Decizie: 2.000 de posturi de execuție neocupate din ANAF și alte 150 de posturi de conducere vor fi desființate

Decizie: 2.000 de posturi de execuție neocupate din ANAF și alte 150 de posturi de conducere vor fi desființate
scris 10 mar 2020

Numărul de posturi al ANAF va fi redus de la 27.582 posturi bugetate în prezent la 25.582 posturi, prin desființarea a 2.000 de posturi de execuție vacante și, pe cale de consecință, a altor 150 de posturi de conducere, potrivit unei hotărâri de guvern aprobate marți de Guvern. Măsura este necesară pentru punerea în aplicare a unei ordonanțe de reorganizare a ANAF adoptată de executiv la începutul lunii februarie. Profit.ro a scris despre reorganizare din primele zile ale lunii ianuarie, prezentând documentele pregătite de șefii din Finanțe și ANAF. 

De asemenea, urmează să fie înființată Direcția generală de management al riscului și Direcția generală de strategie și monitorizare a proceselor, dar și, foarte important, va fi reanalizată repartizarea numărului de posturi pentru administrațiile județene în funcție de mai multe criterii. Va fi înființată și Unitatea de management a informației, la nivel de direcție, care să cuprindă oameni cu experiență de business, dar și personal cu experiență în domeniul IT pentru a accelera procesul de informatizare a agenției.

"În prezent, Agenția Națională de Administrare Fiscală are aprobat un număr maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agenției și structuri subordonate de 27.582, inclusiv președintele, vicepreședinții și posturile aferente cabinetelor demnitarilor. Reorganizarea propusă conduce la eficientizarea activității instituției și la reducerea costurilor, având ca efect reducerea funcțiilor de conducere cu 150 posturi, ceea ce reprezintă aproximativ 5,5%. În acest context, proiectul de act normativ propune reducerea cu 2.000 posturi vacante a numărului actual al posturilor alocat ANAF", potrivit notei de fundamentare care însoțește proiectul de hotărâre.

Facilități avansate pe fondul coronavirus: scutirea de plata taxelor pe salarii pe 3 luni a angajaților din turism și vouchere de vacanță în extrasezon CITEȘTE ȘI Facilități avansate pe fondul coronavirus: scutirea de plata taxelor pe salarii pe 3 luni a angajaților din turism și vouchere de vacanță în extrasezon

Ordonanța pentru ca cărei aplicare a fost adoptată acum această hotărâre de guvern prevede mai multe măsuri de reorganizare, printre care că numărul de vicepreședinți ai ANAF va fi redus de la 4 la 3, iar direcția Antifraudă va fi reorganizată, prin trecerea în coordonarea Direcției generale de inspecție fiscală, scopul fiind fluidizarea procesului de decizie. De asemenea, statutul personalului Antifraudă va fi modificat pentru a permite ocuparea mai ușoară a posturilor prin transferul altor angajați, în timp ce conducerea ANAF va avea posibilitatea redistribuirii personalului atât între structurile ANAF, cât și între funcțiile administrației (migrarea personalului dinspre procesele masive cu valoare adăugată redusă către funcțiile mai complexe, precum antifrauda fiscală unde a fost identificat un deficit real de personal), prevede un proiect de Ordonanță pentru rorganizarea ANAF publicat acum de Ministeul Finanțelor.

Eliminarea celor 2.000 de posturi de execuție neocupate duce la desființarea unui număr de posturi de conducere, șefi care vor rămâne cu prea puține posturi subordonate (chiar și neocupate) și care își vor pierde, astfel, funcțiile. Numărul de posturi de conducere, ocupate sau nu, care vor fi desființate ca urmare a dispariției celor 2.000 de funcții de execuție se va situa la circa 150.

ANAF are, în prezent, 27.582 posturi bugetate, din care sunt ocupate, potrivit informațiilor Profit.ro. în jur de 24.000.

Coronavirus - ANAF recomandă populației și firmelor interacțiunea la distanță cu unitățile fiscale CITEȘTE ȘI Coronavirus - ANAF recomandă populației și firmelor interacțiunea la distanță cu unitățile fiscale

Ce prevede proiectul de hotărâre de Guvern

 • Înființarea Direcției generale de management al riscului, în subordinea președintelui ANAF, ca urmare a preluării activității de analiză de risc de la structurile cu atribuții în acest domeniu.
  ANAF intenționează să perfecționeze utilizarea acestui mecanism pentru eliminarea redundanței unor activități, a suprapunerii acțiunilor de control, a abordărilor parțiale ale unor riscuri fiscale, dar și pentru evitarea tratamentelor neunitare și disproporționate ale nivelului de risc. Noua structură va contribui în mod semnificativ la stimularea conformării fiscale voluntare a contribuabililor prin programe vizând riscurile critice identificate, la susținerea procesului decizional al conducerii ANAF cu privire la prioritățile strategice ale instituției, asigurând de la nivel central optimizarea procesului de alocare a resurselor Agenției.
  Fără o centralizare a managementului riscului, responsabilitatea analizei de risc este distribuită atât către nivelul central, cât și către unitățile teritoriale și între activitățile Direcția Generală Coordonare Inspecție Fiscală, inspecție fiscală persoane fizice, vamă, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Direcția Generală Antifraudă Fiscală etc.
  Prin înființarea acestei structuri centralizate pentru managementul riscului se va avea în vedere identificarea și abordarea unitară a riscurilor, ținta fiind reducerea decalajului fiscal. Desemnarea/transferarea/recrutarea unui grup de angajați-cheie către noua direcție (pe sistemul unui grup de lucru), sub o conducere capabilă și puternică, pentru a planifica, derula și evalua campaniile inițiate (acest lucru include și interacțiunea cu mediul privat și consultanții fiscali, notificări în scopul informării și educării contribuabililor și inițiative de stimulare a conformării voluntare).
  De asemenea, Ministerul Finanțelor vizează includerea inspecțiilor fiscale cu ținte clar definite și transmiterea cazurilor către instanțele care se ocupă de cazurile penale, precum și colectarea arieratelor și a sumelor stabilite suplimentar.
 • Înființarea Direcției generale de strategie și monitorizare a proceselor în directa subordonare a președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin reorganizarea Direcției generale de strategie și relații internaționale. Noua structură va constitui un instrument al președintelui Agenției pentru estimarea veniturilor și pentru urmărirea realizării veniturilor bugetului general consolidat, pentru monitorizarea periodică a activității instituției, a gradului de îndeplinire a obiectivelor asumate la nivel general și specific, îmbunătățirea proceselor de activitate și, la nivel instituțional, îmbunătățirea serviciilor oferite contribuabililor. De menționat în mod deosebit este că în cadrul Direcției generale de strategie și monitorizare a proceselor va funcționa o structură pentru reforme, la nivel de serviciu, având în vedere că de o reformă de succes depinde de un bun management al proiectelor la nivel central.
  De asemenea, ca urmare a reorganizării Direcției generale de strategie și relații internaționale, în subordinea conducerii ANAF va funcționa Direcția generala de relații internaționale.
 • Înființarea Unității de management a informației, la nivel de direcție, care să cuprindă oameni cu experiență de business, dar și personal cu experiență în domeniul IT pentru a accelera procesul de informatizare a agenției, prioritățile instituției în acest domeniu și planurile aferente. Această structură va funcționa în subordinea secretarului general al ANAF ținând cont că una din principalele responsabilități ale acestui înalt funcționar public este aceea de a coordona buna funcționare a compartimentelor și activităților cu caracter funcțional din cadrul instituției și asigurarea unei legături operative dintre conducatorul instituției și conducătorii tuturor compartimentelor din instițuție și unitățile subordonate, precum și legătura cu celelalte autorități și organe ale administrației publice.
 • Pentru eficientizarea actului managerial, se are în vedere modificarea coordonării unor structuri din cadrul Agenției, respectiv:
  • Direcția generală executări silite cazuri speciale va fi coordonată vicepreședintele coordonator al activității de colectare, urmărindu-se creșterea gradului de recuperare a creanțelor care fac obiectul hotărârilor judecătorești pronunțate în materie penală, precum și în alte cazuri stabilite prin ordin al președintelui ANAF, respectiv valorificarea bunurilor sechestrate și/sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.
  • în același context, activitatea operațională de inspecție fiscală în cazul persoanelor fizice cu mari averi se va realiza la nivel regional, respectiv la nivelul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, rolul Direcției generale de control venituri persoane fizice fiind acela de a selecta cazurile de la nivel central și de a asigura îndrumarea metodologică, coordonarea și monitorizarea.
  • reașezarea structurilor de organizare și resurse umane, buget și contabilitate, achiziții publice, investiții și administrativ în subordinea secretarului general și a secretarului general adjunct ai ANAF, în vederea unei coordonări eficiente.
 • Modificarea denumirii Direcției generale de planificare, monitorizare și sinteză în Direcția generală de monitorizare venituri și sinteză, cu menținerea coordonării actuale și fără modificarea atribuțiilor, noua denumire reflectând în mod corect activitatea desfășurată de structura în cauză.
 • Având în vedere importanța gestionării anumitor informații, respectiv a informațiilor clasificate, precum și faptul că exercitarea anumitor atribuții specifice de la nivelul Agenției, atât la nivel central, cât și teritorial, presupune accesul la informații clasificate, în condițiile legii, neobținerea autorizației de acces la informații clasificate în condițiile Legii nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, ținând cont deci de imposibilitatea accesului persoanelor la documente cu caracter secret de stat, ar conduce la imposibilitatea exercitării atribuțiilor funcției respective și implicit a ocupării acesteia. Astfel, persoana numită pe acea funcție urmează a fi eliberată din funcția publică în condițiile legii și va avea posibilitatea ocupării unei alte funcții pentru ocuparea căreia nu este necesară autorizația la informații clasificate secret de stat.
 • Totodată se va proceda la reanalizarea repartizării numărului de posturi pentru fiecare administrație județeană, în funcție de anumite criterii, precum:
  • ponderea veniturilor colectate de fiecare organ fiscal în total venituri realizate,
  • numărul și dispersia în teritoriu a contribuabililor administrați de organele fiscale din subordine,
  • costul colectării înregistrat la fiecare unitate fiscală.
 • O astfel de normare a posturilor în funcție de indicatori concreți ai activității desfășurate se va dovedi a fi extrem de utilă și oportună în contextul rezultatului unei analize care denotă, la nivel teritorial, surplus de personal/posturi la nivelul unor structuri/unități în detrimentul altora care înregistrează deficit. Bugetul de venituri și cheltuieli este necesar să se repartizeze atât pe structuri fiscale regionale, cât și județene. În acest mod se urmărește o repartizare justă a resurselor inclusiv a numărului de personal corespunzător sarcinilor atribuite, ținând seama de indicatorii mai sus menționați. Reorganizarea propusă conduce la eficientizarea activității instituției și la reducerea costurilor, având ca efect reducerea funcțiilor de conducere cu 150 posturi, ceea ce reprezintă aproximativ 5,5%. În acest context, proiectul de act normativ propune reducerea cu 2.000 posturi vacante a numărului actual al posturilor alocat ANAF.
viewscnt
Afla mai multe despre
anaf
ministerul finantelor
reorganizare