LEGE Cresc amenzile pentru pescuitul fără documente și instrumente legale. Noi reglementări pentru pescuitul comercial. Faptele sancționate cu închisoare

LEGE Cresc amenzile pentru pescuitul fără documente și instrumente legale. Noi reglementări pentru pescuitul comercial. Faptele sancționate cu închisoare
Profit.ro
Profit.ro
scris 3 iun 2024

Pescuitul recreativ fără permisul corespounzător va fi sancționat cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei, sume care vor fi aplicate și pentru pescuitul recreativ cu mai mult de 3 undițe și/sau 4 lansete cu câte două cârlige pe fiecare, conform unui proiect de lege  promulgat de șeful statului. Documentul include și noi pedepese cu închisoarea pentru pescuit ilegal șl noi reglementări pentru pescuitul comercial.

Urmărește-ne și pe Google News
Evenimente

17 iunie - Eveniment Profit.ro - Piaţa imobiliară românească sub spectrul crizei occidentale. Ediţia a IV-a. Parteneri: 123Credit, Cushman and Wakefield, Globalworth, imobiliare.ro, Meta Estate, Nordis
25 iunie - Medika TV - Maratonul Sănătății dentare. Parteneri: Maxilomed, Regina Maria Dental Clinics

De ce este important: Potrivit legislației actuale, pescuitul fără permis este contravenție și se sancționează cu amendă de la 300 lei la 600 lei. Totodată, reținerea peștilor sub dimensiunile minime legale se sancționează cu aceeași sumă.

FOTO&DOCUMENT Portul Constanța nu a recâștigat rolul de hub la Marea Neagră. A căzut din Top 20 la containere CITEȘTE ȘI FOTO&DOCUMENT Portul Constanța nu a recâștigat rolul de hub la Marea Neagră. A căzut din Top 20 la containere

Pescuitul recreativ

Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei, după caz:

a) pescuitul recreativ de către persoane care nu dețin sau nu au asupra lor permisul de pescuit recreativ, sau după caz elementele de identificare, în format letric sau electronic, din care să rezulte legalitatea acțiunii;

b) încălcarea condițiilor de pescuit recreativ prevăzute în permis;

c) refuzul prezentării permisului, licenței sau autorizației, după caz, atunci când acestea sunt solicitate de către persoanele împuternicite;

d) reținerea de către o singură persoană care practică pescuitul recreativ a mai mult de 10 exemplare/zi, din speciile de păstrăv, în apele de munte cu salmonide, sau a mai mult de 5 kg de pește/zi în apele din zona colinară și de șes, pe tot cursul Dunării și pe brațele sale, în Delta Dunării și în apele maritime, cu excepția cazului în care s-a pescuit un singur exemplar a cărui greutate depășește 5 kg;

e) exercitarea pescuitul recreativ în apele din zona colinară și de șes, pe tot cursul Dunării și pe brațele sale cu mai mult de 3 undițe și/sau 4 lansete cu câte două cârlige pe fiecare.

Cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei vor fi sancționate, printre altele: prinderea salmonidelor cu mâna, cu unelte de pescuit comercial sau cu alte unelte de pescuit confecționate artizanal; pescuitul salmonidelor cu momeli naturale; pescuitul cu mai mult de 3 muște artificiale în apele de munte cu salmonide; pescuitul recreativ pe cursul unei ape curgătoare în zona de 500 m aval de baraj.

Primă decizie - Exploatările de lemne, interzise în pădurile din Ilfov. Plimbarea cu bicicleta, fără informarea proprietarului CITEȘTE ȘI Primă decizie - Exploatările de lemne, interzise în pădurile din Ilfov. Plimbarea cu bicicleta, fără informarea proprietarului

Pescuitul recreativ se practică:

a) în apele curgătoare și stătătoare din zona montană, cu o singură undiță cu maximum două cârlige sau cu o lansetă;

b)în apele din zona colinară și de șes, pe tot cursul Dunării și pe brațele sale, în Rezervația Biosferei Delta Dunării, cu maximum 3 undițe sau 4 lansete cu cel mult două cârlige fiecare sau o țaparină cu maximum 10 cârlige fiecare. Pescuitul speciilor răpitoare cu lanseta este permis și cu momeli artificiale prevăzute cu până la 3 ancorete.

c) în apele teritoriale ale Mării Negre, cu maximum 2 undițe, 2 lansete sau o țaparină cu maximum 10 cârlige;

d)în apele de munte, pescuitul salmonidelor este permis numai cu momeli artificiale.

În apele din zona colinară și de șes, pe tot cursul Dunării și pe brațele sale, în Delta Dunării și în apele maritime, un pescar recreativ poate reține din captură maximum 5 kg de pește/zi sau un singur pește, dacă greutatea lui depășește 5 kg.

În apele de munte cu salmonide se pot reține de către un pescar maximum 10 exemplare/zi, în total.

Pescuitul recreativ se poate exercita în toate habitatele acvatice naturale, inclusiv pe zonele concesionate pentru exercitarea pescuitului în scop comercial. În acest scop, concesionarul dreptului de pescuit comercial este obligat să nu obstrucționeze practicarea pescuitului recreativ pe o distanță minimă de 20 metri de la mal. În cazul obstrucționării în limita prevăzută, amendsa prevăzută este între 2.000 lei și 4.000 lei.

PSD încearcă a treia oară să impună o durată minimă de 7 ani la contractele de arendă CITEȘTE ȘI PSD încearcă a treia oară să impună o durată minimă de 7 ani la contractele de arendă

Noi reglementări rivind pescuitul comercial

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură va administra Registrul Național privind Încălcările, iar persoanelor fizice sau persoanelor juridice găsite vinovate de încălcarea gravă a normelor politicii comune în domeniul pescuitului, titulare ale licenței de pescuit li se atribuie un număr corespunzător de puncte ca urmare a nerespectării acestora. Punctele acordate se transferă viitorului titular al licenței de pescuit pentru nava de pescuit respectivă atunci când nava este vândută, transferată sau își schimbă în alt mod proprietarul, după data încălcării.

Comandantul unei nave de pescuit comercial primește puncte corespunzătoare ca urmare a unei încălcări grave a normelor politicii comune în domeniul pescuitului, comise de acesta.

Fiecare navă sau ambarcațiune de pescuit trebuie să completeze un jurnal de pescuit electronic în scopul înregistrării activităților de pescuit comercial.

Navele sau ambarcațiunile de pescuit comercial care descarcă capturile pe teritoriul național trebuie să prezinte Agenției, în condițiile stabilite de aceasta, o declarație de debarcare care va cuprinde cantitățile descărcate pentru fiecare specie, zona de proveniență, precum și alte date solicitate sau cuprinse în declarație.

Navele de pescuit comercial aflate sub pavilion român, care descarcă produsele obținute din pescuit în afara teritoriului național, au obligația de a comunica datele cuprinse în declarația de debarcare Agenției, în condițiile stabilite de aceasta.

Ciolacu: Se va negocia un nou acord cu Comisia Europeană privind deficitul excesiv. Surse: Guvernul vrea un răgaz de încă 3-4 ani pentru revenirea la 3% din PIB CITEȘTE ȘI Ciolacu: Se va negocia un nou acord cu Comisia Europeană privind deficitul excesiv. Surse: Guvernul vrea un răgaz de încă 3-4 ani pentru revenirea la 3% din PIB

În cadrul Agenției se constituie Fișierul navelor și ambarcațiunilor de pescuit, document cu caracter administrativ, în care se menționează toți parametrii tehnici ai navelor și ambarcațiunilor de pescuit, necesari stabilirii efortului de pescuit exercitat de flotă.

Inactivitatea unei nave/ambarcațiuni de pescuit comercial fără un motiv bine întemeiat, pe o durată mai mare de 12 luni, duce la excluderea de drept a acesteia din Fișierul navelor și ambarcațiunilor de pescuit comercial.

Proprietarul/persoana care în baza contractului utilizează ambarcațiunea de pescuit comercial înscrisă în Fișierul navelor și ambarcațiunilor de pescuit este obligat/ă ca, în maximum 10 zile lucrătoare de la momentul în care începe inactivitatea ambarcațiunii, să informeze în scris Agenția față de cauza inactivității.

Produsele obținute din pescuitul comercial la Marea Neagră care constituie obiectul primei vânzări într-un loc situat la mai mult de 25 de km de punctul de debarcare și care trebuie să fie transportate înainte de a se produce prima vânzare, sunt însoțite până la locul primei vânzări de nota de transport sau sunt înregistrate online într-un registru anume gestionat de Agenție.

Consiliul Legislativ, despre taxarea de Guvern a concediilor medicale: Nu pot fi purtătoare de CASS, pentru că ar contrazice noțiunea de asigurare, iar indemnizațiile sunt plătite de asigurați CITEȘTE ȘI Consiliul Legislativ, despre taxarea de Guvern a concediilor medicale: Nu pot fi purtătoare de CASS, pentru că ar contrazice noțiunea de asigurare, iar indemnizațiile sunt plătite de asigurați

Și în cazul pescuitului comercial sun prevăzute amenzi majorate.

Astfel, cu amenzi între de la 4.000 lei la 5.000 lei și cu reținerea și suspendarea pe o durată cuprinsă între 30-90 de zile a permisului, licenței sau a autorizației, vor fi sancționate fapte precum: 

- plasarea uneltelor de pescuit fixe sau în derivă pe mai mult de două treimi din lățimea râurilor, canalelor și a Dunării;

- utilizarea uneltelor de pescuit comercial fixe sau în derivă în cadrul complexului lagunar Razelm-Sinoe, în ghiolurile Belciuc- Erenciuc și în lacurile litorale;

- pescuitul comercial în rețeaua de canale magistrale din sistemele hidroameliorative de irigații, hidroenergetice precum și ramificațiile acestora, a căror lățime a luciului de apă este mai mică de 300 m;

- pescuitul în scop comercial, cu setca, pe cursul Dunării la mai puțin de 50 m de mal, cu excepția Rezervației Biosferei Deltei Dunării și la gurile de vărsare ale Dunării în Marea Neagră.

Ciolacu vorbește de deduceri la impozitul pe venit pentru asigurări private de sănătate și învățământ. În 2026, când vom intra în OCDE, vor veni și marile companii de asigurări CITEȘTE ȘI Ciolacu vorbește de deduceri la impozitul pe venit pentru asigurări private de sănătate și învățământ. În 2026, când vom intra în OCDE, vor veni și marile companii de asigurări

Proiectul reglementează și fapte care constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 5 ani și interzicerea dreptului de a pescui pe o perioadă cuprinsă între 2 și 4 ani:

- pescuitul comercial al resurselor acvatice vii, fără autorizație și licență;

- pescuitul prin orice metode al reproducătorilor în perioada de prohibiție, precum și distrugerea icrelor embrionate de pește în zonele de reproducere naturală;

- comercializarea fără documentele de proveniență a peștelui și a altor viețuitoare acvatice obținute din pescuit, ori a produselor din pește. Documentele de proveniență vor însoți mărfurile, indiferent de locul în care acestea se află, pe timpul transportului, al depozitării sau al comercializării. Prin documente de proveniență se înțelege, după caz, jurnal de pescuit la Marea Neagră, declarație de descărcare/debarcare, notă de vânzare, notă de transport, factură fiscală, bon fiscal, aviz de însoțire a mărfii, documente vamale, proces - verbal de confiscare;

- pescuitul cu japca, cu ostia, cu sulița, țepoaica sau cu orice alte unelte sau scule neautorizate, prin greblare sau harponare;

- deținerea sau folosirea la pescuit de către persoanele neautorizate a setcilor, năvoadelor, voloacelor, prostovoalelor, vârșelor, vintirelor, precum și a altor tipuri de unelte de pescuit comercial;

- utilizarea unei nave de pescuit fără naționalitate, care este o navă apatridă în conformitate cu dreptul internațional;

- utilizarea unei nave/ambarcațiuni la pescuitul în scop comercial, neinscripționată cu marcaj exterior corespunzător licenței de pescuit sau inscripționată cu date false.

STUDIU Creșterea de 5% a plăților digitale în 5 ani consecutivi ar aduce la o creștere a PIB-ului de 7 miliarde lei și o majorare a colectării impozitelor cu 1,9 miliarde lei. Sectoarele cu ”economie informală” ridicată CITEȘTE ȘI STUDIU Creșterea de 5% a plăților digitale în 5 ani consecutivi ar aduce la o creștere a PIB-ului de 7 miliarde lei și o majorare a colectării impozitelor cu 1,9 miliarde lei. Sectoarele cu ”economie informală” ridicată

Cu închisoare de la 3 ani la 5 ani și interzicerea dreptului de a pescui o perioadă cuprinsă între 3 și 5 ani vor fi sancționate următoarele fapte:

- pescuitul electric, deținerea aparatelor și dispozitivelor care distrug resursele acvatice vii prin curentare, pescuitul cu materiale explozive, pescuitul cu substanțe toxice și narcotice de orice fel, precum și folosirea armelor de foc în scopul omorârii peștilor sau altor viețuitoare acvatice;

- pescuitul sau omorârea deliberată a mamiferelor marine;

- pescuitul, deținerea, transportul, comercializarea sturionilor capturați pe teritoriul României din habitatele piscicole naturale, precum și a produselor și subproduselor obținute din aceștia, cu excepția celor proveniți din acvacultura, pentru care se face dovada originii prin documente și marcaje justificative legale;

deținerea, utilizarea și/sau comercializarea uneltelor de plasă de tip monofilament, cu excepția setcilor folosite pentru pescuitul calcanului, cu mărimea ochiului de minimum 400 mm;

- pescuitul unor specii care fac obiectul unor limite de captură pentru care operatorul nu deține o cotă sau pentru care cota este epuizată sau specii care fac obiectul unui moratoriu privind pescuitul, al unei interdicții temporare sau al unui sezon închis, cu excepția capturilor accidentale;

- pescuitul, deținerea, transportul, comercializarea sau omorârea lostriței;

- extragerea resursei acvatice din ape interzise pescuitului din cauza poluării sau contaminării cu substanțe dăunătoare sănătății umane și comercializarea produselor care provin din aceste ape, care pun în pericol sănătatea umană.

Sunt supuse ridicării în vederea confiscării uneltele și ambarcațiunile de pescuit, animalele, mijloacele de transport, armele de foc și orice alte bunuri care au fost folosite la săvârșirea infracțiunilor.

LEGE Limitarea adaosului comercial la alimentele de bază, prelungită pentru tot anul. LISTA produselor CITEȘTE ȘI LEGE Limitarea adaosului comercial la alimentele de bază, prelungită pentru tot anul. LISTA produselor

În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a noii legi, ministerele de resort vor armoniza legislația secundară aplicabilă pescuitului prin formularea și promovarea proiectelor de acte normative conform noilor prevederi.

Până la intrarea în vigoare a noilor reglementări specifice legislației secundare se vor aplica normele prevăzute în legislația secundară în vigoare.

viewscnt
Afla mai multe despre
pescuir
recreativ
comercial
amenzi
lege
proiect
parlament