ULTIMA ORĂ Guvernul menține înghețate salariile bugetarilor, cu excepția celor din sănătate și asistență. Sunt amânate pensiile primarilor, iar pentru pensiile peste 4.000 se percepe CASS. Salariu minim doar 2 ani. TVA 5% pentru energia termică

ULTIMA ORĂ Guvernul menține înghețate salariile bugetarilor, cu excepția celor din sănătate și asistență. Sunt amânate pensiile primarilor, iar pentru pensiile peste 4.000 se percepe CASS. Salariu minim doar 2 ani. TVA 5% pentru energia termică
Profit.ro
Profit.ro
scris 16 dec 2021

Cuantumul brut al salariilor bugetarilor, inclusiv în cazul demnitarilor va rămâne anul viitor la nivelul acordat pentru luna decembrie 2021. Doar personalul din sănătate și asistență socială va primi o majorarea a salariilor de bază cu 25%. Acordarea pensiilor speciale pentru primari va fi amânată cu un an, în timp ce pensionarii cu pensii peste 4.000 lei vor achita contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru sumele ce depășesc acest prag.

Urmărește-ne și pe Google News
Evenimente

25 iulie - Maraton Medika TV - Sanatatea Aparatului Urinar
30 iulie - Maraton Profit News TV: Inteligența Artificială în Economie
4 aspecte importante de luat în considerare atunci când alegeți un ERP pentru hoteluri și restaurante CITEȘTE ȘI 4 aspecte importante de luat în considerare atunci când alegeți un ERP pentru hoteluri și restaurante

Salariul minim va putea fi acordat doar 24 de luni pentru un angajat.

VEZI AICI - REVINE ÎNCHISOAREA PENTRU ANTREPRENORI ULTIMA ORĂ

Guvernul a pregătit o ordonanță de urgență în acest sens, iar cu argumentul evitării unor presiuni suplimentare asupra cheltuielilor bugetare în anul 2022, prevede continuarea aplicării unora dintre măsurile care vizează limitarea cheltuielilor aprobate în anii anteriori, astfel:

Dan Fați, CEO și co-fondator Dacris, în top 100 mondial cei mai influenți CEO din office supplies CITEȘTE ȘI Dan Fați, CEO și co-fondator Dacris, în top 100 mondial cei mai influenți CEO din office supplies

- Menținerea în anul 2022cuantumului brut al salariilor de bază/soldelor de funcție/salariilor de funcție/indemnizațiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, precum și a indemnizațiilor aferente funcțiilor de demnitate publică și funcțiilor asimilate acestora, prevăzute în anexa nr. IX la Legea-cadru nr. 153/2017, la nivelul acordat pentru luna decembrie 2021;

- Prin excepție de la această măsură, începând cu anul 2022 personalul care ocupă funcțiile prevăzute în anexa nr. II ”Familia ocupațională de funcții bugetare ”Sănătate și asistență socială” la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorarea a salariilor de bază cu 1/4 din diferența dintre salariul de bază prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2022 și cele din luna decembrie 2021;

-  Menținerea în anul 2022 a cuantumului sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2021, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții;

EXCLUSIV Early Game Ventures va lansa al doilea fond de investiții, cu majorări substanțiale de cifre: Următorul unicorn românesc va apărea în mai puțin de 5 ani CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Early Game Ventures va lansa al doilea fond de investiții, cu majorări substanțiale de cifre: Următorul unicorn românesc va apărea în mai puțin de 5 ani

- Menținerea în anul 2022 a cuantumului indemnizației de hrană la nivelul stabilit pentru anul 2021;

- Suspendarea acordării indemnizației de vacanță; 

ULTIMA ORĂ CONFIRMARE Plafonul pentru achiziții de locuințe cu TVA redusă, de 5%, majorat la 700.000 lei pentru o singură tranzacție. ANAF va înființa Registrul persoanelor fizice care au achiziționat. Cum va fi aplicat sistemul CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ CONFIRMARE Plafonul pentru achiziții de locuințe cu TVA redusă, de 5%, majorat la 700.000 lei pentru o singură tranzacție. ANAF va înființa Registrul persoanelor fizice care au achiziționat. Cum va fi aplicat sistemul

- Munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcții de execuție sau de conducere, precum și munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se va compensa numai cu timp liber corespunzător.

Pentru personalul militar, polițiștii, polițiștii de penitenciare și personalul civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională care desfășoară activitate în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se acordă drepturile prevăzute de legislația în vigoare în luna iunie 2017, asigurându-se astfel o continuare a măsurilor adoptate în acest sens începând cu anul 2014.

Aceste drepturi urmează a se acorda în limita de 3% din suma soldelor de funcție/salariilor de funcție, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deținut, gradațiilor și a soldelor de comandă/salariilor de comandă, la nivel de ordonator principal de credite. În cazul polițiștilor de penitenciare, limita de 3% se stabilește la nivelul bugetului centralizat al Administrației Naționale a Penitenciarelor. Prin   excepție,  în   perioada   stării de alertă instituită prin hotărâri ale Guvernului,  personalul   de specialitate   din   cadrul   direcțiilor   de   sănătate   publică  poate  beneficia   de   plata  orelor suplimentare;

- Neacordarea în anul 2022 a biletelor de valoare, cu excepția tichetelor de creșă, și nici a premiilor prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017. Prin excepție, în anul 2022 se pot acorda premii pentru sportivii și colectivele tehnice care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale, pentru elevii, studenții, cercetătorii și profesorii care au obținut distincții la olimpiadele internaționale și concursurile internaționale și naționale pe discipline de învățământ și pentru profesorii care i-au pregătit pe aceștia, cu încadrarea în alocarea bugetară;

- Menținerea anumitor categorii de drepturi de care beneficiază personalul militar, polițiștii și polițiștii de penitenciare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul brut, la nivelul lunii decembrie 2021;

- Numărul maxim de posturi finanțat în anul 2022 din fonduri publice de către instituțiile și autoritățile publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare să fie stabilit astfel încât să se asigure plata integrală a drepturilor de natură salarială acordate în condițiile legii cu încadrarea în cheltuielile de personal. Ordonatorii de credite vor stabili numărul maxim de posturi care se finanțează, cu respectarea acestei condiționalități;

-   Pentru a avea un tratament unitar în ceea ce privește plata drepturilor de natură salarială și a sumelor reprezentând daune-interese moratorii, stabilite prin hotărâri judecătorești, este necesar ca și plata sumelor stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii în perioada 1 ianuarie  - 31 decembrie 2022, să se realizeze după o procedură similară celei stabilită pentru hotărârile judecătorești devenite executorii până la data de 31 decembrie 2021;

- Neacordarea de ajutoare, plăți compensatorii la pensionare;

ULTIMA ORĂ Proiect ordonanță - Reducerea plafonului la microîntreprindere, de la 1 milion de euro la 500.000 euro. Noul plafon se aplică de la 1 ianuarie. Firmele nevoite să notifice până la 31 martie CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ Proiect ordonanță - Reducerea plafonului la microîntreprindere, de la 1 milion de euro la 500.000 euro. Noul plafon se aplică de la 1 ianuarie. Firmele nevoite să notifice până la 31 martie

-  Amânarea intrării în vigoare a prevederilor Legii privind statutul personalului feroviar nr. 195/2020, aplicabile începând cu anul 2023;

-  Menținerea în anul 2022 în plată la nivelul acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2021 a următoarelor drepturi:

a) indemnizațiile prevăzute de Decretul-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat; 

b) drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția drepturilor prevăzute la art. 1;

c) drepturile prevăzute de Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția drepturilor prevăzute la art. 11;

d) drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările și completările ulterioare;

e) indemnizațiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

f) indemnizațiile prevăzute de Legea nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările și completările ulterioare;

g) indemnizația prevăzută de Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România, republicată;

h) cuantumul indemnizației președintelui Consiliului Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice  prevăzută de Legea nr. 16/2000 privind organizarea și funcționarea Consiliului Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice, republicată;

j) cuantumul indemnizațiilor acordate membrilor Academiei Române, membrilor Academiei Oamenilor de Știință din România, membrilor Academiei de Științe Medicale din România, membrilor Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și membrilor Academiei de Științe Tehnice din România;

k) cuantumul sprijinului material acordat urmașilor membrilor Academiei Române și urmașilor membrilor Academiei Oamenilor de Știință din România;

l) ajutorul lunar pentru soțul supraviețuitor, acordat în temeiul Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor, cu modificările ulterioare;

m) indemnizațiile reparatorii lunare, potrivit art. 4 alin. (2) și art. 7 din Legea nr. 226/2011 privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961, cu modificările și completările ulterioare;

n) indemnizațiile și bursele prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, se reglementează ca în anul 2022 indemnizațiile stabilite în baza Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, se acordă în cuantumul cuvenit sau aflat în plată în luna decembrie 2021.

DECIZIE Alocațiile pentru copii cresc de la 1 ianuarie și vor fi indexate anual CITEȘTE ȘI DECIZIE Alocațiile pentru copii cresc de la 1 ianuarie și vor fi indexate anual

Ordonanța amână și pentru anul viitor alocarea a 6% din PIB pentru educație și a 1% din PIB pentru cercetare. De aseemenea, sun amânate alocațiile de 500 euro pentru fiecare nou-născut pentru educație permanentă, respectiv a cupoanelor sociale în acest scop, precum prevederile Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune.

Ordonanța pregătită prorogă cu încă un an acordarea indemnizațiilor speciale pentru aleși locali și prevede să fie plătită contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru sumele din pensii ce depășeșsc plafonul de 4.000 lei.

”Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din pensii, o reprezintă partea ce depășeste suma lunară de 4.000 de lei, pentru fiecare drept de pensie”, prevede ordonanța.

Totodată, TVA pentru energia termică va scădea la 5% de la 1 ianuarie.

Se propune intrarea în vigoare mai devreme a măsurii, respectiv de la 1 ianuarie 2022 și extinderea sferei de aplicare prin includerea, pe lângă populație, și a altor categorii de consumatori cu un grad de suportabilitate redus.

În același timp, având în vedere impactul bugetar al introducerii cotei reduse de TVA de 5% pentru livrarea de energie termică, este necesară limitarea aplicării, doar la sezonul rece, respectiv pentru perioada de 5 luni cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent și data de 31 martie a anului următor.

viewscnt
Afla mai multe despre
salarii
ingheta
guvern
pensii
primari
cass
ordonanta