CONFIRMARE Guvernul vrea să salveze termoficarea centralizată cu bani de la buget. Necesarul de finanțare depășește 3 miliarde de euro, peste jumătate doar pentru București

CONFIRMARE Guvernul vrea să salveze termoficarea centralizată cu bani de la buget. Necesarul de finanțare depășește 3 miliarde de euro, peste jumătate doar pentru București
Adi Mosoianu
Adi Mosoianu
scris 9 feb 2019

Guvernul a pregătit o ordonanță de urgență care prevede reluarea programului de finanțare multianuală a investițiilor în modernizarea, extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică ale localităților, denumit Termoficare, confirmând informațiile publicate în exclusivitate de Profit.ro în urmă cu trei săptămâni.

Urmărește-ne și pe Google News
Evenimente
30 mai - Profit News TV - Maraton Fonduri Europene. Parteneri: BCR, BRD, CEC Bank, Fabrica de Consultanță.
11 iunie - Medika TV - Maraton Sănătatea Aparatului Urinar
12 iunie - Profit News TV - Maraton Energie
13 iunie - Eveniment Profit.ro - Piața de Capital.forum - Provocări pentru dezvoltarea piețelor și creșterea lichidității, Ediția a IV-a. Parteneri BCR, BVB, CEC Bank, Infinity Capital Investments, Sphera, Teraplast
17 iunie - Eveniment Profit.ro - Piaţa imobiliară românească sub spectrul crizei occidentale. Ediţia a IV-a. Parteneri: 123Credit, Cushman and Wakefield

Draftul de act normativ prevede că banii necesari urmează să provină în principal din alocații de la bugetul de stat și din sumele încasate de România din vânzarea la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră atribuite de UE (85%), precum și din bugetele locale ale localităților participante la program (15%).

"În vederea stabilirii necesarului de finanțare pentru perioada 2019-2025, prin adresa nr. 120.315/24.10.2018 au fost solicitate unităților administrativ-teritoriale informații cu privire la investițiile preconizate în sistemul centralizat de alimentare cu energie termică (centrale termice, distribuție și transport) a populației (sunt cuprinse cele 21 obiective de investiții). Din cele 53 de autorități ale administrației publice locale intervievate, 9 unități administrativ-teritoriale nu au solicitat fonduri, iar din centralizarea datelor transmise de 27 de unități administrativ-teritoriale, rezultă un necesar de finanțare a investițiilor în sumă de 14.614.805 mii lei, echivalentul a aproximativ 3,1 miliarde euro, din care Municipiul București a prezentat un necesar de 8.587.663 mii lei (circa 1,8 miliarde euro – n.r.)", se arată în nota de fundamentare a proiectului de OUG.

Strategia de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a consumatorilor din municipiul București, comandată și asumată de Primăria Capitalei, prevede un necesar total de investiții de aproape 1,9 miliarde euro, în RADET și ELCEN, precum și în construirea de noi centrale în cogenerare.

ULTIMA ORĂ Guvernul a aprobat proiectul de buget pentru acest an. UPDATE Ultimele date prezentate de Guvern CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ Guvernul a aprobat proiectul de buget pentru acest an. UPDATE Ultimele date prezentate de Guvern

Programul a fost lansat inițial în 2006 și are în prezent caracter anual, iar prin proiectul de OG se propune ca acesta să devină multianual, pentru a nu mai fi nevoie ca activitatea de analiză și evaluare a proiectelor, precum și încheierea  contractelor de finanțare, să se facă în fiecare an calendaristic.

"Componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică din cadrul Programului "Termoficare 2006-2020 căldură și confort" a fost implementată efectiv, începând cu anul 2008. Astfel, din anul 2008 până în prezent, au fost finanțate 191 de obiective de investiții, pentru suma de 416.333.620,30 lei, repartizată la un număr de 48 unități administrativ-teritoriale. Din totalul de obiective finanțate, au fost finalizate 128 obiective de investiții. Pentru finalizarea obiectivelor în curs de execuție este necesară alocarea sumei de 105.958.750 lei", se mai afirmă în documentul citat.

Potrivit Guvernului, dat fiind starea tehnică precară  a centralelor de producere a energiei termice, majoritatea cu durata de viață expirată și cu capacitate supradimensionată raportat la necesarul actual de consum de energie termică, dar și în considerarea dezvoltării urbanistice la nivelul orașelor și municipiilor, se propune extinderea finanțărilor acordate de la reabilitarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică la modernizarea și dezvoltarea celor existente și înființarea altora noi.

Jeff Bezos, CEO al Amazon și proprietar al Washington Post, acuză de șantaj publicația National Enquirer CITEȘTE ȘI Jeff Bezos, CEO al Amazon și proprietar al Washington Post, acuză de șantaj publicația National Enquirer

"Prin Programul Termoficare se vor realiza lucrările de investiții cu finanțarea asigurată din următoarele surse: a) alocații de la bugetul de stat; b) sume provenite din  valorificarea la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, prin excepție de la prevederile art. 10, alin. (1) din OuG nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene; c) bugetele locale. Dat fiind faptul că unele unități administrativ - teritoriale care au beneficiat de finanțare în cadrul programului „Termoficare 2006-2020 căldură și confort”  au programate investiții în derulare, prin proiectul de ordonanță, se prevede că în cadrul noul program se vor continua investițiile în curs, aprobate potrivit HG nr. 426/2006", se mai menționează în document.

Prin Programul Termoficare vor fi finanțate lucrări de investiții, pentru modernizarea/extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică în: a) unitatea/unitățile de producție a agentului termic; b) rețeaua de transport al agentului termic primar: apă fierbinte; c) punctele de termoficare sau modulele termice la nivel de imobil, acolo unde se justifică economic; d) rețeaua de distribuție a apei calde și a agentului termic de încălzire.

Programul Termoficare este coordonat de o Comisie interministerială, organizată potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, cu modificările și completările ulterioare, în coordonarea Consiliului interministerial pentru probleme economice, politici fiscale și comerciale, piața internă, competitivitate, mediul de afaceri. Această Comisie interministerială de coordonare este formată din președinte și 4 membri, cu funcție de secretar de stat, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Mediului și al Ministerului Energiei.

Prin proiectul de ordonanță sunt prevăzute soluții juridice potrivit cărora Regulamentul privind implementarea Programului Termoficare, care conține și documentația necesară pentru acordarea finanțării se avizează de către Comisia interministeriale de coordonare a Programului Termoficare și se aprobă prin ordin comun al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice și al ministrului finanțelor publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Woody Allen dă în judecată Amazon CITEȘTE ȘI Woody Allen dă în judecată Amazon

"Pentru a nu perturba în anul 2019 finanțarea proiectelor, se propune ca ordinul pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea Programului Termoficare să se aprobe în termen de 60 zile de la data intrării în vigoare a ordonanței", se precizează în nota de fundamentare.

Prin Programul Termoficare se alocă fonduri publice unităților administrativ-teritoriale beneficiare pentru cofinanțarea următoarelor categorii de cheltuieli eligibile:

a) pentru amenajarea terenului, precum: demolări; demontări; dezafectări; defrișări; evacuări ale materialelor rezultate; devieri ale rețelelor de utilități din amplasament; sistematizări pe verticală; drenaje; epuizmente, numai cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază;

b) pentru amenajarea terenului privind protecția mediului: lucrări și acțiuni de protecție a mediului; refacerea cadrului natural și aducerea la starea inițială după terminarea lucrărilor, precum: plantarea de copaci, reamenajarea de spații verzi și altele de aceeași natură;

c) pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului investiției, precum: alimentare cu apă; canalizare; alimentare cu gaze naturale; agent termic; energie electrică; rețele de comunicații: telefonie, radio-tv, internet; drumuri de acces și căi ferate industriale; branșare la rețele de utilități - care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparținând obiectivului investiției;

d) pentru studii de teren, raport privind impactul asupra mediului, alte studii: geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate a terenului;

e) pentru documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații;

Investițiile imobiliare din Europa Centrală și de Est au crescut. Perspectivele pentru acest an CITEȘTE ȘI Investițiile imobiliare din Europa Centrală și de Est au crescut. Perspectivele pentru acest an

f) pentru expertizare tehnică pentru lucrări de modernizare sau consolidare a construcțiilor existente;

g) pentru certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor;

h) pentru proiectare: temă de proiectare, studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, inclusiv, analiza costuri-beneficii, efectuată cu respectarea anexei nr. 7 din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare, documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general, documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor, verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, proiect tehnic și detalii de execuție;

i) pentru asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor și pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții și dirigenție de șantier;

j) cheltuieli legate de investiția de bază - pentru construcții și instalații legate de construcții: execuție de clădiri; consolidări, modernizări, reparații ale clădirilor; construcții speciale; instalații aferente construcțiilor, precum: instalații electrice, sanitare, instalații interioare de alimentare cu gaze naturale, instalații de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, rețele de comunicații electronice și alte tipuri de instalații impuse de destinația obiectivului investiției;

Huawei reacționează în problema supravegherii de către guvernele europene CITEȘTE ȘI Huawei reacționează în problema supravegherii de către guvernele europene

k) pentru achiziția de utilaje și echipamente: utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj, utilaje fără montaj, montaj utilaje tehnologice;

l) cheltuieli legate de investiția de bază - pentru achiziția de bunuri din categoria mijloacelor fixe corporale;

m) pentru probe tehnologice și teste;

n) taxa pe valoarea adăugată, în condițiile în care, potrivit prevederilor legale în vigoare, aceasta nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice mijloace;

o) pentru achiziția de active fixe necorporale: aplicații informatice, licențe, brevete, knowhow și alte drepturi de utilizare similare.

"Cheltuielile eligibile ale proiectelor depuse în cadrul Programului Termoficare sunt cofinanțate în cuantum de 85% din fonduri provenite potrivit art.26, alin. (3), lit. a) și b) (alocări de la bugetul de stat și sume din vânzarea certificatelor CO2 – n.r.) prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și, respectiv, în cuantum de 15% din fonduri proprii ale unităților administrativ-teritoriale beneficiare. Unitățile administrativ-teritoriale beneficiare au obligația de a asigura din bugetele locale sumele necesare acoperirii integrale a cheltuielilor necesare realizării proiectelor", stipulează proiectul de OG.

viewscnt
Afla mai multe despre
caldura
apa calda
radet
elcen
factura caldura
factura intretinere
incalzire centralizata
sacet
investitii de stat