DECIZIE IMM Invest PLUS continuă și în 2023, cu un plafon de garanții mai mare cu 14%. Modificările aduse de Guvern schemei

DECIZIE IMM Invest PLUS continuă și în 2023, cu un plafon de garanții mai mare cu 14%. Modificările aduse de Guvern schemei
Profit.ro
Profit.ro
scris 19 dec 2022

Guvernul a prelungit, printr-o ordonanță de urgență, aplicarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS până la 31 decembrie 2023. Totodată, plafonul total al garanțiilor a fost majorat la 20,25 miliarde lei, de la 17,75 miliarde lei, cât a fost în 2022.

Urmărește-ne și pe Google News
Evenimente
30 mai - Profit News TV - Maraton Fonduri Europene. Parteneri: BCR, BRD, CEC Bank, Fabrica de Consultanță.
11 iunie - Medika TV - Maraton Sănătatea Aparatului Urinar
12 iunie - Profit News TV - Maraton Energie
13 iunie - Eveniment Profit.ro - Piața de Capital.forum - Provocări pentru dezvoltarea piețelor și creșterea lichidității, Ediția a IV-a. Parteneri BCR, BVB, CEC Bank, Infinity Capital Investments, ROCA Industry, Sphera, Teraplast
17 iunie - Eveniment Profit.ro - Piaţa imobiliară românească sub spectrul crizei occidentale. Ediţia a IV-a. Parteneri: 123Credit, Cushman and Wakefield, Globalworth, Meta Estate

Bugetul schemei de ajutor de stat este majorat, astfel, de la 1,93 miliarde lei la peste 2,88 miliarde lei, iar numărul maxim de beneficiari estimați crește astfel de la 24.786 la 26.708.

Programele se derulează prin Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM), Fondul Român de Contragarantare (FRC) și Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR).

Ajutoarele de stat sunt acordate sub forma de garanții pentru împrumuturi și granturi ce acoperă comisionul de risc, precum și comisionul de administrare pe toată durata de valabilitate a garanției acordate, iar dobânzile aferente creditelor sunt subvenționate pe o perioadă de până la 12 luni.

Uniunea Europeană adoptă impozitul minim de 15% pentru companiile multinaționale CITEȘTE ȘI Uniunea Europeană adoptă impozitul minim de 15% pentru companiile multinaționale

Modificări aduse schemei de ajutor

Schema de ajutor de stat IMM INVEST PLUS va fi aplicată  până la 31 decembrie 2023, respectiv până la această dată se pot emite de către F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. și F.R.C. contracte de garantare și acorduri de finanțare, plata ajutorului de stat sub formă de grant efectuându-se până la 31 martie 2026.

Prelungirea perioadei de emitere de garanții și în anul 2023 implică aprobarea unui plafon total al garanţiilor care pot fi acordate în cadrul schemei de ajutor de stat pe perioada de valabilitate a schemei, respectiv până la 31 decembrie 2023, de 20.250.000.000 lei, echivalentul în lei a aproximativ 4.110.340.000 de euro. Stabilirea plafonului a avut in vedere estimărileadministratorilor schemei de ajutor de stat, respectiv 12 miliarde lei pentru componentele administrate de F.N.G.C.I.M.M., 6 miliarde lei pentru componentele administrate de F.G.C.R. și 2,25 miliarde lei pentru componentele administrate de F.R.C.

Bugetul schemei de ajutor de stat pentru ajutorul de stat sub formă de grant este majorat de la 1.930.018.000 lei la 2.881.679.000 lei, iar numărul maxim de beneficiari estimați de la24.786 la 26.708 beneficiari. Stabilirea bugetului pentru ajutorul de stat sub formă de grant a avut învedere estimările administratorilor schemei de ajutor de stat, respectiv 1.591.392 mii lei pentru componentele administrate de F.N.G.C.I.M.M., 947.412 mii lei pentru componentele administrate deF.G.C.R. și 342.875 mii lei pentru componentele administrate de F.R.C.

Au fost majorate pragurile valorice ale ajutorului de stat sub formă de grant, constituit din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanţiei acordate, pe toată durata de valabilitate a garanţiei acordate, şi a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credit, acordate pe o perioadă de maximum 12 luni, până la echivalentul în lei al sumei de 2.000.000 euro pe întreprindere/UAT- uri, respectiv echivalentul în lei a 250.000 euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare și 300.000 euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniile pescuitului şi acvaculturii. Respectarea acestor praguri valorice se aplică și în cazul refinanțărilor.

Noi reguli de protecție a consumatorului, adoptate în prima etapă: ”Cazier comercial”, noi despăgubiri, taxe și amenzi. La solicitarea BNR au fost eliminate prevederi existente în sectorul bancar CITEȘTE ȘI Noi reguli de protecție a consumatorului, adoptate în prima etapă: ”Cazier comercial”, noi despăgubiri, taxe și amenzi. La solicitarea BNR au fost eliminate prevederi existente în sectorul bancar

Suplimentar modificărilor aduse pentru alinierea la Cadrul Temporar Ucraina a fost introdusă o nouă regulă de eligibilitate pentru beneficiari, respectiv faptul că o întreprindere care face parte dintr-un grup mai mare de întreprinderi sau care este preluată de acesta nu este eligibilă pentru a beneficia de ajutoare de stat în cadrul schemei de ajutor de stat, cu excepția cazului în care se poate demonstra că dificultățile întreprinderii nu sunt rezultatul unei alocări arbitrare a costurilor în cadrul grupului și că dificultățile sunt prea grave pentru a fi soluționate de către grup. În astfel de cazuri, se va solicita, de regulă, o contribuție substanțială din partea grupului la costurile măsurii de solvabilitate.

Guvernul arată că în perioada de implementare a programului în practică administratorii schemei de ajutor de stat s-au confruntat cu o serie de situații care nu au fost reglementate prin Ordonanța de urgență nr. 99/2022 sau sunt reglementări ambigue care au determinat interpretări diferite și, în consecință, au generat dificultăți și/sau întârzieri în aplicarea eficientă a programului.

În acest sens au fost adoptate o serie de modificări la Ordonanța de urgență nr. 99/2022 pentru o mai mare claritate a reglementărilor, astfel:

- prevederea în mod expres a faptului că start-up-rile pot fi beneficiari ai componentelor IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, RURAL INVEST și GARANT CONSTRUCT;

- prevederea în mod expres a faptului că beneficiari eligibili ai componentei INNOVATION sunt cei care au în componența cheltuielilor un caracter inovator;

- completarea categoriilor de beneficiari pentru componentele AGRO IMM INVEST și RURAL INVEST cu grupurile de producători recunoscute. S-au avut în vedere propunerile formulate de asociații patronale și uniuni de ramură ale unor cooperative agricole de producție;

eliminarea limitării la sprijinirea exclusivă a beneficiarilor care are au sediul principal şi/sau secundar situat într-o zonă urbană, prevăzută la componenta IMM PROD;

- având în vedere că beneficiari ai programului pot fi atât societăți comerciale care depun situații financiare anuale, cât și persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale care realizează venituri din desfăşurarea de activităţi independente sau agricole, se clarifică modalitatea de calcul în funcție de criteriul cifrei de afaceri anuale totale medii a beneficiarului în funcție de modalitatea acestuia de organizare și funcționare;

- este reglementată mai clară a condiția de eligibilitate referitoare la cazierele judiciare și fiscale ale administratorilor, respectiv se prevede faptul că administratorii, persoane fizice și/sau juridice, rezidente pe teritoriul României, să nu aibă fapte înscrise în cazierul judiciar şi cazierul fiscal, iar în cazul administratorilor persoane fizice și/sau juridice, nerezidente pe teritoriul României aceștia trebuie să prezinte o declarație autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu au săvârșit fapte și nu s-au aflat în situații de natura celor care se înscriu în evidența cazierului fiscal, precum și că nu sunt înregistrați fiscal în România.

Sub spectrul anulării, la cererea lui Iohannis, a unei taxe impuse investitorilor străini, Consiliul Concurenței primește suplimentar de la buget 625.000 lei pentru verificarea acestora, împreună cu SRI și SIE CITEȘTE ȘI Sub spectrul anulării, la cererea lui Iohannis, a unei taxe impuse investitorilor străini, Consiliul Concurenței primește suplimentar de la buget 625.000 lei pentru verificarea acestora, împreună cu SRI și SIE

De asemenea, a fost majorată valoarea liniei de credit/creditelor de capital de lucru de la 5 milioane lei la 10 milioane lei ce pot fi acordate beneficiarilor din industria de procesare a sfeclei de zahăr

Totodată, termenul de plată a componentei de dobândă este stabilit până la data de 31 martie 2026, inclusiv. Se are în vedere faptul că fondurile de garantare pot emite contracte de garantare și acorduri de finanțare până la data de 31 decembrie 2023, termenul maxim în care beneficiarul trebuie să realizeze utilizări partiale și/sau totale din finanțările contractate este de 12 luni iar plata grantului aferent componentei de dobandă este trimestrială.

Ordonanța clarifică și modalitatea de acordare a finanțărilor sub forma creditelor pentru capital de lucru, respectiv pentru toate componentele programului creditele pentru capital de lucru se acordă pentru o durată maximă de 36 de luni, fără posibilitate de prelungire, urmând ca cel puțin în ultimele 12 luni de creditare rambursarea liniei de credit să se facă în rate pe baza unui grafic de rambursare. Liniile de credit pentru capital de lucru garantate în cadrul programului pot avea caracter revolving pe toată perioada de valabilitate (maxim 36 de luni).

Guvernul începe să finanțeze plafonarea prețurilor la energie și gaze din supraimpozitarea petroliștilor din Marea Neagră. E pregătit primul virament CITEȘTE ȘI Guvernul începe să finanțeze plafonarea prețurilor la energie și gaze din supraimpozitarea petroliștilor din Marea Neagră. E pregătit primul virament

Actul notmativ formulează și o reglementare mai clară a sectoarelor/domeniilor de activitate eligibile în cadrul componentei IMM INVEST ROMÂNIA, respectiv pot fi finanțate activități din toate sectoarele/domeniile de activitate, exeptând însă:

a) intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor auxiliare intermedierilor financiare, asigurări, cu excepţia activităţilor agenţilor şi brokerilor de asigurare, tranzacţii imobiliare, cu excepţia activităţilor de tranzacţii imobiliare realizate de către agenţiile imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, cu excepţia fabricării băuturilor alcoolice nedistilate şi a băuturilor pe bază de alcool CAEN 1102, CAEN 1103, CAEN 1104, CAEN 1105 şi CAEN 1106, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protecţie, cu excepţia activităţii de protecţie şi gardă şi activităţii de servicii privind sistemele de securizare.

b) sectoarele/domeniile eligibile în cadrul componentelor AGRO IMM INVEST, RURAL INVEST și codurilor CAEN eligibile în cadrul componentelor IMM PROD și GARANT CONSTRUCT.

Astfel, sunt stabilite modificări în definirea categoriile de cheltuieli eligibile a se finanța din creditele garantate în cadrul componetelor AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION și RURAL INVEST.

Ordonanța prevede ca instituţia de credit în favoarea căreia au fost înscrise ipotecile legale să fie obligată să înştiinţeze din oficiu organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pentru a participa la distribuirea preţului.

Având în vedere majorarea plafoanelor în cazul granturilor prin modificările aduse la Cadrul Temporar, se propune ca pentru acordurile de finanțare încheiate până la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență prin care s-a stabilit un ajutor de stat sub formă de grant a cărui valoare a fost dimensionată pentru încadrarea în plafoanele maxime de 500.000 euro pe întreprindere, respectiv 62.000 de euro pentruîntreprinderile din sectoarele agriculturii primare și 75.000 euro pentru întreprinderile din sectoarelepescuitului şi acvaculturii, fără a se asigura componenta de dobândă pe 12 luni, pentru modificarea valorii componentei de dobândă până la maximum 12 luni fără a depăşi plafonul maxim total de 2.000.000 de euro pe întreprindere, respectiv 250.000 de euro pentru întreprinderile din sectoarele agriculturii primare și 300.000 euro pentru întreprinderile din sectoarele pescuitului şi acvaculturii, fondurile de garantare să întocmească acte adiţionale la acordurile de finanţare, în baza solicitărilor instituţiilor de credit, după comunicarea de către acestea a noii valori a dobânzii transmise către administratorii Schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST.

Componenta IMM INVEST ROMÂNIA facilitează accesul la finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, inclusiv profesioniștii, prin accesarea unuia sau a mai multor credite pentru realizarea de investiții sau credite/linii de credit pentru capital de lucru, inclusiv pentru refinanțarea altor credite de investiții sau cheltuieli destinate achiziției de părți sociale și acțiuni.

Componenta AGRO IMM INVEST este dedicată întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, inclusiv profesioniștii din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar.

Componenta IMM PROD are ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale solicitate pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor de către IMM-uri, inclusiv start-up-uri, care activează în sectoare productive.

Componenta GARANT CONSTRUCT are ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale pentru îmbunătățirea eficienței energetice, susținerea investițiilor în domeniul energiei verzi și alinierea la obiectivele de mediu implementate de:

1. IMM-uri și întreprinderi mici cu capitalizare de piață medie din sectorul construcțiilor, inclusiv start-up-uri, precum și arhitecți și birouri individuale de arhitectură
2. Unități Administrativ Teritoriale (municipii, orașe, comune).

Componenta RURAL INVEST are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat în mod transparent și nediscriminatoriu pentru creditele de investiții și creditele/liniile de credit pentru capital de lucru acordate fermierilor, întreprinderilor mici și mijlocii, precum și întreprinderilor mari din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar.

Componenta INNOVATION are ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale pentru companiile românești inovative și/sau care își promovează produsele și serviciile destinate exportului.

viewscnt
Afla mai multe despre
imm invest plus
plafon
garanții
majorare
condiții
modificări
guvern