DECIZIE Guvern - Decontul precompletat e-TVA cu date din e-Factura, e-Transport, e-Sigiliu, e-SAF-T, e-Case de marcat, sistemul informatic vamal și alte declarații depuse la ANAF. Vor fi cerute note justificative pentru diferențe

DECIZIE Guvern - Decontul precompletat e-TVA cu date din e-Factura, e-Transport, e-Sigiliu, e-SAF-T, e-Case de marcat, sistemul informatic vamal și alte declarații depuse la ANAF. Vor fi cerute note justificative pentru diferențe
Profit.ro
Profit.ro
scris 21 iun 2024

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA vor primi de la ANAF un decont precompletat e-TVA, cu date și informații conținute în sistemele informatice ale Ministerului Finanțelor, urmând ca, după ce verifică datele și informațiile precompletate în concordanță cu operațiunile impozabile realizate și starea de fapt fiscală, să transmită decontul în termenul prevăzut de lege, prevede un proiect de ordonanță pregătit de către Ministerul Finanțelor și adoptat astăzi de către Guvern. Scopul acestei măsuri de combatere a fraudei prin prevenirea situațiilor de completare eronată a decontului.

Urmărește-ne și pe Google News
Evenimente

25 iulie - Maraton Medika TV - Sanatatea Aparatului Urinar
30 iulie - Maraton Profit News TV: Inteligența Artificială în Economie

Dacă sunt diferențe de minimum 20% în cotă procentuală și o valoare absolută de minim 1.000 lei între ce a trimis ANAF și ce depune contribuabilul, acesta va primi notificare, la care trebuie să răspundă cu notă justificativă. Nefurnizarea sau furnizarea parțială a informațiilor solicitate reprezintă indicator de risc fiscal privind nivelul de declarare al TVA. În funcție de nivelul riscului fiscal al persoanei impozabile, stabilit pe baza analizei de risc, aceasta poate face obiectul inspecției fiscale sau controlului antifraudă.

Indiferent de primirea decontului precompletat e-TVA, persoana impozabilă are obligația de a transmite decontul de taxă pe valoarea adăugată până la termenul prevăzut de lege.

(potrivit informațiilor primite de Profit.ro, în ședința de Guvern nu au fost aduse modificări semnificative față de proiectul pus pe site-ul Ministerului Finanțelor ca parte a procedurii de transparență)

Proiectul de OUG, pus în dezbatere de către Ministerul Finanțelor, este disponibil aici

Decontul precompletat e-TVA conține date și informații privind operațiunile economice declarate de către persoanele impozabile și transmise în sistemele informatice ale Ministerului Finanțelor și ANAF, precum:

a) Sistemul privind factura electronică e-Factura
b) Sistemul național e-Transport
c) Sistemul național e-Sigiliu
d) Sistemul informatic național e-SAF-T, reprezentând fișierul standard de control fiscal
e) Sistemul informatic național e-Case de marcat electronice, reprezentând Registrul național de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în județe și în sectoarele municipiului București
f) sistemul informatic integrat vamal
g) alte date și informații relevante existente in sistemele informatice proprii ale Ministerului Finanțelor, inclusiv din declarațiile informative depuse la ANAF de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

DECIZIE Guvern - facturile în relația B2C se raportează în e-Factură, opțional de la 1 iulie și obligatoriu de la 1 ianuarie 2025. Pe bonurile fiscale apare cod QR, iar casele de marcat care nu pot tipări, trebuie înlocuite în 2 ani CITEȘTE ȘI DECIZIE Guvern - facturile în relația B2C se raportează în e-Factură, opțional de la 1 iulie și obligatoriu de la 1 ianuarie 2025. Pe bonurile fiscale apare cod QR, iar casele de marcat care nu pot tipări, trebuie înlocuite în 2 ani

Actul normativ pregătit de către Ministerul Finanțelor cuprinde procedura de implementare a decontului precompletat e-TVA și modul de guvernanță raportat la atribuțiile autorităților implicate în gestionarea acestuia. Decontul precompletat e-TVA conține date și informații privind operațiunile economice declarate de către persoanele impozabile și transmise în sistemele informatice ale Ministerului Finanțelor și Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Acesta se transmite, pentru fiecare perioadă fiscală de raportare, persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, prin intermdiul Spațiului privat virtual, până la data de 20 inclusiv a fiecărei luni următoare încheierii perioadei fiscale.

După primirea decontului precompletat e-TVA, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA verifică datele și informațiile precompletate în concordanță cu operațiunile impozabile realizate și starea de fapt fiscală. Indiferent de primirea decontului precompletat e-TVA, persoana impozabilă are obligația de a transmite decontul de taxă pe valoarea adăugată până la termenul prevăzut de lege.

În vedere realizării comparabilității, actul normativ reglementează definirea diferențelor semnificative în sensul valorilor care depășesc pragul de semnificație ce îndeplinește condițiile cumulative de minim 20% în cotă procentuală și o valoare absolută de minim 1.000 lei, rezultate din compararea valorilor înscrise în rândurile din decontul de taxă pe valoarea adăugată depus de persoana impozabilă, cu cele corespunzătoare rândurilor din decontul precompletat e-TVA. Stabilirea pragului de semnificație în cadrul actului normativ creează premisele conștientizării obiectivelor urmărite de către administrația fiscală și implicit a creșterii conformării voluntare a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

După identificarea diferențelor semnificative, se transmite formularul electronic de notificare „Diferențe operațiuni impozabile RO e-TVA” în Spațiul privat virtual, iar persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA are obligația transmiterii formularului electronic denumit Notă justificativă privind diferențe eTVA prin mijloacele electronice, ca rezultat al verificărilor realizate asupra diferențelor comunicate. ANAF analizează Nota justificativă privind diferențe e-TVA și dispune măsurile legale în conformitate cu competențele atribuite și obiectivele actului normativ propus.

Derogare de la Legea construcțiilor pentru panouri fotovoltaice amplasate pe suprafețele amenajărilor piscicole de stat CITEȘTE ȘI Derogare de la Legea construcțiilor pentru panouri fotovoltaice amplasate pe suprafețele amenajărilor piscicole de stat

Totodată actul normativ reglementează transmiterea, în baza analizei de risc efectuate de către ANAF, a formularului „Diferențe operațiuni impozabile e-TVA” și în situația în care diferențele identificate sunt sub pragul de semnificație.

Modelele de formulare electronice, modificarea acestora, precum și actualizarea pragului de semnificație se realizează prin ordine de președinte al Agenția Națională de Administrare Fiscală în termenele și condițiile precizate de actul normativ.

De asemenea, se stabilesc sancțiunile aplicabile în cazul netransmiterii Notei justificative privind diferențe e-TVA sau a nerespectării termenul legal de transmitere a acesteia.

Suplimentar, actul normativ reglementează faptul că nefurnizarea sau furnizarea parțială a informațiilor solicitate prin Nota justificativă privind diferențe e-TVA, reprezintă indicator de risc fiscal privind nivelul de declarare al TVA. În funcție de nivelul riscului fiscal al persoanei impozabile, stabilit pe baza analizei de risc, aceasta poate face obiectul inspecției fiscale sau controlului antifraudă. De asemenea, se stabilesc și alte situații în care persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA prezintă risc de rambursare necuvenită a TVA, în plus față de cele deja prevăzute.

Totodată, se stabilește că prevederile referitoare la obligația privind transmiterea, respectiv termenul de transmitere a Notei justificative privind diferențe e-TVA, precum și sancțiunile aplicabile, intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării ordonanței de urgență în Monitorul Oficial al României.

DECIZIE Semnătura electronică, reglementată printr-o nouă lege. Limitele pentru certificatele de semnătură, inclusiv la buletinul electronic. Condiții pentru prestatorii de servicii CITEȘTE ȘI DECIZIE Semnătura electronică, reglementată printr-o nouă lege. Limitele pentru certificatele de semnătură, inclusiv la buletinul electronic. Condiții pentru prestatorii de servicii

Decontul precompletat e-TVA nu constituie titlu de creanță în sensul Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și nu generează obligații fiscale în sarcina persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

În vederea stabilirii cadrului de guvernanță, actul normativ prevede instituțiile responsabile pentru implementarea, dezvoltarea și gestionarea Sistemul informatic național RO e-TVA, precum și atribuțiile fiecăreia. De asemenea, se reglementează constituirea Comitetul Național pentru Decontul precompletat e-TVA, precum și atribuțiile acestuia.

Se creează premisele simplificării declarațiilor fiscale pe care persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA au obligația să le completeze și să le transmită ANAF în situația operaționalizării complete a facturării electronice în România.

De asemenea, se are în vedere și modificarea Codul fiscal în vederea adoptării măsurilor necesare realizării precompletării decontului de TVA în termenul prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2023 privind unele măsuri pentru gestionarea și evidențierea veniturilor curente ale bugetului public prin implementarea unor proiecte de digitalizare. 

viewscnt
Afla mai multe despre
e-tva
decont precompletat de tva
ministerul finantelor
e-factura
e-transport
e-sigiliu
e-saf-t
e-case de marcat
sistemul informatic vamal