Finanțele admit că, uneori, contribuabilii sunt sancționați din vina Fiscului. Ce propun?

Finanțele admit că, uneori, contribuabilii sunt sancționați din vina Fiscului. Ce propun?
scris 1 iun 2016

În practica organelor fiscale există situații în care deciziile sunt emise sau comunicate cu întârziere, după termenul de plată scadent, și, din această cauză, contribuabilii trebuie să achite dobânzi și penalități de întârziere, deși nu au avut cunoștință de debite, admite Ministerul de Finanțe. Prin urmare, propune reglementarea unui termen de scadență special în funcție de data comunicării deciziei.

Propunerea apare în proiectul de modificare a Codului de Procedură Fiscală, publicat, recent, de Ministerul de Finanțe. Astfel, în lege va fi introdus un nou alineat, la art 155, care să prevadă că „obligațiile fiscale stabilite de organul fiscal prin decizii de impunere comunicate după expirarea termenelor de plată prevăzute de Codul fiscal sau alte legi speciale care reglementează creanțe fiscale, sunt scadente în termen de 5 zile de la data comunicării deciziei de impunere, cu condiția depunerii de către contribuabil/plătitor a declarațiilor fiscale în termenul prevăzut de lege.”

În nota de fundamentare a proiectului, ministerul explică motivele care au impus această modificare. “În procedura impunerii administrative (impunere realizată pe baza declarației fiscale depuse de contribuabil), în practica organelor fiscale întâlnim situații în care organele fiscale emit sau comunică decizii cu întârziere, după termenul de plată scadent”, precizează documentul.

Legea prevede că pentru obligațiile fiscale principale neachitate la termenul de scadență se datorează dobânzi și penalități de întârziere.

“Apreciem că o corectă abordare este aceea de a nu se calcula obligații accesorii, de vreme ce contribuabilului nu i s-a comunicat decizia de impunere, el neavând cunoștință despre cuantumul obligației fiscale de plată. În atare situație, contribuabilul nu poate fi sancționat pentru neplata obligației fiscale decât în cazul în care, după comunicarea deciziei de impunere, adică a sumei de plată, acesta nu plătește în termenul scadent. Însă această abordare este justificată numai în condițiile în care contribuabilul respectă obligația de depunere a declarației fiscale care stă la baza emiterii deciziei de impunere”, arată documentul citat.

Reglementarea expresă a unui nou termen scadent pentru cazurile în care deciziile de impunere sunt comunicate după expirarea termenelor de plată va evita eventualele inechități prin calcularea unor obligații fiscale accesorii, menționează nota de fundamentare.

viewscnt
Afla mai multe despre
dobânzi
penalități
anaf
sancțiuni
abuz
decizii de impunere
debite