În 2016, firmele cu cifre de afaceri până la 100.000 euro trec la impozitul de 1%, 2% sau 3% pe venit, în loc de 16% pe profit

În 2016, firmele cu cifre de afaceri până la 100.000 euro trec la impozitul de 1%, 2% sau 3% pe venit, în loc de 16% pe profit
scris 21 dec 2015

Plafonul de venituri pentru microîntreprinderi va fi majorat de la 65.000 euro la 100.000 euro, de la 1 ianuarie 2016, potrivit noului Cod fiscal. Normele de aplicare precizează că încadrarea se va face în funcție de veniturile realizate la 31 decembrie 2015.

Odată cu majorarea plafonului pentru încadrarea în regimul de impozitare pe venit, în loc de profit, noul Cod fiscal prevede și cote diferite. Dacă, acum, există o singură cotă de 3%, de anul viitor, microîntreprinderile care au peste 2 salariați vor datora 1%, cele cu un salariat 2%, iar cele fără salariați 3%. Excepție vor face firmele nou înființate, după 1 ianuarie, care au cel puțin un salariat cu normă întreagă și care vor plăti 1%.

Peste 450.000 de companii mici sunt plătitoare de impozit pe venituri, conform datelor Agenției Naționale de Administrare Fiscală, iar în jur de 250.000 sunt înregistrate pentru impozitul pe profit.

Condițiile pentru microîntreprinderi

Pentru a fi microîntreprindere, o societate trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Trebuie să aibă venituri echivalente în lei de până la 100 mii euro, care să provină în proporție de peste 80% din alte activități decât cele din consultanță și management. Capitalul social trebuie să fie deținut de alte persoane decât statul și unitățile administrativ-teritoriale și să nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în Registrul Comerțului sau la instanțele judecătorești.

Totodată, o serie de activități nu sunt permise pentru microîntreprinderi: creditare, cu excepția instituțiilor financiare nebancare, asigurare-reasigurare, piața de capital, cu excepția celor de intermediere (brokeri), jocuri de noroc, explorare, exploatare de zăcăminte de petrol și gaze naturale.

Normele arată că pentru stabilirea plafonului de 100.000 euro, cursul de schimb va fi cel de la închiderea exercițiului financiar și se verifică pe baza veniturilor care constituie baza impozabilă realizate la data de 31 decembrie 2015.

Condiția salariatului

Salariatul trebuie să fie angajat cu contract individual de muncă cu normă întreagă. Totuși,  condiția se consideră îndeplinită și dacă microîntreprinderile au persoane angajate cu contract individual de muncă cu timp parțial, iar fracțiunile de normă, însumate, reprezintă echivalentul unei norme întregi. De asemenea, criteriul este respectat dacă au încheiate contracte de administrare sau mandat, cu remunerație cel puțin la nivelul salariului de bază minim brut, aflat, în prezent la 1.050 lei.

Cine nu nu poate fi microîntreprindere?

Normele detaliază categoriile de persoane juridice care nu pot să plătească impozit pe venit:

  • se organizează și funcționează potrivit legilor de organizare și funcționare din domeniul bancar (instituțiile de credit, respectiv băncile, organizațiile cooperatiste de credit, băncile de economisire și creditare în domeniul locativ, băncile de credit ipotecar etc.), cu excepția insituțiilor financiare nebancare
  • se organizează și funcționeaz ă potrivit legilor de organizare și funcționare din domeniul asigurărilor (de exemplu, societățile de asigurare-reasigurare), al pieței de capital (de exemplu, bursele de valori sau de mărfuri, societățile de servicii de investiții financiare, societățile de registru, societățile de depozitare), cu excepția persoanelor juridice care desfășoară activități de intermediere (brokerii și agenții de asigurare)
  • desfășoară activități în domeniul jocurilor de noroc
  • activități de explorare, dezvoltare, exploatarea zăcămintelor petroliere și gazelor naturale

Ce se întâmplă cu firmele care au depășit plafonul?

Atât în Codul fiscal în vigoare, cât și în cel nou, începând cu trimestrul următor celui în care microîntreprinderile nu mai îndeplinesc condițiile referitoare la plafon sau la proveniența veniturilor, trec la impozitul pe profit. Încadrarea se verifică pe baza veniturilor înregistrate cumulat de la începutul anului fiscal. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului financiar precedent.

Prin urmare, microîntreprinderile care, în 2015, au depășit plafonul de 65.000 euro, dar au avut mai puțin de 100.000 euro, și au devenit plătitoare de impozit pe profit, vor putea reveni la impozitul pe venit cu 1 ianuarie. Declarația în acest scop va fi depusă până la 31 martie 2016.

viewscnt
Afla mai multe despre
microîntreprindere
impozit
venit
profit
plafon