DECIZIE DOCUMENT Compensarea prețului la carburant, semnată - Mecanismul va fi pe trei luni, opțional, iar din 50 de bani, jumătate va putea fi compensat de benzinari din ce au de plată la stat

DECIZIE DOCUMENT Compensarea prețului la carburant, semnată - Mecanismul va fi pe trei luni, opțional, iar din 50 de bani, jumătate va putea fi compensat de benzinari din ce au de plată la stat
Profit.ro
Profit.ro
scris 30 iun 2022

Guvernul a semnat ordonanța care introduce în perioada 1 iulie - 30 septembrie un mecanism de reducere a prețului benzinei și motorinei cu 50 de bani pe litru. Din suma de 50 de bani, 0,25 lei/litru reprezintă o subvenție legată direct de preț și se include în baza de impozitare a TVA. Totodată, compensația acordată de stat, de 0,25 lei/litru se stabilește și se individualizează de către operatorii economici într-o declarație al cărei model se aprobă prin ordin al președintelui ANAF. Declarația se depune până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a acordat reducerea și reprezintă și cerere de restituire.

Urmărește-ne și pe Google News
Evenimente
20 mai - Eveniment News.ro “Energy Road - Energie la tine acasă”. Parteneri: AS & Partners, FPPG, Delgaz Grid, Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Premier Energy, Romgaz
30 mai - Maratonul Fondurilor Europene. Parteneri: BCR, BRD, CEC
4 iunie - Eveniment Profit.ro: Piaţa imobiliară românească sub spectrul crizei occidentale. Ediţia a IV-a. Parteneri: 123Credit, Cushman and Wakefield
6 iunie - Maratonul Energiei
13 iunie - Eveniment Profit: Piața de Capital.forum - Provocări pentru dezvoltarea piețelor și creșterea lichidității, Ediția a IV-a. Parteneri BCR, BVB, CEC Bank, Infinity Capital Investments, Sphera, Teraplast

Majorarea nejustificată în cele trei luni a prețurilor la carburanți de către operatorii care acordă reducerea, constituie acțiune speculativă și se sancționează. De asemenea, este interzisă revânzarea carburanților cu preț redus.

Măsura intră în vigoare din această noapte.

La acest moment, prețurile sunt la benzina standard între 8,56 lei - 8,71 lei/l, benzina Premium între 8,77 - 9,35 lei/l, motorina standard între 9,16 - 9,27 lei/l, motorina premium între 9,52 - 9,78 lei

Suma de compensat se înregistrează intr-un cont de venituri distinct și se compenseaza cu obligațiile fiscale ale debitorului.

Impactul bugetar al măsurii pe cele trei luni este de 588 milioane de lei.

Profit.ro a prezentat anterior informații despre acest proiect aici

Astfel:

PROFIT NEWS TV Radu Puiu, Financial Analyst XTB România: Plafonarea prețurilor la carburanți nu este neapărat răspunsul. Investitorii vor încerca să țină cu dinții de Bitcoin CITEȘTE ȘI PROFIT NEWS TV Radu Puiu, Financial Analyst XTB România: Plafonarea prețurilor la carburanți nu este neapărat răspunsul. Investitorii vor încerca să țină cu dinții de Bitcoin

Se propune posibilitatea acordării unei reduceri de preț în cuantum de 0,5 lei/litru, inclusiv TVA, de către operatorii economici care comercializează benzină și motorină către clienții finali - persoane fizice și juridice care achizitioneză carburanți pentru consumul propriu, și instituirea unui mecanism de sprijin de la bugetul de stat, de 0,25 lei/litru, inclusiv TVA, pentru operatorii economici care acordă această reducere.

Din perspectiva TVA este necesar să se prevadă regimul aplicabil în cazul compensației de 0,25 lei/litru.

De asemenea, sunt necesare și unele reguli procedurale privind modul de individualizare a compensației, respectiv printr-o declarație, termenul de depunere a declarației (lunar), precum și faptul că declarația reprezintă și cerere de restituire, iar suma declarată se va compensa cu obligațiile fiscale ale contribuabilului, inclusiv obligațiile fiscale viitoare.

În plus, s-a prevăzut și faptul că organele de control din cadrul ANAF vor efectua verificarea modului de individualizare a sumelor declarate, pe baza analizei de risc.

Totodată, în vederea evitării unui comportament inadecvat al operatorilor economici, se propune instituirea unor măsuri în vederea evitării creșterii nejustificate a prețurilor la aceste produse, precum și pentru nerespectarea prevederilor proiectului de act normativ.

De asemenea, se amână până la 1 septembrie sancțiunile pentru nerespectarea obligațiilor de raportare în Sistemul național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e- Transport.

FOTO ANAF avertizează că sunt transmise e-mailuri false în numele instituției CITEȘTE ȘI FOTO ANAF avertizează că sunt transmise e-mailuri false în numele instituției

Având în vedere, pe de o parte, necesitatea asigurării conformării contribuabililor din perspectiva îndeplinirii obligațiilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022, necesare continuării activității cu efect direct atât in ceea ce privește coiectarea veniturilor la bugetul general consolidat al statului, cât și in ceea ce privește susținerea unei economii active, precum și protejarea bugetului de stat prin impiedicarea efectuării unor operațiuni cu rea-credință în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale prevăzute de lege, iar pe de altă parte, solicitările repetate ale reprezentanților mediului de afaceri, se propune prorogarea termenului prevăzute la art. art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernuiui nr. 41/2022 până la data de 31 august 2022, inclusiv, afirmă Ministerul Finanțelor.

Documentul este disponibil aici 

Textul proiectului de OUG

Guvernul României adeptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. (l) Pe perioada 01.07.2022 - 30.09.2022, operatorii economici care comercializează benzină și motorină cãtre clienții finali - persoane fizice și juridice care achiziționează carburanții pentru consumul propriu, și care acordă o reducere de preț de 0.5 lei/ litru, inclusiv TVA, la prețul de vânzare, beneficiază de la bugetul de stat de o compensare de 0.25 Lei/litru, inclusiv TVA, aferentă reducerii acordate. Pentru fracțiuni dintr-un litru reducerea de preț și respectiv compensarea se vor acorda proporțional.

(2) Pe perioada de aplicare a prezentei scheme de compensare, operatorii economici prevăzuți la alin. (l) vor afișa pe totem prețul care include această reducere de preț, iar in sistemul de gestiune și la pompă va fi inscris prețul de vânzare tară reducerea comercială.

(3) În cazul acordării reducerii de preț prevăzute la alin. (l), aceasta se va evidenția distinct pe documentele fiscale aferente vânzărilor; bonuri fiscale și/sau facturi.

Art. II. - (l) Suma de 0,25 lei/litru reprezintă o subventie legată direct de preț în sensul art. 286 alin. (1) tit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și se include în baza de impozitare a TVA.

Președintele SUA a cerut Congresului să suspende timp de 3 luni taxa federală pe carburanți, pe fondul scumpirii galopante a benzinei și motorinei CITEȘTE ȘI Președintele SUA a cerut Congresului să suspende timp de 3 luni taxa federală pe carburanți, pe fondul scumpirii galopante a benzinei și motorinei

(2) Compensația de 0,25 lei/litru se stabilește și se individualizează de către operatorii economici prevăzuți la art. l alin. (1) într~o declarație al cărei model se aprobă prin ordin al președintelui ANAF. Declarația se depune până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a acordat reducerea și reprezintă și cerere de restituire.

(3) Suma declarată conform alin. (2) se înregistrează intr-un cont de venituri distinct și se compenseaza cu obligațiile Fiscale ale debitorului potrivit art. 167 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Verificarea Sumelor declarate se realizează de organele de control din cadrul ANAF, pe baza analizei de risc.

Art. III. Operatorii economici cărora li se aplică prevederile prezentei ordonanțe de urgență și au obligația de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale in confomiitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, evidențiază pe bon fiscal distinct contravaloarea carburantului comercializat și reducerea de 0,5 leifiitru.

Art. IV. - Creșterea nejustificată a preturilor la carburanți în perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență constituie acțiune speculativă și se sancționează potrivit Ordonanței de urgență a Guvemului nr. 84/2022 privind combaterea acțiunilor Speculative și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Art. V. (l) Se interzice revânzarea produselor achiziționate în condițiile art. I alin. (1).

(2) Revânzarea produselorachiziționate în condițiile art. I alin. (l) reprezintă contraventie și se sancționează de către autoritatile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2022, astfel:

Scumpirea gazelor a dublat încasările statului din supraimpozitarea producătorilor CITEȘTE ȘI Scumpirea gazelor a dublat încasările statului din supraimpozitarea producătorilor

a) cu amendă de la 50.000 lei la 500.600 lei pentru contravențiile săvârșite de persoane juridice;

b) cu amendă de la 5.500 iei la 11.0001ei pentru contravențiile săvârșite de persoane fizice.

Art. VI. - Articolul 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc ñscal ridicat RO e- Transport și de abrogate a art'. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvemului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 11 aprilie 2022, se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 18 - Prevederile art. 13 și 14 intră în vigoare Ia data de I septembrie 2022."

Art. VII. - Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 1 iulie 2022, cu excepția prevederilor art. V, care intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării acesteia în Monitorul
Oficial al României.

viewscnt
Afla mai multe despre
carburanti
compensare
benzinarii
benzina
motorina