Execuția bugetului 2017: Deficit final de 2,88% din PIB. Cheltuieli de personal ridicate cu 22%, cele pentru investiții limitate la 3,2% din PIB, mult sub țintă

Execuția bugetului 2017: Deficit final de 2,88% din PIB. Cheltuieli de personal ridicate cu 22%, cele pentru investiții limitate la 3,2% din PIB, mult sub țintă
scris 26 ian 2018

Execuția bugetului general consolidat pe întregul an 2017 s-a încheiat cu un deficit de 24,3 miliarde de lei (2,88% din PIB), sub ținta anuală stabilită de 2,96% din PIB, cheltuielile de personal crescând cu 22% față de anul precedent, iar cele pentru investiții fiind limitate la 26,7 miliarde lei, respectiv 3,2% din PIB, cu 10% mai mici decât în 2016 și cu 32% sub țintă.

Toate acestea pe fondul unei creșteri economice de peste 7%.

Veniturile bugetului general consolidat sunt în sumă de 251,8 miliarde lei, reprezentând 29,9% din PIB  comparativ cu 29,4% din PIB în 2016. Procentual, veniturile au fost cu 12,5% mai mari, în termeni nominali, față de anul 2016.

Veniturile încasate pe principalele patru bugete componente ale bugetului general consolidat, respectiv: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj,  bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, colectate de Agenția Națională de Administrare Fiscală au reprezentat 100,3% din programul veniturilor administrate de A.N.A.F.

Au fost înregistrate creșteri față de anul trecut la încasările din contribuțiile sociale (cu 10,4 mld. lei, respectiv cu 17,0%), din impozitul pe salarii și venit (cu 2,4 mld. lei, respectiv cu 8,6%) și din veniturile nefiscale, care au fost cu 3,8 mld. lei peste cele din 2016 (+21,1%).

Junker: CE va propune în 2018 noi reguli privind taxele pentru sectorul online CITEȘTE ȘI Junker: CE va propune în 2018 noi reguli privind taxele pentru sectorul online

Încasările din impozite și taxe pe proprietate au scăzut cu 9,1% față de anul 2016, scăderea fiind determinată, în principal, de eliminarea de la 1 ianuarie 2017 a impozitului pe construcții speciale.

Încasările din alte impozite și taxe pe bunuri și servicii au crescut cu 38,1% față de anul trecut, creșterea fiind determinată, în principal, de evoluția încasărilor aferente contribuției datorate pentru medicamente, precum și pentru contractele cost-volum/cost-volum-rezultat finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

În ceea ce privește veniturile din TVA, comparativ cu anul anterior, se înregistrează o creștere de 3,6%  determinată în special de încasările din a doua a parte a anului, în condițiile în care au fost aplicate măsurile de reducere a cotei standard de TVA de la 24% la 20% începând cu 1 ianuarie 2016, măsură care s-a reflectat în încasările din luna februarie 2016, precum și reducerea din februarie 2017 a cotei standard de TVA de la 20% la 19%.

Un comitet de mediere ar putea analiza contestațiile contribuabililor în relația cu Fiscul, înainte de a se ajunge la instanță CITEȘTE ȘI Un comitet de mediere ar putea analiza contestațiile contribuabililor în relația cu Fiscul, înainte de a se ajunge la instanță

Sumele de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate sunt în sumă de 17,1 miliarde lei.

Cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 276,1 miliarde lei, au crescut în termeni nominali cu 14,0% față de anul 2016.

Cheltuielile de personal au crescut cu 22,0% față de anul precedent fiind determinate de majorările salariale acordate în a doua parte a anului 2016, respectiv aplicarea, începând cu luna august 2016, a prevederilor O.U.G. nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și de creșterile salariale acordate în 2017, respectiv creșterea cu 15 % a salariilor din sănătate și din educație de la 1 ianuarie 2017, a personalului plătit din fonduri publice din instituțiile și autoritățile publice ale administrației publice locale care  beneficiază de  majorarea cu 20% începând cu 1 februarie 2017, majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată de la 1.250 lei la 1.450 lei din 1 februarie 2017, majorarea cu 30% a salariilor personalului din bibliotecile naționale și muzee naționale începând cu iunie 2017, majorarea cu 15% a soldelor de funcție ale personalului militar începând cu iunie 2017, majorarea cu 10% a salariilor de funcție ale polițiștilor începând cu 1 octombrie 2017, precum și aplicarea începând cu 1 iulie 2017 a prevederilor din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Cheltuielile cu bunuri și servicii  și subvenții au scăzut față de anul 2016 cu 0,7%, respectiv cu 6,1%.

Cheltuielile cu asistența socială au crescut față de anul precedent cu 13,1%, fiind influențate, în principal, de majorarea cu 5,25% a punctului de pensie de la 1 ianuarie 2017, ajungând la 917,5 lei, și cu 9% de la 1 iulie 2017 a punctului de pensie, ajungând la 1000 lei, precum și măsurile ce au fost aprobate în timpul anului 2016 care au contribuit la sporirea cheltuielilor sociale; majorarea și modificarea modalității de stabilire a indemnizației lunare pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și pe cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au fost de 26,7 miliarde lei, respectiv 3,2% din PIB.

viewscnt
Afla mai multe despre
buget
executia