După controlul surpriză anunțat în premieră de Profit.ro, ANAF explică: Obții venituri din YouTube, TikTok, Instagram sau Facebook? Ce obligații fiscale ai – broșură ANAF

După controlul surpriză anunțat în premieră de Profit.ro, ANAF explică: Obții venituri din YouTube, TikTok, Instagram sau Facebook? Ce obligații fiscale ai – broșură ANAF
scris 20 dec 2021

Persoanele fizice care obține venituri din conținut pe YouTube, TikTok, Instagram sau Facebook (din postări realizate pe diferite rețele de socializare) trebuie să știe acestea sunt impozabile. Veniturile impozabile cuprind atât veniturile în numerar (care presupun o remunerație financiară), cât și cele în natură (spre ex. produse, servicii, călătorii etc.).

Sunt explicațiile transmise de ANAF după ce Profit.ro a anunțat în exclusivitate, luna trecută, că Antifrauda (DGAF) a declanșat o campanie de verificări vizând situațiile fiscale ale persoanelor care obțin venituri, nedeclarate, din activități desfășurate online pe platforme audio-video și/sau pe site-uri de tipul rețelelor de socializare, relevă informații transmise pentru Profit.ro de către instituție. Exemple de platforme vizate de controale sunt YouTube, ținta principală a verificărilor, dar și Facebook, Instagram sau Tik-Tok. Conform datelor Profit.ro, sunt verificate persoane din domenii diferite, cum ar fi cel muzical, de media, de IT, de gastronomie, de călătorii.

VEZI AICI DECLARAȚIILE LUI SELLY

În situația în care activitatea se desfășoară cu regularitate, în mod continuu, pe cont propriu și urmărind obținerea de venituri și sunt întrunite criteriile unei activități independente, veniturilor obținute de persoanele fizice din postările realizate pe diferite rețele de socializare și care fac astfel reclamă pentru diverse companii/brand-uri le sunt aplicabile prevederile Cap. II „Venituri din activități independente” din Titlul IV - ”Impozitul pe venit” din Codul fiscal.

Biofarm realizează cea mai importantă investiție din industria farmaceutică a ultimilor 30 de ani CITEȘTE ȘI Biofarm realizează cea mai importantă investiție din industria farmaceutică a ultimilor 30 de ani

Exercitarea unei activități independente presupune îndeplinirea a cel puțin 4 din criteriile prevăzute de Codul fiscal, respectiv:

● persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului și a modului de desfășurare a activității, precum și a programului de lucru;
● persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea pentru mai mulți clienți;
● riscurile inerente activității sunt asumate de către persoana fizică ce desfă șoară activitatea;
● activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfășoară;
● activitatea se realizează de persoana fizică prin utilizarea capacității intelectuale și/sau a prestației fizice a acesteia, în funcție de specificul activității;
● persoana fizică face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare și supraveghere a profesiei desfășurate, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea și exercitarea profesiei respective;

● persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terțe persoane în condițiile legii.

Cât este impozitul și până când trebuie plătit

Conform ANAF, Veniturile obținute din activități independente desfășurate în România, potrivit legii, se consideră ca fiind obținute din România, indiferent dacă sunt primite din România sau din străinătate.

În cazul contribuabililor care realizează venituri din activități independente, venitul net anual se determină fie pe baza normelor de venit de la locul desfășurării activității, fie în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

Persoanele care determină venitul net anual pe baza normelor de venit au obligația stabilirii impozitului anual datorat prin aplicarea cotei de 10% asupra normei anuale de venit ajustate, impozitul fiind final.

EXCLUSIV Early Game Ventures va lansa al doilea fond de investiții, cu majorări substanțiale de cifre: Următorul unicorn românesc va apărea în mai puțin de 5 ani CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Early Game Ventures va lansa al doilea fond de investiții, cu majorări substanțiale de cifre: Următorul unicorn românesc va apărea în mai puțin de 5 ani

Plata impozitului anual datorat se efectuează la bugetul de stat, până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului.

În cazul determinării venitului în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, impozitul se determină de către contribuabil prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual estimat considerat venit impozabil, iar plata se efectuează la bugetul de stat, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

Contribuabilii care obțin venituri din activități independente au obligația estimării venitului net anual pentru anul fiscal curent, în vederea stabilirii impozitului anual estimat, prin depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate până la data de 25 mai inclusiv a anuluide realizare a venitului sau, în cazul în care încep o activitate în cursul anului fiscal, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

În situația persoanelor care au optat pentru determinarea venitului net anual pe baza datelor din contabilitate, impozitul anual datorat se stabilește de contribuabili în Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice - „Capitolul I. Date privind veniturile realizate pentru veniturile realizate în anul fiscal anterior”, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual impozabil, din care se deduce, în limita impozitului datorat, costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale.

Plata contribuțiilor la sănătate

Pentru veniturile din activități independente persoanele fizice datorează contribuția de asigurări sociale dacă estimează pentru anul curent venituri din activități independente și venituri din drepturi de proprietate intelectuală a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a Declarației unice - Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate.

Contribuabilii care realizează venituri din activități independente se înregistrează în scopuri de TVA în următoarele situații:

- prin opțiune

- la depășirea plafonului de scutire10 de 300.000 lei prevăzut în Codul fiscal;

- în situația în care efectuează achiziții intracomunitare, prestează sau primesc servicii către/de la persoane impozabile din Uniunea Europeană

Ulterior înregistrării în scopuri de TVA, contribuabilii au obligația de a respecta prevederile legale în vigoare cu privire la declararea și plata taxei.

Venituri din alte surse

În situația în care activitatea desfășurată nu are caracter de continuitate, veniturilor realizate de persoanele fizice din postările realizate pe diferite rețele de socializare și care fac astfel reclamă pentru diverse companii/brand-uri le sunt aplicabile prevederile Cap. X „Venituri din alte surse” din
Titlul IV - ”Impozitul pe venit” din Codul fiscal.

Pentru veniturile din alte surse, impozitul pe venit se calculează prin reținere la sursă la momentul acordării veniturilor de către plătitorul de venituri, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut, reprezintă impozit final și se plătește la bugetul de stat până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost reținut.

Banii obținuți din postări (reclamă) pe rețelele de socializare

În situația în care contractele în baza cărora persoanele fizice obțin venituri din propriile postări pe rețelele de socializare și fac astfel reclamă pentru diverse companii/brand-uri sunt încheiate între două persoane juridice, respectiv între compania căreia i se face reclamă/care deține brand-ul sau agenția care solicită/intermediază prestarea serviciului și societatea persoanei publice care promovează produsele prin intermediul social media, veniturile persoanei fizice sunt impozitate în funcție de natura veniturilor încasate de la persoana juridică (dividende, salarii etc.).

viewscnt
Afla mai multe despre
anaf
youtube
tiktok
instagram