller Credit – finanțare cu dobândă zero pentru cei care vând prin eMAG Marketplace CITEȘTE ȘI eMAG Seller Credit – finanțare cu dobândă zero pentru cei care vând prin eMAG Marketplace

Ministerul Sănătății: +3,72 miliarde Iei (la fel ca în varianta inițială), din care 1,91 miliarde lei pentru achiziția de vaccinuri anti COVID-19 (500 milioane lei), implementarea măsurilor de stimulare a vaccinării anti COVID-19 (35 milioane Iei), medicamente, derularea programelor naționale de sănătate, cheltuieli de personal și 1,81 miliarde lei transferuri pentru echilibrarea bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. De asemenea, se propune suplimentarea cu 425 milioane lei a cheltuielilor din venituri proprii ale Ministerului Sănătății pentru finanțarea activităților privind aprobarea substanțelor active ale produselor biocide și autorizarea produselor biocide concomitent cu majorarea veniturilor proprii care se constituie din tarifele încasate;

Ministerul Finanțelor - Acțiuni Generale: +2,897 miliarde Iei (Anterior +3 miliarde). din care: +15 milioane lei Subvenții. +1,895 miliarde Iei Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului (anterior 800 milioane lei), -12,9 milioane Iei Fond de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale și +1 miliard de lei Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 pentru asigurarea sumelor necesare retinanțării proiectelor pentru beneficiari și/sau continuării finanțării proiectelor în cazul indisponibilității temporare a fondurilor europene. Față de varianta inițială, nu mai este menționată o sumă de 600 de milioane de lei pentru transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: +2,392 miliarde Iei (anterior 2,24 miliarde lei). Propunerea de rectificare a avut în vedere execuția cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului si necesarul de finanțare până la finele anului. Se propune asigurarea sumei de 2 miliarde Iei pentru Programul Național de Dezvoltare Locală, a sumei de 200 milioane Iei pentru Programului național de construcții de interes public sau social derulat de Compania Națională de Investiții, a sumei de 144 milioane lei pentru Programul de economisire și creditare în sistem colectiv conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006, a sumei de 30 milioane Iei pentru derularea Programului de construcții locuințe sociale și a sumei de 18 milioane lei pentru achitarea obligațiilor stabilite prin hotărâri judecătorești,

Ministerul Educației: + 964,4 milioane lei (a rămas la fel), pe total, din care 210 milioane Iei de la bugetul de stat pentru asigurarea cheltuielilor de personal aferente personalului din învățământul preuniversitar și a finanțării de bază a învățământului superior și 754,4 milioane Iei cheltuielile efectuate din venituri proprii pentru investiții si realizarea unor proiecte finanțate din fonduri europene derulate de instituțiile de învățământ superior. Instituțiile de învățământ superior vor avea posibilitatea să utilizeze 299 milioane Iei din soldurile anilor precedenți;

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene: + 760,72 milioane lei (a rămas la fel). Se propune asigurarea sumelor necesare pentru finanțarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene (750 milioane Iei), pentru asigurarea cheltuielilor de personal (6,3 milioane lei), pentru achitarea integrală și ridicarea popririi înființată asupra conturilor MIPE și pentru închiderea programului PHARE 2006 (4,5 milioane lei):

RDF Arad a realizat investiții de 5.7 milioane euro în soluții de depozitare, tehnologie și utilaje și vizează să achiziționeze companii cu domenii de activitate conexe CITEȘTE ȘI RDF Arad a realizat investiții de 5.7 milioane euro în soluții de depozitare, tehnologie și utilaje și vizează să achiziționeze companii cu domenii de activitate conexe

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii: +660,7 milioane lei, per sold (inițial 625,7 milioane lei). Se propun asigurarea de sume suplimentare pentru subvenții pentru transportul de călători cu metroul (+118 milioane lei), pentru întreținerea infrastructurii rutiere (+170 milioane Iei), pentru finalizarea proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă aferente perioadei de programare 2007-2013 (+50 milioane Iei), pentru decontarea facilităților de care beneficiază diferite categorii sociale (+100 milioane lei), pentru participarea la capitalul social al operatorilor economici aflați sub autoritatea ministerului (+229,8 milioane lei) precum și pentru plata ratelor aferente creditelor externe (+5,2 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului și necesarul de finanțare până la finele anului s-au identificat economii în principal la bunuri și servicii (-1,4 milioane Iei), dobânzi (-1,4 milioane Iei, precum și la cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilã (-9,6 milioane lei);

Ministerul Energiei: + 650,59 milioane Iei, per sold (a rămas la fel). Se propune asigurarea sumelor necesare pentru reîntregirea veniturilor rezultate din privatizare utilizate pentru acordarea unei finanțări sub formă de grant Societății "Complexul Energetic Oltenia" - S.A. conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2021 (664,1 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului si necesarul de finanțare până la finele anului s-au identificat economii în principal la cheltuieli de personal (-12 milioane lei) și bunuri și servicii (-1,5 milioane lei);

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor: +533,8 milioane Iei (a rămas la fel), pentru cheltuieli de personal (10 milioane lei), cheltuieli cu bunurile și serviciile (6,5 milioane lei), alte transferuri (2 milioane lei), pentru implementarea de către Administrația Națională "Apele Române" a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (200 milioane lei), pentru plată de despăgubiri (270 milioane lei). pentru cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă (5 milioane Iei) și cheltuieli de investiții aferente lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundațiilor (40 milioane Iei), precum și pentru asigurarea ratelor la Acordul de Împrumut Subsidiar - BlRD 4835 "Servicii Municipale"/KFW (0,3 milioane lei). Totodată, s-au asigurat creditele de angajament necesare demarării procedurilor de achiziție pentru proiectele cu finanțare din fonduri europene derulate de către Administrația Națională "Apele Române" (1,36 miliarde Iei);

Ministerul Finanțelor: +168,8 milioane lei, per sold (a rămas la fel). Se propune alocarea de fonduri suplimentare pentru plata sumelor din titlurile de plată emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, conform legislației în vigoare (+199 milioane Iei) și pentru plata drepturilor în condițiile reluării activității personalului la sediile ANAF și instituțiilor subordonate (15 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului și necesarul de finanțare până la finele anului s-au identificat economii la proiectele finanțate din fonduri europene (-2,6 milioane Iei), active nefinanciare (-25 milioane Iei) și active financiare (-17,5 milioane lei);

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: +150 milioane lei (a rămas la fel). Se propune alocarea de sume suplimentare necesare pentru acordarea sprijinului financiar aferent motorinei utilizată în agricultură pentru trimestrul II al anului 2021 (+150 milioane lei), pentru realizarea Programului național antigrindină (+26 milioane lei), pentru onorarea obligațiilor de plată stabilite în sarcina agențiilor de plăți (+2 milioane Iei), precum și pentru plata despagubirilor civile aflate în sarcina instituțiilor publice din subordine (+1,1 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului și necesarul de finanțare până la finele anului s-au identificat economii la transferuri între unități ale administrației publice (-29,1 milioane lei);

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor: +134,1 milioane lei, per sold (a rămas la fel). Se propune alocarea suplimentară a 150 milioane lei necesară atribuirii și plății contractelor de concesiune încheiate cu medicii veterinari și pentru plata despagubirilor acordate proprietarilor ale căror animale au fost afectate în contextul evoluției pestei porcine africane și a 1 milion lei în vederea asigurării drepturilor salariale pentru personalul Autorității. Având în vedere execuția cheltuielilor pe primele 6 Iuni ale anului și necesarul de finanțare până la finele anului s-au identificat economii la bunuri și servicii (-1,9 milioane Iei), la fonduri externe nerambursabile ca urmare a neefectuării primei campanii de vaccinare antirabică la vulpi (-14,1 milioane Iei), Ia sumele aferente plății creanțelor salariale și sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate (-0,05 milioane lei) și la cheltuieli de capital (-0,9 milioane lei);

Serviciul Român de Informații: +116,9 milioane lei (a rămas la fel) pentru asigurarea drepturilor salariale (28.7 milioane Iei), plata obligațiilor cãtre furnizorii de utilități și asigurarea funcționalității tehnicii de înzestrare (20,0 milioane lei), asigurarea asistenței medicale pentru personalul instituției (1,3 milioane Iei) și a pensiilor militare (65 milioane Iei), precum și pentru derularea proiectelor finanțate din fonduri europene (1,9 milioane lei);

Secretariatul General al Guvernului: +98,1 milioane lei per sold (inițial 89,9 milioane lei). Propunerea de rectificare a avut în vedere diminuarea cheltuielilor de personal cu 20,8 milioane lei, având în vedere execuția pe primele 6 luni ale anului, precum și suplimentarea cu: 20,8 milioane lei a cheltuielilor cu bunuri și servicii, 80 milioane lei (inițial 71,8 milioane lei) a sumelor alocate pentru sprijinirea cultelor religioase, 8,2 milioane Iei pentru sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat și 9,9 milioane lei pentru bursele românilor de pretutindeni;

Transformarea digitală, răspunsul industriei asigurărilor la provocările pandemiei. Emiterea și plata online a polițelor au crescut exponențial CITEȘTE ȘI Transformarea digitală, răspunsul industriei asigurărilor la provocările pandemiei. Emiterea și plata online a polițelor au crescut exponențial

Ministerul Tineretului și Sportului: +51,2 milioane Iei (inițial 23,2 milioane lei). în principal pentru realizarea proiectelor finanțate din fonduri europene derulate de minister, asigurarea drepturilor de natură salarială pentru personal. a rentelor viagere care se acordă sportivilor și a unor programe de tineret si sport;

Serviciul de Telecomunicații Speciale: + 41,2 milioane Iei (a rămas la fel) pentru plata chiriilor aferente spațiilor tehnice și pe piloni inchiriate pentru instalarea de echipamente de comunicații (+15 milioane lei), pentru derularea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (+0,7 milioane lei), pentru continuarea procesului de modernizare și extindere a infrastructurilor și sistemelor de tehnologia informației și de comunicații aflate în administrare (+15 milioane Iei) și pentru lucrări de investiții angajate în anul 2020 (+10,5 milioane lei);

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului: + 40,65 milioane Iei, per sold (a rămas la fel). Se propune suplimentarea cu 60 milioane Iei pentru derularea programului START UP Nation si cu 7 milioane Iei pentru asigurarea sumelor necesare plății drepturilor salariale. Având în vedere execuția cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului și necesarul de finanțare până la finele anului s-au identificat economii in principal la bunuri și servicii (-4,2 milioane Iei). subvenții (-14,15 milioane Iei) și transferuri (-8 milioane lei);

Academia Română: +22,6 milioane lei, per sold, (a rămas la fel) pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului și pentru finanțarea cheltuielilor unităților medicale din subordine;

Serviciul de Informații Externe: +17,25 milioane lei în principal pentru asigurarea drepturilor salariale și 117 milioane lei reprezentând credite de angajament centru demararea de proiecte multianuale de investiții;

Ministerul Justiției: +13,1 milioane lei (a rămas la fel) pentru lucrări de investiții la sediile instanțelor judecătorești;

Ministerul Culturii: +12,3 milioane lei (a rămas la fel) pentru realizarea de proiecte culturale și pentru finanțarea instituțiilor publice de cultură din subordine;

Ministerul Cercetării, lnovării și Digitalizării este autorizat să repartizeze sumele reținute în proporție de 10%, iar creditele de angajament aprobate acestuia se majorează cu 30 milioane Iei pentru demararea unor lucrări de natura investițiilor Ia institutele naționale de cercetare-dezvoltare din coordonare.

Ministerul Muncii și Protecției Sociale: -2,78 miliarde lei (a rămas la fel), per sold. Se propune diminuarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului de asigurări sociale de stat cu 3,32 miliarde Iei, în principal ca urmare a creșterii veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat aferente sistemului public de pensii și majorarea transferurilor către bugetul asigurărilor pentru șomaj cu suma de 547,1 milioane lei.

Autoritatea Electorală Permanentă: +1,75 milioane lei (inițial +101,75 milioane lei). Guvernul a renunțat să suplimenteze cu 100 de milioane de lei finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale și alocă în plus doar 1,75 milioane de lei instituției, în principal pentru cheltuieli salariale.

Fondurile alocate de la bugetul de stat prin Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021 cu modificările ulterioare, pentru Ministerul Apărării Naționale si Ministerul Afacerilor Externe nu se modifică. Aceste ministere sunt autorizate prin rectificarea bugetară să repartizeze sumele reținute în proporție de 10%. care pot fi astfel angajate și utilizate până Ia finele anului.

Bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii se majorează atât Ia venituri cât și la cheltuieli cu suma de 1,1 miliarde lei.

Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate se majorează atăt la venituri cu suma de 2,6 miliarde Iei și la cheltuieli cu suma de 3,6 miliarde Iei credite de angajament și 2,6 miliarde Iei credite bugetare pentru asigurarea cheltuielilor cu medicamentele și serviciile medicale, a drepturilor salariale pentru personalul din unitățile sanitare publice și pentru plata indemnizațiilor aferente concediilor medicale.

viewscnt
Afla mai multe despre
rectificare bugetară
buget
deficit bugetar
ministerul finantelor