Plafonul pentru înregistrare în scop de TVA urcă. Au fost introduse și reguli tranzitorii propuse de Finanțe

Plafonul pentru înregistrare în scop de TVA urcă. Au fost introduse și reguli tranzitorii propuse de Finanțe
scris 22 feb 2018

Plafonul cifrei de afaceri de la care firmele trebuie să se înregistreze în scop de TVA crește de la 220.000 de lei la 300.000 de lei, potrivit unor modificări introduse în Codul Fiscal și care urmează să fie aplicate în perioada imediată. Au fost aprobate și norme tranzitorii pentru aplicarea noului plafon din cursul acestui an. România a primit în octombrie acordul Comisiei Europene pentru a crește plafonul de la 220.000 de lei, în prezent, la 300.000 de lei, dar modificarea nu a fost introdusă în legislație suficient de repede pentru a putea fi aplicată de la 1 ianuarie.

Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider

Potrivit noilor reguli, firmele care anul acesta au depășit plafonul de 220.000 de lei, dar nu au trecut de 300.000 de lei până la aplicarea noului prag, fiind astfel obligate să se înregistreze, pot cere scoaterea din evidență.

Plafonul de scutire de TVA solicitat de România a fost aprobat de Bruxelles. Multe firme vor putea evita înregistrarea în scop de TVA până când afacerea se dezvoltă CITEȘTE ȘI Plafonul de scutire de TVA solicitat de România a fost aprobat de Bruxelles. Multe firme vor putea evita înregistrarea în scop de TVA până când afacerea se dezvoltă

Prevederea pentru majorarea plafonului a fost adoptată acum de Camera Deputaților, care este decizională, cu mențiunea că va fi aplicată de la data de 1 a lunii următoare intrării în vigoare a legii. Legea trebuie promulgată de Președinție și publicată în Monitorul Oficial.

Legea care aprobă Ordonanța 25/2017 a Guvernului, cea în care a fost introdus prin amendament și majorarea plafonului, nu a mai fost adoptată pe finalul anului trecut, întrucât a fost întoarsă din plen la Comisia de buget-finanțe pentru un raport suplimentar.

Ministerul Finanțelor, instituție la solicitarea căreia a și fost întors proiectul de lege la Comisie, a introdus în actuala variantă un amendament cu norme tranzitorii pentru aplicarea noului prag.

"Ordonanța Guvernului nu a fost aprobată anterior datei de 1 ianuarie 2018, din punct de vedere al TVA, astfel că se impune instituirea unor reguli tranzitorii corespunzătoare acestei situații”, este motivul invocat pentru amendament.

Regulile tranzitorii introduse la inițiativa Ministerului Finanțelor

În acest an sunt aplicabile următoarele reguli referitoare la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici prevăzut la art. 310 din Codul fiscal:

a) persoanele impozabile înființate anterior anului 2018 au obligația solicitării înregistrării în scopuri de TVA dacă depășesc plafonul de 220.000 lei în perioada dintre 1 ianuarie 2018 și 1 a lunii următoare celei în care intră în vigoare prezenta lege (perioada de referință). În cazul în care nu au depășit acest plafon în perioada de referință, persoanele impozabile trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA dacă depășesc plafonul de 300.000 lei până la 31 decembrie 2018. La determinarea plafonului de 300.000 lei se ia în calcul și cifra de afaceri realizată în perioada de referință;

Ieșirea de la microîntreprindere și plafonul mai mare pentru înregistrarea în scop de TVA - aprobate cel mai devreme în a doua jumătate a lunii februarie CITEȘTE ȘI Ieșirea de la microîntreprindere și plafonul mai mare pentru înregistrarea în scop de TVA - aprobate cel mai devreme în a doua jumătate a lunii februarie

b) persoanele impozabile înființate în perioada de referință (1 ianuarie 2018 și 1 a lunii următoare celei în care intră în vigoare prezenta lege) au obligația solicitării înregistrării în scopuri de TVA dacă depășesc în perioada respectivă plafonul de 220.000 lei. În cazul în care nu au depășit acest plafon în perioada de referință, persoanele impozabile trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA dacă depășesc plafonul de 300.000 lei până la 31 decembrie 2018;

c) persoanele impozabile înființate începând cu 1 a lunii următoare intrării în vigoare a legii au obligația solicitării înregistrarii în scopuri de TVA dacă depășesc plafonul de 300.000 lei, de la înființare până la 31 decembrie 2018;

d) prin excepție de la prevederile lit. a) și b), persoanele impozabile pentru care obligația solicitării înregistrării ar interveni începând cu 1 a lunii următoare intrării în vigoare a prezentei legi, nu trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA decât în situația în care depășesc plafonul de 300.000 lei până la 31 decembrie 2018;

e) persoanele impozabile care s-au înregistrat în perioada de referință, ca urmare a depășirii plafonului de scutire, pot solicita începând cu 1 a lunii următoare celei în care intră în vigoare prezenta lege scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului special de scutire, cu condiția ca la data solicitării să nu fi depășit plafonul de 300.000 lei;

f) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA anterior anului 2018 pot solicita scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA după 1 a lunii următoare celei în care intră în vigoare legea, inclusiv, dacă nu au depășit plafonul de scutire de 220.000 lei din anul precedent, respectiv anul 2017, și dacă până la data solicitării scoaterii din evidență nu au depășit plafonul de 300.000 lei.

Ministerul Finanțelor confirmă că Guvernul a fost nevoit să solicite Comisiei Europene derogare pentru sistemul de plată defalcată a TVA CITEȘTE ȘI Ministerul Finanțelor confirmă că Guvernul a fost nevoit să solicite Comisiei Europene derogare pentru sistemul de plată defalcată a TVA

În situațiile prevăzute la paragrafele e) si f), persoanele impozabile depun la Fisc solicitarea de scoatere din evidență între 1 și 10 a fiecarei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă.

Anularea va fi valabilă de la data comunicării deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA. Fiscul are obligația de a soluționa solicitările de scoatere din evidență cel târziu până la finele lunii în care a fost depusă solicitarea.

Până la comunicarea deciziei de anulare a înregistrării, persoanei impozabile îi revin toate drepturile și obligațiile persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. Persoana impozabilă care a solicitat scoaterea din evidență are obligația să depună ultimul decont de taxă, indiferent de perioada fiscală aplicată, până la 25 a lunii următoare celei în care a fost comunicată decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA. În ultimul decont de taxă depus, persoanele impozabile au obligația să evidențieze valoarea rezultată ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor de taxă.

Documentul cu amendamentele poate fi văzut aici

viewscnt
Afla mai multe despre
tva
plafon
inregistrare tva