DOCUMENT ANAF introduce formularul 711 pentru firmele care au acordat angajaților facilitatea de educație timpurie până la momentul la care a fost suspendată

DOCUMENT ANAF introduce formularul 711 pentru firmele care au acordat angajaților facilitatea de educație timpurie până la momentul la care a fost suspendată
scris 20 apr 2021

ANAF a pregătit un proiect pentru un nou formular fiscal, formularul 711 “Declarație de regularizare pentru cheltuielile cu educația timpurie”, care ar urma să permită deducerea acestor cheltuieli cu facilitățile acordate salariaților în perioada noiembrie 2020 – martie 2021, noiembrie fiind momentul la care legea care permite acest lucru a intrat în vigoare, în timp ce la finele lunii martie Guvernul a amânat prin ordonanță aplicarea legii. Deși nu a avut norme, în acestă perioadă legea a fost în vigoare, iar unele firme au aplicat-o. Potrivit ANAF, declarația trebuie depusă de către cei care au acordat facilitatea și nu au avut pentru perioada respectivă suficient impozit pe profit de plată, din care să deducă sumele acordate.

Viața angajaților și a companiilor în pandemie: O experiență povestită prin ochii consultanței, cu liderii PwC (II) CITEȘTE ȘI Viața angajaților și a companiilor în pandemie: O experiență povestită prin ochii consultanței, cu liderii PwC (II)

Pe 29 martie a fost publicată în Monitorul Oficial ordonanța care suspendă aplicarea facilității în perioada 1 aprilie 2021 - 31 decembrie 2021.

Proiectul pentru noul formular, care ar trebui depus de cele mai multe firme până la data de 25 aprilie (dată care cade duminică și termenul devine, astfel, 26 aprilie), face referire la o ordonanță care nu a fost încă adoptată. Proiectul pentru această ordonanță a fost pus în dezbatere săptămâna trecută de către Ministerul Finanțelor și ar trrebui adoptată săptămâna aceasta.

Studiu EY: Companiile raportează scăderi ale cifrei de afaceri, însă doar 19% și-au revizuit politica de prețuri de transfer CITEȘTE ȘI Studiu EY: Companiile raportează scăderi ale cifrei de afaceri, însă doar 19% și-au revizuit politica de prețuri de transfer

"În conformitate cu prevederile art.25 alin.(4) lit.i^2) din Codul fiscal, contribuabilii plătitori de impozit pe profit, care efectuează cheltuieli cu educația timpurie scad din impozitul pe profit datorat cheltuielile cu educația timpurie conform lit.i^1), dar nu mai mult de 1.500 lei/lună pentru fiecare copil. În cazul în care suma depășește impozitul pe profit datorat, diferența va fi scăzută, în ordine, din impozitul pe salarii reținut de contribuabil pentru angajați, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate.

Cum s-a schimbat mediul de afaceri din România în ultimii 30 de ani: O istorie povestită prin ochii consultanței, cu liderii PwC (I) CITEȘTE ȘI Cum s-a schimbat mediul de afaceri din România în ultimii 30 de ani: O istorie povestită prin ochii consultanței, cu liderii PwC (I)

Prin art. din Ordonanța de urgență a Guvernului nr..... s-a stabilit că, suma reprezentând cheltuielile cu educația timpurie, efectuate în perioada noiembrie 2020 - martie 2021, în baza prevederilor art.25 alin.(4) lit. i^2) din Codul fiscal și care depășește impozitul pe profit datorat, se scade, pe baza unei declarații de regularizare, în ordine, din impozitul pe salarii reținut de contribuabil pentru angajați, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate, declarate în Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, în Decontul de TVA, respectiv în Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat, care au același termen de depunere cu cel al declarației prin care s-a efectuat scăderea acestor cheltuieli din impozitul pe profit datorat", prevede proiectul ANAF.

Proiectul de ordin, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3 și Anexa 4

Instrucțiuni pentru completarea formularului 711 "Declarație de regularizare pentru cheltuielile cu educația timpurie"

Depunerea declarației

Declarația de regularizare pentru cheltuielile cu educația timpurie se utilizează de către contribuabilii care au efectuat, în perioada noiembrie 2020 – martie 2021 cheltuieli cu educația timpurie, care depășesc impozitul pe profit datorat.

Suma reprezentând cheltuieli cu educația timpurie, efectuate în perioada noiembrie 2020 - martie 2021, care depășește impozitul pe profit datorat, se scade, în conformitate cu prevederile art. 25 alin.(4) lit. i2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în ordine, din impozitul pe salarii reținut de contribuabil pentru angajați, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate.

Declarația de regularizare se depune până la data de 25 aprilie 2021 inclusiv, cu următoarele excepții:

a) în cazul contribuabililor care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, declarația se depune la fiecare termen de declarare a impozitului pe profit potrivit art.41 și 42 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai târziu de data de 25 august 2021 sau de data de 25 a celei de-a șasea luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat, după caz;

b) în cazul contribuabililor care aplică sistemul anual de declarare și plată al impozitului pe profit, potrivit art.41 și 42 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, declarația se depune până la data de 25 martie 2022 inclusiv sau până la data de 25 iunie 2022 inclusiv, după caz.

FOTO Soluție inovatoare pentru toți șoferii cu probleme pe traseu. În mai puțin de 5 minute ai soluția CITEȘTE ȘI FOTO Soluție inovatoare pentru toți șoferii cu probleme pe traseu. În mai puțin de 5 minute ai soluția

Suma se scade, în ordine, din impozitul pe salarii reținut de contribuabil pentru angajați, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate, cu data scadenței acestora, declarate în Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, în Decontul de TVA, respectiv în Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat, care au același termen de depunere cu cel al declarației prin care s-a efectuat scăderea acestor cheltuieli din impozitul pe profit datorat.

În cazul în care termenul de depunere al declarației prin care s-a efectuat scăderea cheltuielilor cu educația timpurie din impozitul pe profit datorat, este același cu termenul trimestrial de depunere al Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, suma care depășește impozitul pe profit datorat se scade din impozitul pe salarii aferent ultimei luni din trimestru.

Declarația de regularizare pentru cheltuielile cu educația timpurie se completează cu ajutorul programului de asistență și se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Completarea declarației

1. Termen de depunere a declarației prin care s-a efectuat scăderea cheltuielilor cu educația timpurie din impozitul pe profit

Luna - se înscrie cu cifre arabe luna în care este termenul legal de depunere a declarației prin care s-a efectuat scăderea cheltuielilor cu educația timpurie din impozitul pe profit, respectiv declarația 101”Declarație privind impozitul pe profit” sau 100 ”Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat” (de exemplu: 02 pentru luna februarie, 03 pentru trimestrul I, 06 pentru semestrul I, 12 pentru an).

EFdeN, cu sprijinul ENGIE, pune România pe harta inovației sustenabile. Prestigioasa competiție de locuințe solare, Solar Decathlon Europe 2023, se va desfășura la București CITEȘTE ȘI EFdeN, cu sprijinul ENGIE, pune România pe harta inovației sustenabile. Prestigioasa competiție de locuințe solare, Solar Decathlon Europe 2023, se va desfășura la București

Anul - se înscrie, cu cifre arabe anul în care se depune declarația. 2. Declarația rectificativă - se înscrie ”X” în spațiul special prevăzut în acest scop, în cazul în care plătitorul corectează declarația depusă. Declarația rectificativă se întocmește pe același model de formular. Declarația rectificativă se completează integral, înscriindu-se toate datele și informațiile prevăzute de formular, inclusiv cele care nu diferă față de declarația inițială.

ATENȚIE! În situația în care, ulterior depunerii formularului 711, se corectează sumele datorate, declarate inițial, prin depunerea declarațiilor fiscale rectificative (formular 101, 710 pentru impozitul pe profit, formular 112) sau prin Decizia de corectare a erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată, se rectifică corespunzător și sumele înscrise în formularul 711, prin depunerea unei declarații de regularizare rectificative.

3. În situația în care contribuabilul/plătitorul depune declarația după anularea rezervei verificării ulterioare, se bifează rubrica "Declarație depusă după anularea rezervei verificării ulterioare" și se completează temeiul legal pentru corectarea creanței fiscale, în rubrica prevăzută în acest scop.

4. În situația îndeplinirii de către succesorii persoanelor/entităților care și-au încetat existența a obligațiilor fiscale aferente perioadei în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal, se bifează rubrica "Declarație depusă potrivit art.90 alin.(4) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală" și se completează codul de identificare fiscală al succesorului. De asemenea, la secțiunea "Date de identificare a contribuabilului/plătitorului", la rubrica "Cod de identificare fiscală" se înscrie codul de identificare fiscală al entității care și-a încetat existența.

5. Secțiunea A "Date de identificare a contribuabilului/plătitorului"

În caseta "Cod de identificare fiscală" se completează codul de identificare fiscală atribuit contribuabilului/plătitorului, conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta. În cazul în care contribuabilul/plătitorul este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în prima căsuță se înscrie prefixul RO.

Cum să reîmprospătezi online aerul și...cifra de afaceri CITEȘTE ȘI Cum să reîmprospătezi online aerul și...cifra de afaceri

În rubrica "Denumire" se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele contribuabilului/plătitorului de impozit pe profit.

Rubricile privind adresa se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului/plătitorului de impozit pe profit.

6. Secțiunea B "Date privind creanța fiscală"

"Denumire creanță fiscală / Cod bugetar" - se completează denumirea creanței fiscale care se regularizează, precum și codul bugetar al acesteia. Se preia denumirea creanței din Nomenclatorul creanțelor fiscale, prevăzut în anexa nr.2 la prezentul ordin. Creanțele se înscriu, în funcție de obligațiile declarative care revin fiecărui contribuabil și sunt înscrise în vectorul fiscal. Trebuie respectată, în mod obligatoriu, ordinea prevăzută la art.25 alin.(4) lit.i^2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: impozit pe venitul din salarii, TVA, accize.

Coloana "Suma datorată declarată inițial":

Rândurile se completează, în funcție de situația fiscală a fiecărui contribuabil, înscriindu-se:

- suma reprezentând impozitul pe salarii reținut de contribuabil pentru angajați, declarată la rd.4 „De plată (rd.1 - rd.2 - rd3)” în Secțiunea „Creanțe fiscale” din formularul 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”, - suma reprezentând taxa pe valoarea adăugată înscrisă la rd.45 ”Sold TVA de plată la sfârșitul perioadei de raportare” din formularul 300 ”Decont de taxă pe valoarea adăugată”, sau,

- suma datorată reprezentând accize declarate la rândul 3 „De plată(rd1-rd2)” din tabelul de la pct II “Impozite, taxe și alte obligații care nu se plătesc în contul unic” de la Secțiunea B “Date privind creanța fiscală” din formularul 100 „Declaratie privind obligațiile de plată la bugetul de stat”.

Coloana "Suma datorată după scăderea cheltuielilor cu educația timpurie":

Pentru fiecare creanță se completează cu suma datorată după scăderea cheltuielilor cu educația timpurie.

ATENȚIE!

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art.316 din Codul fiscal completează creanța”Taxa pe valoarea adăugată” doar dacă nu datorează impozit pe venitul din salarii sau dacă, după scăderea din impozitul pe salarii datorat, mai rămân sume reprezentând cheltuielile cu educația timpurie, respectiv dacă la rândul ”Impozit pe veniturile din salarii”, coloana ”Sumă datorată după scăderea cheltuielor cu educația timpurie” este înscrisă valoarea ”0”.

A apărul topul Legal 500 al caselor de avocatură - ediția 2021. TZA e cea mai bine la clasată la nivel național, Laurențiu, Laurențiu și Asociații e alegerea de top dintre firmele din Transilvania CITEȘTE ȘI A apărul topul Legal 500 al caselor de avocatură - ediția 2021. TZA e cea mai bine la clasată la nivel național, Laurențiu, Laurențiu și Asociații e alegerea de top dintre firmele din Transilvania

Plătitorii de accize completează creanța”accize” doar dacă nu datorează impozit pe venitul din salarii sau dacă, după scăderea din impozitul pe salarii datorat, mai rămân sume reprezentând cheltuielile cu educația timpurie și dacă nu datorează TVA sau dacă după scăderea din TVA de plată, mai rămân sume reprezentând cheltuieli cu educația timpurie, respectiv dacă la rândul ”TVA”, coloana ”Sumă datorată după scăderea cheltuielor cu educația timpurie” este înscrisă valoarea ”0”.

ATENȚIE!

Prin derogare de la Instrucțiunile de completare a formularului (300) ”Decont de taxă pe valoarea adăugată”, aprobate prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în formularul (300) aferent perioadei fiscale următoare celei în care, din ”Soldul TVA de plată la sfârșitul perioadei de raportare” au fost scăzute cheltuieli cu educația timpurie, la rândul 39 ”Soldul TVA de plată din decontul perioadei fiscale precedente (rd.45 din decontul perioadei fiscale precedente) neachitate până la data depunerii decontului de TVA” se va înscrie suma înscrisă în declarația de regularizare, la rândul ”Taxa pe valoarea adăugată”, coloana ”Suma datorată după scăderea cheltuielilor cu educația timpurie”, din care se scad sumele achitate până la data depunerii decontului.

7. Secțiunea C "Datele de identificare a împuternicitului":

Se completează în cazul în care obligațiile de declarare se îndeplinesc de către un împuternicit, conform Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

În caseta "Cod de identificare fiscală" se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

În rubrica "Nume, prenume/Denumire" se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele împuternicitului.

Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului

viewscnt
Afla mai multe despre
anaf
d711
regularizare
educatie timpurie
facilitate fiscala
cresa