Firmele care angajează tineri și șomeri primesc de azi o subvenție mărită. Șomerii care își schimbă domiciliul pentru angajare primesc bani de la stat

Firmele care angajează tineri și șomeri primesc de azi o subvenție mărită. Șomerii care își schimbă domiciliul pentru angajare primesc bani de la stat
scris 3 dec 2016

Firmele care vor angaja absolvenți sau șomeri vor primi, începând de astăzi, o subvenție majorată de la 500 la 900 lei timp de un an, dacă îi păstrează în firmă cel puțin 18 luni. Totodată, șomerii care își schimbă domiciliul la o distanță mai mare de 50 kilometri, pentru a deveni angajați, vor beneficia de o primă de instalare de 12.500 de lei.

Facilitățile au fost introduse de Guvern în ideea de a stimula piața forței de muncă, vizând persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, dar și angajatorii și românii din diaspora.

Pachetul de măsuri majorează cuantumul subvențiilor acordate angajatorilor, subvențiile urmând să fie alocate și pentru încadrarea în muncă a unor categorii noi, respectiv șomerii de lungă durată și tinerii neîncadrați în muncă.

Astfel, angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenți ai unor instituții de învățământ vor primi lunar, pe o perioadă de un an, 900 lei pentru fiecare absolvent angajat.

Angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenți din rândul persoanelor cu handicap vor primi lunar, pentru fiecare absolvent, tot 900 lei, dar pe o perioadă de 18 luni.

Firmele care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, șomeri în vârstă de peste 45 de ani, persoane aflate în șomaj de mai mult timp, tineri fără loc de muncă sau șomeri care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale vor primi, pe o perioadă de un an, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă în cuantum de 900 lei, cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 18 luni.

Familiile cu al 3-lea copil și tinerii care se căsătoresc vor primi bani de la stat, ca \ CITEȘTE ȘI Familiile cu al 3-lea copil și tinerii care se căsătoresc vor primi bani de la stat, ca "primă pentru recunoașterea contribuției adusă națiunii". Banii vor fi dați și retroactiv!

De subvenție vor beneficia și firmele care, în raport cu numărul de angajați, și-au îndeplinit obligația de a încadra în muncă persoane cu handicap, precum și angajatorii care nu au această obligație legală, dacă încadrează în muncă pe durată nedeterminată persoane cu handicap și le mențin raporturile de muncă sau de serviciu cel puțin 18 luni.

Subvenția de 900 lei va fi acordată și angajatorilor care încadrează în muncă șomeri care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condițiile de a solicita pensia anticipată parțială.

Subvenția va fi acordată lunar până la data îndeplinirii condițiilor de pensionare.

Toate subvențiile vor fi acordate proporțional cu timpul efectiv lucrat de persoanele angajate din categoriile prevăzute anterior, precum și pentru perioadele în care persoanele se află în concediu de odihnă.

În prezent, firmele primesc, pentru angajarea pe perioadă nedeterminată nedeterminată, 500 lei pentru absolvenții ciclului inferior al liceului sau ai școlilor de arte și meserii, 600 lei pentru absolvenții de învățământ secundar superior sau învățământ postliceal și 750 lei pentru absolvenții de învățământ superior.

Actul aprobat de Guvern acordă totodată mai multe tipuri de subvenți angajaților.

România coboară în top-urile externe de politici sociale și economice. Finanțarea slabă reduce calitatea asistenței medicale, mulți tineri neangajați CITEȘTE ȘI România coboară în top-urile externe de politici sociale și economice. Finanțarea slabă reduce calitatea asistenței medicale, mulți tineri neangajați

Astfel, șomerii înregistrați vor primi o primă de instalare dacă se vor angaja într-o localitate aflată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care își au domiciliul și își vor schimba astfel domiciliul în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate. Prima va fi de 12.500 lei pentru o singură persoană, la care se va adăuga suma de 3.000 lei în cazul șomerilor însoțiți de membrii familiei, ajungându-se la o primă de 15.500 lei.

În cazul în care ambii soți îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare, unul va primi 12.500 lei, iar celălalt va primi o primă de instalare în cuantum de 3.500 lei;

În situația în care persoanelor respective li se asigură, de către angajator sau autorități, locuință de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, soții beneficiază, fiecare, doar de o primă de instalare în cuantum de 3.500 lei pentru situațiile prevăzute la punctele. Prima va fi de 6.500 lei pentru în care un singur este angajat.

Prima de instalare in cuantumde 12.500 lei sau 15.500 lei se acordă în două tranșe egale de 50%, la data instalării și  după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.

Prețul medicamentelor nu va mai fi stabilit prin ordin de ministru, ci prin hotărâre de guvern. Metodologia de calcul va fi schimbată CITEȘTE ȘI Prețul medicamentelor nu va mai fi stabilit prin ordin de ministru, ci prin hotărâre de guvern. Metodologia de calcul va fi schimbată

Șomerilor înregistrați care nu beneficiază de indemnizație de șomaj, în situația în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puțin 3 luni, li se va acorda o primă de activare în valoare de 500 lei, neimpozabilă. Prima de activare nu se cumulează cu alte prime.

Guvernul a decis totodată schimbarea cuantumului și modalității de acordare a primei de încadrare.

Astfel, cuantumul primei va fi calculat la 0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporțional cu numărul de zile în care persoanele în cauză desfășoară efectiv activitatea la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă. Această primă de încadrare se va acorda lunar, pentru o perioadă de 12 luni, șomerilor înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care se încadrează, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanță mai mare de 15 km de localitatea în care își au domiciliul stabil sau reședința.

Prin acest pachet, Guvernul vrea să încurajeze investitorii să-și atragă personal calificat și din alte zone, în special din comunitățile marginalizate cu grad 3 si 4 de sărăcie si respectiv zonele prioritare pentru dezvoltare.

viewscnt
Afla mai multe despre
firme
angajatori
subventii
someri
angajare
prima
guvern