DOCUMENT Taxă nouă pentru publicitatea la jocuri de noroc și majorări ale taxelor existente aplicate operatorilor de jocuri de noroc. Guvernul vrea suplimentar peste 500 de milioane lei în 2022 și 2023

DOCUMENT Taxă nouă pentru publicitatea la jocuri de noroc și majorări ale taxelor existente aplicate operatorilor de jocuri de noroc. Guvernul vrea suplimentar peste 500 de milioane lei în 2022 și 2023
Marius Oncu
Marius Oncu
scris 13 iul 2022

Taxarea operatorilor de jocuri de noroc va crește semnificativ, iar Guvernul așteaptă la buget suplimentar peste 500 de milioane de lei pentru restul anului 2022 și anul 2023, prevede un proiect de ordonanță pregătit de către Ministerul Finanțelor. Potrivit Finanțelor, veniturile la buget din taxare ar crește cu până la 40%, în contextul majorării taxelor de licențiere și a taxelor speciale, dar și a introducerii unei taxe noi, taxa de publicitate, despre care reprezentanți ai industriei afirmă că va afecta și veniturile din publicitate ale posturilor TV și firmelor de publicitate outdoor.

Urmărește-ne și pe Google News
Evenimente

25 iulie - Maraton Medika TV - Sanatatea Aparatului Urinar
30 iulie - Maraton Profit News TV: Inteligența Artificială în Economie

Potrivit informațiilor Profit.ro, taxarea mai mare a fost acceptată de operatorii de jocuri de noroc pentru a obține din partea Guvernului o impozitare a jucătorilor mai puțin agresivă decât intenționa într-o primă fază executivul. O taxare mult mai puternică a jucătorilor i-ar fi descurajat pe aceștia. Profit.ro a relatat anterior despre taxarea câștigurilor jucătorilor în proiectul mai amplu cu măsuri fiscale.

"Referitor la propunerea de modificarea a cuantumului taxelor specifice activităților din domeniul jocurilor de noroc, de precizat este faptul că prin creșterea nivelului acestora conform celor de mai jos, se estimează o influență pozitivă asupra cresterii veniturilor colectate la bugetul de stat de până la 40%. Astfel, pentru restul anului 2022 si anul 2023 se estimează ca veninurile colectate la bugetul de stat să crească cu suma de 530,4 milioane lei, exclusiv veniturile din amenzi contraventionale", potrivit Ministerului Finanțelor.

EXCLUSIV Finanțele analizează variante privind eFactura. Companiile au cerut prorogarea cu 6 luni, nu fac față implementării eFactură, eTransport și SAF-T în același timp CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Finanțele analizează variante privind eFactura. Companiile au cerut prorogarea cu 6 luni, nu fac față implementării eFactură, eTransport și SAF-T în același timp

Proiectul de ordonanță este disponibil aici

Taxă nouă - taxa pe publicitate

Contractele având ca obiect promovarea mărcilor, platformelor, aplicațiilor sau activităților de jocuri de noroc prin amplasarea mesajelor publicitare în localități și pe drumurile publice, sau prin intermediul unui serviciu de televiziune, precum și orice act prin care se modifică valoarea inițială, vor fi comunicate Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc de către organizatorul de jocuri de noroc în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii. Nu se consideră contracte de publicitate contractele încheiate de organizatorii de jocuri de noroc cu entitățile sau federațiile sportive, care prevăd în sarcina acestora din urmă obligația de promovare în incinta stadioanelor sau a sălilor de sport.

Organizatorii de jocuri de noroc datorează taxa de publicitate pentru activitațile de jocuri de noroc. În cazul contractelor de publicitate având ca obiect promovarea în una dintre modalitățile prevăzute a activităților de jocuri de noroc autorizate pe teritoriul României, care sunt încheiate de o entitate care nu este organizator de jocuri de noroc, taxa este datorată de prestatorul serviciilor de publicitate, potrivit contractului.

Taxa de publicitate a activităților de jocuri de noroc reprezintă 5% din valoarea contractelor de publicitate și va fi achitată către bugetul general consolidat până pe data de 25 a lunii următoare celei în care contractul de publicitate a fost încheiat. În cazul contractelor care prevăd plăți periodice către prestator, obligația de plată a taxei devine scadentă în ultima zi a lunii în care obligația de plată a devenit scadentă.

Suma datorată se calculează de către plătitorii de taxe și se declară, până la termenul de plată, în declarația fiscală depusă la organul fiscal competent.

Numărul firmelor cu capital străin nou înființate în România a crescut CITEȘTE ȘI Numărul firmelor cu capital străin nou înființate în România a crescut

Argumentele Guvernului

În considerarea stării de pandemie care a afectat economia națională, a stării de război aflat la granița țării noastre, a crizei energetice, alimentare și altele asemenea, și ținând seama de nivelul taxelor percepute asupra operatorilor economici din țări ale Uniunii Europene, se propune majorarea taxelor de licențiere și de autorizare a organizatorilor de jocuri de noroc din România.

Propunerea de modificare a legislației care reglementează activitatea în domeniul jocurilor de noroc are ca punct de plecare efectele negative produse de pandemia COVID-19, perioadă în care modul de reglementare a situațiilor juridice a fost unul distinct, aparte de cel existent înainte de declararea stării de urgență/alertă. Din acest punct de vedere, raportat la situația de fapt a bugetului de stat la momentul actual, intenția legiuitorului se constituie în sensul asigurării de fonduri la bugetul de stat, colectării veniturilor necesare în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse, autorizarea tuturor operatorilor de jocuri de noroc, cu respectarea riguroasă a prevederilor legale în vigoare, încadrarea din punct de vedere al legislației jocurilor de noroc, a activității desfășurate sau propuse a fi desfășurată de către un operator, în categoriile de jocuri de noroc prevăzute de lege, prevenirea desfășurării de activități de către operatorii de jocuri de noroc fără autorizații și nu în ultimul rând, creșterea nivelului de încredere a populației în instituțiile statului.

De asemenea, în scopul sporirii capacității de prevenție a statului și respectării de către operatori a obligațiilor impuse conform cadrului legal specific domeniului de activitate, precum și pentru protecția consumatorilor și a grupurilor vulnerabile cu referire în mod special la minori, se impune ca măsură eliminarea unor prevederi potrivit cărora operatorii sancționați contravențional au posibilitatea de a plăti jumătate din minimul sancțiunii stabilite de lege în termen de 15 zile și eliminarea posibilității aplicării sancțiunii cu avertisment. Întrucât contravențiilor prevăzute în Ordonanta de urgență a Guvernului nr. 77/2009 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, se impune exceptarea regimului sancționator specific domeniului jocurilor de noroc de la aplicarea dispozițiilor art. 5 alin. (2) lit. a) și art. 28 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001.

De asemenea, implementarea principiilor privind jocul responsabil, protecția consumatorilor și a grupurilor vulnerabile, impune aplicarea de măsuri ferme privind ordinea și securitatea publică, în acest sens, fiind necesară reglementarea unor situații de fapt prin stabilirea acestora ca fapte contravenționale și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și completările ulterioare, în sensul stabilirii ca măsură contravențională și încălcarea prevederilor art. 21 alin. (2), (3) și (4) din acest act normativ.

Totodată, din considerente de ordin bugetar, precum și în vederea limitării publicității agresive pentru promovarea jocurilor de noroc, se propune introducerea unei taxe de publicitate.

Referitor la propunerea de modificarea a cuantumului taxelor specifice activităților din domeniul jocurilor de noroc, de precizat este faptul că prin creșterea nivelului acestora conform celor de mai jos, se estimează o influență pozitivă asupra cresterii veniturilor colectate la bugetul de stat de până la 40%. Astfel, pentru restul anului 2022 si anul 2023 se estimează ca veninurile colectate la bugetul de stat să crească cu suma de 530,4 milioane lei, exclusiv veniturile din amenzi contraventionale.

FOTO ANAF scoate la vânzare velierul Adornate, o navă de lux deținută de Grup Servicii Petroliere Logistic CITEȘTE ȘI FOTO ANAF scoate la vânzare velierul Adornate, o navă de lux deținută de Grup Servicii Petroliere Logistic

În acest sens, se propune modificarea Anexei la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

Taxe aferente licenței de organizare a jocurilor de noroc (anuale)

A. Pentru jocurile loto: 135.000 euro
B. Pentru pariurile mutuale: 54.000 euro
C. Pentru pariurile în cotă fixă: 100.000 euro
D. Pentru pariurile în contrapartidă: 100.000 euro
E. Pentru jocurile de noroc caracteristice cazinourilor:115.000 euro
F. Pentru jocurile caracteristice clubului de poker: 17.500 euro
G. Pentru jocurile tip slot-machine: 75.000 euro
H. Pentru jocurile bingo desfășurate în săli de joc: 11.500 euro
I. Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune: 90.000 euro
J. Pentru jocurile de noroc la distanță se acordă 3 categorii de licențe după cum urmează:

 • Licență clasa 1: pentru jocurile de noroc la distanță prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. i) - n) din ordonanța de urgență. Se acordă operatorilor care organizează jocuri de noroc la distanță care au contract direct cu jucătorul și se calculează în funcție de cifra de afaceri a organizatorului, după cum urmează:

Cifra de afaceri Taxă anuală
Până la 500.000 euro/an 15.600 euro
500.001 - 1.000.000 euro/an 62.400 euro
1.000.001 - 5.000.000 euro/an 156.000 euro
5.000.001 - 10.000.000 euro/an 249.000 euro
Peste 10.000.000 euro/an 312.000 euro

 • Licență clasa a 2-a: pentru persoanele juridice implicate în domeniul jocurilor de noroc tradiționale și la distanță, precum și organismelor de evaluare a conformității. Se acordă:
  • (i) operatorilor care oferă management și facilități de găzduire pe platforma de jocuri, alții decât furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice, astfel cum sunt definiți în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, 9.500 euro/an;
  • (ii) operatorilor economici care desfășoară activitățile prevăzute la art. 20 alin. (1) din ordonanța de urgență: 9.500 euro/an
  • (iii) procesatorilor de plăți: 9.500 euro/an;
  • (iv) firmelor producătoare și/sau distribuitoare de software specializat în domeniul jocurilor de noroc: 9.500 euro/an;
  • (v) afiliaților: 9.500 euro/an;
  • (vi) certificatorilor: 9.500 euro/an;
  • (vii) auditorilor: 9.500 euro/an;
  • (viii) organismelor de evaluare a conformității 9.500 euro/an.
 • Licență clasa a 3-a: pentru jocurile loto - la distanță - monopol de stat prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. h) din ordonanța de urgență. Se acordă operatorului de jocuri tip loteristic: 150.000 euro.

K. Pentru Festivalul de poker: 10.000 euro
L. Pentru jocuri temporare tip cazinou (valabilă 3 luni): 25.000 euro
M. Pentru jocuri temporare tip slot-machine (valabilă 3 luni): 6.500 euro
N. Pentru jocuri temporare tip bingo în sală (valabilă 3 luni): 3.000 euro
O. Pentru jocuri tip tombolă - joc tradițional: 15.000 euro
P. Pentru jocurile de videoloterie - joc tradițional: 60.000 euro

Iohannis reclamă legea care obligă parlamentarii să preia rezultatele Testului IMM în propunerile legislative CITEȘTE ȘI Iohannis reclamă legea care obligă parlamentarii să preia rezultatele Testului IMM în propunerile legislative

Taxe aferente autorizației de exploatare a jocurilor de noroc (anuale)

A. Pentru jocurile tradiționale de tip loto: 200.000 euro
B. Pentru pariuri mutuale - tradiționale: 21% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, astfel cum sunt definite la art. 1^1 din ordonanța de urgență, dar nu mai puțin de: 100.000 euro
C. Pentru pariuri în cotă fixă - tradiționale: 18% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, astfel cum sunt definite la art. 1^1 din ordonanța de urgență, dar nu mai puțin de: 100.000 euro
D. Pentru pariuri în contrapartidă - tradiționale: 21% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, astfel cum sunt definite la art. 1^1 din ordonanța de urgență, dar nu mai puțin de: 100.000 euro
E. Pentru jocuri de noroc caracteristice cazinourilor:

 • (i) pentru fiecare masă, în municipiul București: 65.000 euro
 • (ii) pentru fiecare masă, în alte locații decât municipiul București: 35.000 euro

F. Pentru clubul de poker:

 • (i) pentru fiecare locație, în municipiul București: 75.000 euro
 • (ii) pentru fiecare locație, în alte locații decât municipiul București: 35.000 euro

G. Pentru fiecare mijloc de joc tip slot-machine:

 • (i) slot machine clasa A: 4.600 euro
 • (ii) aparatele electronice atribuitoare de câștiguri cu risc limitat clasa B: 2.000 euro

H. Pentru jocurile bingo desfășurate în săli de joc: 7.000 euro pentru fiecare sală, precum și 5% din valoarea nominală a cartoanelor achiziționate de la Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A., care se achită în avans la Trezoreria Statului, cu prezentarea ordinului de plată vizat de trezorerie la ridicarea cartoanelor

I. Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune: 23% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, astfel cum sunt definite la art. 1^1 din ordonanța de urgență, dar nu mai puțin de: 130.000 euro
J. Pentru jocurile de noroc la distanță clasa 1: 23% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, astfel cum sunt definite la art. 1^1 din ordonanța de urgență, dar nu mai puțin de: 120.000 euro
K. Pentru jocurile de noroc la distanță clasa a 3-a: 23% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, astfel cum sunt definite la art. 1^1 din ordonanța de urgență, dar nu mai puțin de: 115.000 euro.
L. Pentru Festivalul de poker: 25.000 euro
M. Pentru jocuri temporare tip cazinou (valabilă 3 luni): 20.000 euro pentru fiecare masă
N. Pentru jocuri temporare tip slot-machine clasa A (valabilă 3 luni): 1000 euro
O. Pentru jocuri temporare tip bingo în sală (valabilă 3 luni): 1.750 euro, pentru fiecare locație, precum și 5% din valoarea nominală a cartoanelor achiziționate de la Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A., care se achită în avans la Trezoreria Statului, cu prezentarea ordinului de plată vizat de trezorerie la ridicarea cartoanelor
P. Pentru jocuri tip tombolă - joc tradițional: 75.000 euro pentru fiecare locație în care se organizează și se exploatează activitatea de tombolă – joc tradițional, precum și 5% din valoarea nominală a biletelor de participare la tombolă achiziționate de la Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A., care se achită în avans la Trezoreria Statului, cu prezentarea ordinului de plată vizat de trezorerie la ridicarea biletelor.

EXCLUSIV Președintele ANAF anunță: Peste 71.000 contribuabili - în situația de a li se face sesizări penale. Vor primi săptămâna următoare o notificare, ultimul demers de prevenție pe care îl mai facem CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Președintele ANAF anunță: Peste 71.000 contribuabili - în situația de a li se face sesizări penale. Vor primi săptămâna următoare o notificare, ultimul demers de prevenție pe care îl mai facem

Valoarea minimă a capitalului social subscris și vărsat la data solicitării cererii de obținere a licenței de organizare a jocurilor de noroc

A. Pentru organizatorii care exploatează jocuri loto: minimum 2.000.000 lei
B. Pentru organizatorii care exploatează pariuri mutuale: minimum 1.000.000 lei
C. Pentru organizatorii care exploatează pariuri în cotă fixă: minimum 1.000.000 lei
D. Pentru organizatorii care exploatează pariuri în contrapartidă: minimum 1.000.000 lei
E. Pentru organizatorii care exploatează jocuri de noroc caracteristice cazinourilor: minimum 1.000.000 lei
F. Pentru organizatorii care exploatează jocurile tip slot-machine: minimum 30.000 lei
G. Pentru organizatorii care exploatează jocurile bingo desfășurate în săli de joc: minimum 100.000 lei
Litera H. a Punctului 2 din Anexă se completează, urmând a avea urmatorul cuprins:
H. Pentru organizatorii care exploatează jocurile de noroc on-line definite la art. 10 alin. (1) lit. h) - n) din ordonanța de urgență: minimum 1.000.000 lei
I. Pentru organizatorii care exploatează jocuri de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune: minimum 1.000.000 lei
J. Pentru organizatorii de jocuri temporare: minimum 1.000.000 lei
K. Pentru organizatorii de festivaluri de poker: minimum 100.000 lei
L. Pentru organizatorii de cluburi de poker: minimum 100.000 lei
Dupa litera L. punctul 2 din Anexă se introduce o noua litera, Litera M., cu următorul cuprins: M. Pentru organizatorii de jocuri de noroc tip tombolă – joc de noroc tradițional: minimum 100.000
lei.

În situația în care același organizator solicită licență de organizare a jocurilor de noroc care implică utilizarea mai multor categorii de mijloace de joc, condiția de existență a unei valori minimale a capitalului social subscris și vărsat la data cererii de obținere a licenței de organizare a jocurilor de noroc se aplică cumulativ.

DOCUMENT Adresă către Guvern, Ministerul Finanțelor și Parlament a industriei jocurilor de noroc CITEȘTE ȘI DOCUMENT Adresă către Guvern, Ministerul Finanțelor și Parlament a industriei jocurilor de noroc

Taxe speciale

A. Pentru videoloterie (VLT): 3% aplicată asupra venitului din jocurile de noroc ale operatorului licențiat. Taxa se virează în totalitate la bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare, pentru luna anterioară.
B. Taxa de acces - bilet de intrare:

 • (i) pentru jocurile de noroc caracteristice cazinourilor: 50 lei
 • (ii) pentru jocurile de noroc caracteristice cluburilor de poker: 30 lei

C.

 • (i) Taxa de viciu pentru jocurile de noroc caracteristice slot-machine prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (i) și pentru videoloterie (VLT): 500 euro/post autorizat/an, care se achită de organizator odată cu taxa de autorizare, indiferent dacă mijlocul de joc autorizat se află sau nu în exploatare.

D.Taxe administrative

 • (i) taxa analiză documentație: 3.000 euro plătiți la depunerea cererii pentru o licență de jocuri de noroc la distanță, împreună cu depunerea documentelor prevăzute în ordonanța de urgență;
 • (ii) taxa de eliberare licență: 9.500 euro/licență.

Litera D se completează cu următoarele subpuncte (iii), (iv), (v), astfel:

 • (iii) taxă analiză documentație solicitare licență jocuri de noroc tradiționale 500 euro,la depunerea solicitării.
 • (iv) taxa analiză documentație solicitare autorizare jocuri de noroc 150 euro, la depunerea cererii pentru obținerea autorizației de exploatare.
 • (v) taxa analiză documentație solicitare integrare jocuri noi/recertificare jocuri pe platforma de jocuri de noroc la distanță autorizată 150 euro, la depunerea solicitării.

Valoarea în lei atât a taxelor pentru jocuri de noroc, cât și a garanțiilor stabilite în moneda euro se determină prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acest curs se utilizează pe toată durata anului următor.

viewscnt
Afla mai multe despre
jocuri de noroc
taxe
taxare
taxa pe publicitate
ministerul finantelor