Compania Națională ''Aeroporturi București'' estimează că va finaliza anul cu pierderi brute de 129 milioane de lei

Compania Națională ''Aeroporturi București'' estimează că va finaliza anul cu pierderi brute de 129 milioane de lei
scris duminică, 14:18

Compania Națională "Aeroporturi București" estimează pentru anul 2020 pierderi brute de 129,4 milioane de lei ca urmare a măsurilor restrictive luate în domeniul aviației, în contextul pandemiei de Covid-19, se arată într-un proiect de hotărâre de Guvern inițiat de Ministerul Transporturilor, privind rectificarea bugetului companiei.

Pentru anul 2021 se prevede un rezultat brut pozitiv de 15,6 milioane de lei, iar pentru anul 2022 se prevede o revenire a traficului aerian de pasageri, ceea ce va conduce la îmbunătățirea situației financiare a Companiei Naționale "Aeroporturi - București" - S.A. și realizarea unui profit în creștere, în valoare de 207 milioane de lei, scrie Agerpres

Sectorul aviației este unul dintre cele mai afectate sectoare de activitate, de criza generată de răspândirea noului coronavirus, explică inițiatorii proiectului.

Călin Rovinescu, cel mai puternic executiv român din industria aviației, și-a anunțat retragerea de la conducerea Air Canada CITEȘTE ȘI Călin Rovinescu, cel mai puternic executiv român din industria aviației, și-a anunțat retragerea de la conducerea Air Canada

Începând cu 16 martie 2020, pandemia a ajuns la un nivel foarte avansat de răspândire, astfel încât mai multe state din Uniunea Europeana, printre care și țara noastră, au decretat stare de urgență, închiderea spațiilor aeriene, a granițelor terestre, fiind afectate în mod direct companiile aeriene, aeroporturile, companiile de handling și alți furnizori de servicii specifice.

Sectorul aviației a fost unul dintre sectoarele economice puternic afectate de restrângerea severă a mobilității persoanelor între destinații și în acest context, traficul de pasageri pe aeroporturile bucureștene a scăzut dramatic față de valorile prognozate pentru anul 2020: cu 58,5% în luna martie, 98,4% în luna aprilie, 98% în luna mai, 94,5% în luna iunie.

Pentru anul 2020, în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020, numărul estimat de pasageri de 5,5 milioane reprezintă 35,60% din numărul de pasageri aprobați în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, aprobat prin HG nr.301/2020 (număr pasageri aproximativ 15,6 milioane).

Astfel că situația economico-financiară a Companiei Naționale "Aeroporturi - București"- S.A. a fost și este puternic afectată de scăderea traficului aerian.

Compania Națională "Aeroporturi - București"- S.A. a propus în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020, următoarele modificări ale indicatorilor economico-financiari, față de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2020 prin HG nr. 301/2020: veniturile totale au scăzut cu 59,33% (695,1 milioane lei) urmare a scăderii traficului aeroportuar cu 64,4% față de valoarea aprobată în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020.

În cadrul veniturilor totale, veniturile din exploatare dețin o pondere de 97,79% iar veniturile financiare dețin o pondere de 2,21%.

Veniturile din exploatare vor înregistra o scădere cu 59,54% față de valoarea aprobată.

În cadrul cifrei de afaceri a companiei, veniturile din activitatea de bază (aeronautice) dețin o pondere de 83,02% și sunt programate în proiectul bugetului de venituri și cheltuielile rectificat, pe anul 2020, în scădere cu 59,97% ( 550,1 milioane de lei) față de valoarea aprobată, în contextul pandemiei de COVID.

Veniturile non-aeronautice, a căror pondere în cifra de afaceri a companiei este de 16,98%, sunt programate în scădere cu 64,13%.

Totodată, cheltuielile totale vor fi diminuate cu 16,42%, având în vedere scăderea traficului aeroportuar, care impune reanalizarea și redimensionarea cheltuielilor companiei.

Cheltuielile companiei sunt preponderent fixe prin natura activității aeroportuare (cheltuielile cu prestațiile externe, cheltuielile cu amortizarea, cheltuielile de personal) iar ponderea lor în total cheltuieli este de aproximativ 88%. Celelalte categorii de cheltuieli, din care cheltuielile variabile au scăzut direct proporțional cu scăderea traficul aeroportuar (taxa de securitate, taxa AIAS, cheltuieli cu tratația pasagerilor business și VIP, redevența pentru bunuri publice) dar au o pondere mică în totalul cheltuielilor (aproximativ 3%).

De asemenea, s-au înregistrat cheltuieli suplimentare privind achiziționarea de materiale consumabile și servicii, pentru combaterea pandemiei COVID -19, necesare desfășurării activității, în condiții de securitate și prevenire împotriva îmbolnăvirii cu noul virus (materialele de protecție - măști, dezinfectanți, mănuși de protecție), cu închirierea de corturi pentru triajul pasagerilor și cu achiziționarea de termoscannere.

Se preconizează și reducerea productivității muncii cu 59,54%, urmare a reducerii veniturilor din exploatare cu 59,54%;

Câștigul mediu lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială conform OG 26/2013 și Legii bugetului de stat nr.5/2020, va scădea cu 0,33% față de nivelul aprobat pentru anul 2020, urmarea scăderii cheltuielilor de natură salarială;

A fost plafonat nivelul indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, ceea ce duce la scăderea cheltuielilor aferente contractelor de mandat cu 10,73%. În prezent, la nivelul Companiei Naționale "Aeroporturi - București" - S.A, nu sunt încheiate contracte de administrare în urma unei proceduri de selecție conform OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare, ci în baza art. 641 alin. (3) din același act normativ.

În plus, sursele de finanțare a investițiilor, estimate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020, au scăzut cu 11,68% față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020

Dintre acestea, principalul obiectiv de investiții este Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă - București. În prezent este în derulare etapa privind achiziționarea terenurilor necesare realizării acestui obiectiv de investiții, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr 799/2019 de expropriere care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național privind obiectivul de investiții "Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă - București".

Astfel, au fost prevăzute în cadrul bugetului anului 2020 sumele necesare exproprierii în valoare de 358 milioane lei, iar pentru următorii ani, 2021 și 2022, au fost prevăzute sumele necesare pentru proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări, în valoare totală de 1.5 miliarde de lei, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 655/2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții sus-menționat.

Au fost reanalizate și diminuate pentru anul 2020 cheltuielile pentru următoarele obiective de investiții: sistematizarea suprafețelor de mișcare a AIHCB în vederea creșterii capacității operaționale și asigurării conformității cu prevederile R139/2014 (DALI, PTE), reparații capitale, modernizare instalații clădiri Plecări, Finger, Sosiri, AB4+CL (expertiză tehnică, DALI), modernizare sisteme benzi bagaje plecări lucrări de construcții/instalații (PT execuție), reorganizare rețele termice exterioare AIHCB, lucrări de execuție rețele interioare de gaze naturale și realizarea de puncte termice în zona parc auto (cazarmă) și uzină electrică (SF, Proiectare si execuție), stație de epurare. Elementele prevăzute în cadrul capitolului "Dotări" au fost prioritate și reanalizate, astfel încât, a fost amânată achiziționarea unor utilaje și echipamente, autoutilitare și sisteme IT, în valoare de 83.4 milioane de lei.

viewscnt
Afla mai multe despre
compania națională ''aeroporturi bucurești''