Buget de 135 milioane de lei pentru ediția 2016 a programului Rabla

Buget de 135 milioane de lei pentru ediția 2016 a programului Rabla
scris 2 mar 2016

Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național (Rabla) va beneficia, în 2016, de un buget de 135 de milioane de lei, în scădere cu 32,5% față de ediția anterioară, când s-a ridicat la 200 de milioane lei, reiese din Nota de fundamentare a proiectului de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Fondului pentru Mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu (AFM).

Conform sursei citate, veniturile AFM pentru anul 2016 sunt estimate la 840,6 milioane lei, cu aproape 1% mai mari față de cele înregistrate în anul precedent, din care: 831,26 milioane lei venituri fiscale (timbru de mediu și alte impozite și taxe fiscale), 5,2 milioane lei venituri nefiscale (dobânzi la depozitele constituite din excedentul anilor precedenți).

La capitolul cheltuieli, estimarea în bugetul AFM este de 840,66 milioane lei, în timp ce valoarea totală a cheltuielilor curente ajunge la 834,061 milioane lei. Din acest total, 22,88 milioane lei sunt destinate cheltuielilor de personal, 11,25 milioane lei pentru capitolul 'Bunuri și servicii', 790,094 milioane lei reprezintă sume alocate proiectelor și programelor pentru protecția mediului finanțate din Fondul pentru mediu în anul 2016, respectiv 6,79 milioane lei 'Proiecte cu finanțarea din FEN postaderare', Mecanismul financiar SEE. Nu în ultimul rând, valoarea totală a cheltuielilor de capital este prevăzută la 6,6 milioane lei, în acest an.

În ceea ce privește continuarea programelor de mediu, actul normativ prevede alocări bugetare pentru: gestionarea deșeurilor (credite de angajament: 100 milioane lei, credite bugetare: 20 milioane lei), managementul integrat al zonei costiere (credite de angajament: 10 milioane lei, credite bugetare: 5 milioane lei), conservarea biodiversității și administrarea ariilor naturale protejate (credite de angajament: 30 milioane lei, credite bugetare: 10 milioane lei), împădurirea terenurilor degradate, reconstrucția ecologică și gospodărirea durabilă a pădurilor (credite de angajament: 100 milioane lei, credite bugetare: 55 milioane lei), educația și conștientizarea publicului privind protecția mediului (credite de angajament: 30 milioane lei, credite bugetare: 20 milioane lei) și Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național ('Rabla') - credite de angajament de 135 milioane lei.

Înmatriculările Dacia în Franța au crescut cu 15% în primele două luni ale anului, un avans peste cel al pieței CITEȘTE ȘI Înmatriculările Dacia în Franța au crescut cu 15% în primele două luni ale anului, un avans peste cel al pieței

Pe de altă parte, AFM nu prevede, în 2016, sume pentru derularea de noi sesiuni pentru închiderea iazurilor de decantare din sectorul minier, Programul de dezvoltare și optimizare a Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului, Protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare, respectiv creșterea producției de energie din surse regenerabile.

Nota de fundamentare ce însoțește proiectul de HG arată că, pentru anul 2015, valoarea totală a veniturilor încasate la Fondul pentru mediu, la 31 decembrie, a fost de 835,59 milioane lei, din care 831,26 milioane lei venituri fiscale (timbru de mediu și alte impozite și taxe fiscale) și 4,33 milioane lei venituri nefiscale (dobânzi la depozitele constituite din excedentul anilor precedenți).

Potrivit HG, suma de aproximativ 2,16 miliarde lei, reprezentând excedent din anii precedenți, 'nu poate fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor, în condițiile nerealizării integrale a veniturilor totale prevăzute a se încasa în anul 2016'.

În plus, actul normativ prevede la articolul 5 că AFM va trebui să întocmească, în fiecare lună, execuția atât a propriului buget de venituri și cheltuieli, cât și al Fondului pentru mediu, aferent lunii precedente, precum și pe proiecte și programe. Ulterior, instituția va depune la MMAP această situație până la data de 10 a lunii curente, iar ministerul de resort va trebui să o transmită până la data de 15 a lunii curente la Ministerul Finanțelor Publice (MFP).

Proiectul de HG va fi în dezbatere publică până la data de 9 martie, iar cei interesați pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termenul-limită la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Administrația Fondului pentru Mediu.

Sursa: Agerpres

viewscnt
Afla mai multe despre
rabla 2016
parcul auto national