Guvernul a încheiat primele trei luni cu un deficit bugetar de 15,7 miliarde lei (1,19% din PIB), în creștere cu 1 miliard lei. Cheltuielile cu dobânzile au urcat cu peste 60%

Guvernul a încheiat primele trei luni cu un deficit bugetar de 15,7 miliarde lei (1,19% din PIB), în creștere cu 1 miliard lei. Cheltuielile cu dobânzile au urcat cu peste 60%
scris 27 apr 2022

Guvernul a încheiat primele trei luni cu un deficit bugetar de 15,7 miliarde lei, mai mult cu peste 1 miliard  comparativ cu 14,63 miliarde lei în aceeași perioadă a anului trecut. Ca pondere în Produsul Intern Brut (PIB), deficitul a înregistrat o scădere cu 0,05 puncte procentuale, de la 1,24% din PIB în ianuarie-martie anul trecut la 1,19%. Pentru a acoperi deficitul, diferența dintre cheltuielile mai mari și veniturile mai mici, Guvernul se împrumută, iar aceste împrumuturi sporesc datoria publică. Veniturile pentru primele trei luni sunt în urcare cu 21,3% față de anul trecut, în timp ce cheltuielile sunt și ele mai mari cu 19,2%. Se remarcă scădere încasărilor din impozit pe profit, cu 74%, creșterea veniturilor din TVA cu 39,3%, dar și majorarea costurilor cu dobânzile cu 61,4%, la 5,76 miliarde lei, în timp ce cheltuielile de personal nu s-au modificat semnificativ.

Potrivit Ministerului Finanțelor, evoluția pentru primele trei luni este explicată de creșterea veniturilor totale cu 0,66 puncte procentuale din PIB (în principal încasări din TVA și alte impozite pe bunuri și servicii), în timp ce cheltuielile bugetare au înregistrat un avans 0,61 puncte procentuale din PIB (preponderent cheltuieli cu asistența socială și cu fonduri europene).

Veniturile

Veniturile bugetului general consolidat au însumat 104,06 miliarde lei în primul trimestru al anului 2022, cu 21,3% peste nivelul încasat în perioada similară a anului trecut. Această evoluție favorabilă a fost influențată preponderent de avansul veniturilor din TVA, alte impozite și taxe pe bunuri și servicii, fonduri europene, contribuții de asigurări și venituri nefiscale.

VIDEO PROFIT NEWS TV Bogdan Maioreanu, analist eToro: Nu suntem încă într-un moment de panică. Investitorii arată încredere în piețele bursiere CITEȘTE ȘI VIDEO PROFIT NEWS TV Bogdan Maioreanu, analist eToro: Nu suntem încă într-un moment de panică. Investitorii arată încredere în piețele bursiere

Încasările din impozitul pe salarii și venit au totalizat 7,54 miliarde lei în primele trei luni, consemnând o creștere de 11,7% (an/an), susținută de sporul încasărilor din impozitul pe dividende (+28,9%), respectiv impozitul aferent pensiilor (+27,2%). Totodată, veniturile din impozitul pe salarii au crescut cu 8,2%, sub evoluția fondului de salarii din economie (+10,5%).

Contribuțiile de asigurări au înregistrat 33,30 miliarde lei în primul trimestru, în creștere cu 9,2% (an/an). Ca și în cazul impozitului pe venit, evoluția este inferioară dinamicii fondului de salarii.

Încasările din impozitul pe profit au însumat 1 miliard lei în primele trei luni, în scădere cu 73,9% (an/an), în condițiile modificării termenului de plată și de depunere a declarației anuale privind impozitul pe profit aferent anului fiscal 2021, până la data de 25 iunie 2022, (față de termenul de 25 martie prevăzut în anul 2021), ceea ce a condus la reducerea încasărilor din impozitul pe profit de la agenții economici cu 82,7% (an/an). Reducerea încasărilor din impozitul pe profit de la agenții economici a fost atenuată parțial de impozitul pe profit virat de băncile comerciale (+0,3 miliarde lei).

Încasările nete din TVA au însumat 23,62 miliarde lei în primul trimestru, înregistrând o creștere de 39,3% (an/an). Dinamica acestora a fost influențată de evoluția favorabilă a bazei macroeconomice relevante, cât și de un nivel al restituirilor de TVA (4,53 miliarde lei în ian-mar) inferior sumelor rambursate anul trecut.

Veniturile din accize au însumat 8,36 miliarde lei în primele trei luni, în creștere cu 7,9% (an/an). În structură, se remarcă o dinamică de 22,4% în cazul încasărilor din accizele pentru produsele energetice (susținută de creșterea consumului de carburanți și de majorarea accizei cu 3,6% începând cu 1 ianuarie 2022), respectiv o scădere a încasărilor din accizele pentru produse din tutun față de aceeași perioadă a anului trecut (-5,9%, an/an).

Alte impozite și taxe pe bunuri și servicii au totalizat 4,82 miliarde lei în primele trei luni, înregistrând un avans semnificativ față de anul precedent (+3,72 miliarde lei), preponderent pe seama încasărilor suplimentare din sectorul energetic.

PROFIT NEWS TV Claudiu Cazacu, Consulting Strategist XTB România: Este posibil să avem fluctuații considerabile pe piața criptomonedelor în perioada următoare CITEȘTE ȘI PROFIT NEWS TV Claudiu Cazacu, Consulting Strategist XTB România: Este posibil să avem fluctuații considerabile pe piața criptomonedelor în perioada următoare

Veniturile nefiscale au însumat 8,45 miliarde lei în primul trimestru, consemnând o creștere de 34,3% (an/an), susținută de avansul încasărilor din dividende, redevențe petroliere și vărsăminte din veniturile nete ale BNR.

Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăților efectuate și donații au totalizat 8,39 miliarde lei în primele trei luni, în creștere cu 67,4% (an/an).

Cheltuielile

Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 119,75 miliarde lei au crescut în termeni nominali cu 19,2% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Exprimate ca procent din Produsul Intern Brut, cheltuielile pe primele trei luni ale anului 2022 au înregistrat o creștere cu 0,6 puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului 2021, de la 8,5% din PIB la 9,1% din PIB.

Cheltuielile de personal au însumat 28,34 miliarde lei, în creștere cu 2,2% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Exprimate ca pondere în PIB, cheltuielile de personal reprezintă un nivel de 2,2% din PIB, cu 0,1 puncte procentuale mai mici față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile cu bunuri și servicii au fost 14,94 miliarde lei, în creștere cu 14,9% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. O creștere se reflectă la bugetele locale, respectiv 21,8% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, precum și la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de 9,2%.

Cheltuielile cu dobânzile au fost de 5,76 miliarde lei. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent plățile de dobânzi aferente portofoliului de datorie publică s-au majorat cu 2,19 miliarde lei ca urmare a creșterii ratelor de dobândã în contextul inflaționist manifestat îndeosebi începând cu a doua parte a anului 2021, atât pe plan intern cât și international, cât și ca urmare a incertitudinilor generate de conflictul armat din Ucraina.

Cheltuielile cu asistența socială au fost de 46,15 miliarde lei în creștere cu 20,9% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Evoluția cheltuielilor cu asistența socială a fost influențată, în principal, de majorarea de la 1 ianuarie 2022, a punctului de pensie cu 10%, respectiv de la 1.442 lei la 1.586 lei, a nivelului îndemnizației sociale pentru pensionari (pensia minimă) de la 800 lei la 1.000 lei, de acordarea unui ajutor financiar pentru pensionarii sistemului public de pensii cu pensii mai mici sau egale cu 1.600 de lei, astfel încât toți cei care se încadrează în această categorie să aibă un venit de 2.200 de lei, în luna ianuarie 2022, precum și de acordarea celei de-a 13-a indemnizații pentru persoanele cu dizabilități.

Totodată, se reflectă majorarea alocației de stat pentru copii, astfel, alocația de stat pentru copii crește, începând cu 1 ianuarie 2022, la 600 de lei pentru copiii în vârstă de până la 2 ani sau până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap. Totodată, copiii cu handicap beneficiază de această sumă până la împlinirea vârstei de 18 ani. De asemenea, s-a majorat la 243 de lei alocația de stat pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani și 18 ani, dar și pentru tinerii de peste 18 ani care urmează cursurile liceale sau profesionale, până la terminarea acestora, inclusiv pentru cei cu handicap care urmează o formă de învățământ preuniversitar prevăzută de lege, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani.

VIDEO PROFIT NEWS TV Bogdan Maioreanu, analist eToro: În acest moment, atenția investitorilor se duce mai mult către zona de cripto. Bitcoin este în continuare favorizat CITEȘTE ȘI VIDEO PROFIT NEWS TV Bogdan Maioreanu, analist eToro: În acest moment, atenția investitorilor se duce mai mult către zona de cripto. Bitcoin este în continuare favorizat

Cheltuielile cu subvențiile au fost de 2,99 miliarde lei, în principal, această sumă reprezintă subvenții pentru transportul de călători, precum și pentru sprijinirea producătorilor agricoli.

Alte cheltuieli au fost de 1,73 miliarde lei, reprezentând, sume aferente titlurilor de plată emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, conform legislației în vigoare, burse pentru elevi și studenți, alte despăgubiri civile, precum și îndemnizații acordate părinților pentru supravegherea copiilor pe perioada închiderii temporare a unităților de învățământ.

Cheltuielile privind proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile (inclusiv subvențiile de la Uniunea Europeană aferente agriculturii) au fost de 9,31 miliarde lei, cu 70,0% mai mari comparativ cu anul precedent.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au fost în valoare de 8,41 miliarde lei, în creștere cu 4,3% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent când au fost în valoare de 8,06 miliarde lei. Se observă o creștere a ponderii investițiilor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, acestea reprezentând 57,9% din totalul cheltuielilor pentru investiții în timp ce cheltuielile de investiții din resurse interne au înregistrat o diminuare.

viewscnt
Afla mai multe despre
deficit bugetar
executia bugetara
buget
ministerul finantelor