Curtea de Conturi dă de pământ cu distribuitorii de energie și ANRE: facturile au fost umflate cu pierderi de peste 1 mld. euro

scris 19 apr 2016

Consumatorii au suportat pe facturile de curent electric pierderi de energie din rețelele de distribuție de peste 1 miliard de euro în perioada 2010-2013, în condițiile în care, în intervalul respectiv, tariful mediu de distribuție a energie electrice s-a majorat cu peste 13%, de la 176,20 la 200,30 lei/MWh, facturile consumatorilor fiind încărcate atât cu aceste pierderi de energie din rețele, cât și cu investițiile realizate de operatorii de distribuție tocmai în scopul reducerii pierderilor, investiții care s-au dovedit a fi ineficiente, se arată într-un raport al Curții de Conturi.

"În perioada 2010-2013, în rețelele electrice de distribuție au fost înregistrate pierderi în valoare estimată de 1.301.680.000 euro, cauzate în principal de starea tehnică precară a acestor rețele, în condițiile în care investițiile realizate în înlocuirea echipamentelor pentru reducerea CPT (consum propriu tehnologic – n.r.) de către operatorii de distribuție au fost în valoare de 166,891 milioane euro, reprezentând 13,76% din totalul investițiilor realizate de acești operatori și acceptate de ANRE în tarif (1.212.622.000 euro). Pierderile înregistrate, în valoare de 5.631.913.000 lei (1.301.680.000 euro), au fost acoperite în proporție de 82% prin tariful de distribuție (componentă a tarifului de energie electrică achitat de consumatori), respectiv ANRE a acceptat în tariful aferent serviciului de distribuție (tarif ce se regăsește în prețul energiei electrice achitat de consumatorii finali), pierderi în valoare de 4.619.469.000 lei (1.069.180.000 euro)", se arată în sinteza raportului de audit al performanței privind piața de energie electrică în perioada 2010-2014, elaborat de Curtea de Conturi.

Raportat la nivelul pierderilor înregistrate în rețele, Curtea a constatat ineficiența investițiilor operatorilor din perioada 2010-2013 pentru înlocuirea echipamentelor în vederea reducerii CPT, în valoare de 166,891 milioane euro, în condițiile în care nivelul pierderilor a rămas nemodificat din anul 2004.

Un schimb cu titluri de stat și o tranzacție deal cu acțiuni OMV Petrom ridică rulajul de la BVB peste 10 milioane euro CITEȘTE ȘI Un schimb cu titluri de stat și o tranzacție deal cu acțiuni OMV Petrom ridică rulajul de la BVB peste 10 milioane euro

"Nivelul înregistrat în anul 2013, de 12,4%, este similar cu cel înregistrat în anul 2004, de 12,6%. Motivul invocat cel mai frecvent pentru nivelul alarmant al acestor pierderi îl constituie lipsa de fonduri și starea precară a instalațiilor ce compun rețeaua electrică de distribuție. Motivațiile invocate nu sunt realiste deoarece ANRE, prin modul cum a procedat, a dat dovadă de pasivitate față de nivelul alarmant al pierderilor menținut încă din 2004, pe de o parte prin necorelarea și nedimensionarea programelor de investiții cu necesitățile reale de investiții ce trebuiesc efectuate în aceste capacități energetice, iar pe de altă parte prin acceptarea în tarifele pentru serviciul de distribuție a unui nivel atât de ridicat al pierderilor. Astfel, consumatorul de energie electrică a suportat, prin tariful la energie plătit, atât nivelul pierderilor înregistrate în rețelele de distribuție, cât și costul amortizării investițiilor realizate de operatori, investiții ce se dovedesc a fi ineficiente din punct de vedere al reducerii acestor pierderi", se afirmă în raport.

Curtea consideră "grav" faptul că, deși are atribuții în monitorizarea nivelului de siguranță a rețelelor și a stării tehnice a acestor capacități, precum și în publicarea acestor informații în raportul anual de activitate, ANRE nu a prezentat în aceste rapoarte informații privind starea tehnică a rețelelor, deși aceasta constituie una dintre principalele probleme ale siguranței sistemului energetic național.

"Pe de o parte s-a remarcat dezinteresul față de starea tehnică a rețelelor electrice, iar pe de altă parte, lipsa de informare a factorilor politici și a consumatorului asupra stării tehnice a acestor rețele, a nivelului pierderilor și a problemelor identificate, în contextul în care destinatarii raportului de activitate al ANRE sunt Parlamentul, Guvernul și Președintele României, Consiliului Concurenței, Agenția de Cooperare a Reglementatorilor în Domeniul Energiei - ACER, Comisia Europeană și consumatorii de energie electrică", se subliniază în documentul citat.

Radu Oprea, din biroul primarului din Los Angeles la Profit LIVE: Un prieten și-a pierdut toată averea în SUA! CITEȘTE ȘI Radu Oprea, din biroul primarului din Los Angeles la Profit LIVE: Un prieten și-a pierdut toată averea în SUA!

Rata pierderilor de energie electrică din rețeaua națională de transport administrată de Transelectrica și din rețelele de distribuție gestionate de cei 8 operatori regionali din România este dublă față de media Uniunii Europene și s-a înrăutățit cu 50% față de anul 1990, arată ultimele date ale Consiliului Mondial al Energiei, aferente anului 2014. Potrivit sursei citate, în 2014, în România, rata pierderilor de electricitate din rețelele de transport și distribuție era de 13,4% din consumul de energie electrică, față de o medie UE de 6,74% și de una mondială de 8,6%. De altfel, România era în 2014 "liderul" blocului comunitar la acest indicator, urmată de Bulgaria (12%) și Croația (11,2%).

Această rată înaltă a pierderilor se datorează în proporție semnificativă nivelului înalt al CPT din rețelele de distribuție, în condițiile în care rata pierderilor de energie din rețeaua de transport a Transelectrica se cifra la doar 2,40% în 2014.

În raportul Curții de Conturi se precizează că, la nivelul operatorilor principali de distribuție, în perioada 2010-2013, s-a constatat un nivel alarmant al pierderilor în rețelele electrice de distribuție, respectiv cantitatea de energie electrică utilizată pentru acoperirea acestora a fost de 27.621.670 MWh (27,6 TWh), reprezentând 12,63% din energia electrică intrată în aceste rețele (218.637.609 MWh).

Astfel, nivelul pierderilor înregistrate în rețelele electrice de distribuție în perioada 2010-2013, de 27,6 TWh, la nivel comparativ, ar reprezenta 46,1% din energia livrată de Hidroelectrica (59,79 TWh) în aceeași perioadă, 64,7% din cea livrată de Nuclearelectrica (42,67 TWh)  sau aproape jumătate din energia livrată de Complexul Energetic Oltenia (56,21TWh).

Mira Telecom împrumută de la CEC Bank 5,5 mil. lei și garantează cu un contract cu Poliția de Frontieră CITEȘTE ȘI Mira Telecom împrumută de la CEC Bank 5,5 mil. lei și garantează cu un contract cu Poliția de Frontieră

"În fapt, pierderile semnificative au fost înregistrate în rețelele de distribuție de joasă tensiune, care în unele cazuri au ajuns la 26-27% din cantitatea de energie electrică intrată în rețelele operatorilor principali de distribuție. Nivelul ridicat al pierderilor înregistrate în rețelele electrice de distribuție de joasă tensiune a condus implicit la majorarea costurilor, acestea fiind suportate de consumatori, în unele cazuri costurile cu achiziția energiei pentru acoperirea CPT reprezentând peste 30% din totalul elementelor de cost acceptate în tarif de ANRE. Acest aspect a fost înregistrat în anul 2011 în cazul unui operator, pentru care ANRE a acceptat în tariful aferent serviciului de distribuție costuri cu achiziția de energie pentru acoperirea CPT de 228,631 milioane lei (31,81%), ceea ce raportat la cantitatea distribuită reprezintă un cost de 31,17 lei/MWh", spune Curtea de Conturi.

În anul 2013, ponderea costurilor cu achiziția de energie pentru acoperirea CPT la nivelul celor 8 operatori principali de distribuție a înregistrat valori cuprinse între 20,79% și 25,03% din totalul costurilor acceptate în tariful aferent serviciului de distribuție.

"Auditul consideră destul de grav faptul că, în perioada 2012-2013, ANRE a acceptat la stabilirea tarifelor de distribuție un CPT reglementat (tehnic și comercial) mediu pe operator de 9,5 %, iar începând cu anul 2014, nivelul CPT mediu acceptat la determinarea tarifelor a fost majorat, ajungând în cazul unor operatori la 12,56% - 14,03%. Acceptarea creșterii nivelului CPT mediu pe operator de la 9,5% la 12,56%-14,03%, a condus implicit la creșterea acestui element de cost, acceptat în tariful de distribuție, cu 32,2% - 47,68%, în anul 2014 față de anul 2013", se menționează în document.

Potrivit Curții de Conturi, în perioada 2010-2013, tariful mediu de distribuție a energie electrice s-a majorat cu peste 13%, de la 176,20 la 200,30 lei/MWh, iar creșterea avut loc în condițiile în care nivelul investițiilor realizate de operatorii de distribuție a scăzut cu 39,2%, deși un procent ridicat (cuprins între 9% - 91%) din instalațiile componente ale rețelei electrice de distribuție necesitau lucrări de retehnologizare în anul 2014.

Erste caută agenție media pentru Europa Centrală și de Est. Contul scos la licitație: 40 mil. euro pe an CITEȘTE ȘI Erste caută agenție media pentru Europa Centrală și de Est. Contul scos la licitație: 40 mil. euro pe an

Curtea a mai constatat obținerea de către operatorii de distribuție a unor rate de profit, în anul 2013, care în majoritatea cazurilor s-au situat între 15% și 25%, comparativ cu anul 2010, când acestea au înregistrat valori cuprinse între 4% - 17%. Astfel, media anuală ponderată a ratei profitului obținută de cei 8 operatori de distribuție în anul 2013 a fost de 11,35%, față de 7,74% în anul 2010.

"ANRE a acceptat majorarea tarifelor de distribuție cu valoarea amortizării unor investiții care nu au condus în mod direct la retehnologizarea/îmbunătățirea stării rețelei de distribuție. În fapt, ele reprezintă bunuri pentru desfășurarea activității curente: autoturisme (283 bucăți în valoare de 16,594 milioane lei, reprezentând 20,8% din valoarea investițiilor realizate în anul 2013 de SC Enel Distribuție Banat SA și acceptate de ANRE; 249 bucăți în valoare de 13,907 milioane lei, reprezentând 18,52% din valoarea investițiilor realizate în anul 2013 de SC Enel Distribuție Dobrogea SA și acceptate de ANRE), scări metalice, sisteme de împrejmuire a zonelor de lucru etc", se mai afirmă în raport.

Potrivit instituției de control, cauzele constau în principal în nestabilirea unor ținte anuale de prioritizare a investițiilor ce se vor realiza efectiv pentru mijloacele fixe aferente rețelei electrice de distribuție (linii electrice, stații și posturi de transformare etc), comparativ cu investițiile realizate pentru alte bunuri utilizate de operatorul de distribuție (autoturisme, clădiri etc), precum și în faptul că nu au fost prioritizate investițiile în funcție de nivelul de tensiune al instalațiilor, având în vedere nivelul mare (în unele cazuri de peste 25%) al consumului propriu tehnologic înregistrat în instalațiile de joasă tensiune.

"În aceste condiții, s-a remarcat faptul că, fără stabilirea unui program de investiții bazat pe performanță, axat pe retehnologizarea și modernizarea instalațiilor ce compun sistemul de distribuție, nu se pot obține rezultate eficiente, care să conducă la îmbunătățirea acestui serviciu. Astfel, s-a ajuns în situația în care, în anul 2013, în cazul SC Enel Distribuție Banat SA, 38% din valoarea investițiilor acceptate de ANRE (79,707 milioane lei) a reprezentat-o achiziția de autoturisme (16,594 milioane lei) și de contoare electrice (13,728 milioane lei), iar în cazul SC Enel Distribuție Dobrogea SA, 32,38 % din valoarea investițiilor acceptate de ANRE (75,095 milioane lei) a reprezentat-o achiziția de autoturisme (13,907 milioane lei) și de contoare electrice (10,412 milioane lei)", remarcă Curtea de Conturi.

Obligații pentru persoanele verificate de Fisc: Trebuie să prezinte faptele conform realității, cu respectarea prevederilor în materie penală CITEȘTE ȘI Obligații pentru persoanele verificate de Fisc: Trebuie să prezinte faptele conform realității, cu respectarea prevederilor în materie penală

Sursa: Curtea de Conturi

Sursa: Curtea de Conturi

Alte cauze de majorare nejustificată a tarifelor de distribuție identificate de Curtea de Conturi sunt supradimensionarea costurilor financiare ale distribuitorilor cu creditele pe termen scurt, indexarea cu rata inflației a amortizării activelor și aplicarea incorectă a formulei de determinare a bazei activelor reglementate.

"Astfel, față de valoarea indicatorului rentabilitatea bazei activelor reglementate (RBAR) de 4.015.215.000 lei, luată în calcul la determinarea tarifelor aferente serviciului de distribuție în perioada 2010-2013, în condițiile aplicării corecte a formulei de calcul aprobată prin Ordinul ANRE nr. 39/2007, valoarea acestui indicator trebuia să fie de doar 40,152 milioane lei. Acest fapt ar fi condus la diminuarea elementelor de cost luate în calcul la determinarea tarifului de distribuție pentru perioada 2010-2013, în medie cu 21,2%", notează Curtea de Conturi.

Curtea arată că acest indicator nu are la bază o cheltuială înregistrată de operatorul economic, reprezentând în fapt, un beneficiu direct acordat operatorului, determinat în funcție de nivelul activelor deținute și de un indicator fix (rata reglementată a rentabilității) stabilit de ANRE. Astfel, operatorul economic este remunerat de două ori, respectiv: o dată prin acceptarea amortizării activelor ce intră în componența bazei activelor reglementate și încă o dată prin intermediul acestui indicator.

"Spre exemplu, pentru un mijloc fix în valoare de 1 milion lei, cu o durată de viață de 10 ani, pus în funcțiune în anul 2008, anual operatorului de distribuție îi era recunoscut în tarif atât un cost cu amortizarea de 100.000 lei, cât și un beneficiu aferent ratei de rentabilitate a activelor de 100.000 lei (1 milion lei x 10%). Astfel, operatorul economic recuperează dublul valorii mijlocului fix (2 milioane lei) recunoscut de autoritatea de reglementare în baza activelor reglementate în cei 10 ani de funcționare. Totodată, pe măsură ce valoarea activelor deținute se majorează, operatorul economic obține un beneficiu din ce în ce mai mare", se arată în raportul Curții de Conturi.

Fericirea șoferilor din centrul Capitalei, pe final: Mașinile parcate neregulamentar, din nou ridicate CITEȘTE ȘI Fericirea șoferilor din centrul Capitalei, pe final: Mașinile parcate neregulamentar, din nou ridicate

Doar recent, printr-un ordin, ANRE a decis să nu mai permită, de anul viitor, operatorilor regionali de distribuție a energiei electrice să includă în tarifele impuse consumatorilor de electricitate costurile lucrărilor de mentenanță a rețelelor electrice de distribuție și să înăsprească criteriile de recunoaștere în tarife a investițiilor distribuitorilor de energie.

Astfel, operatorii de distribuție nu vor mai avea dreptul să includă lucrări de mentenanță în programele anuale de investiții prezentate ANRE spre aprobare și recunoaștere în tarifele impuse consumatorilor de curent electric. Cel puțin 90% din investițiile anuale ale distribuitorilor trebuie să aibă ca rezultat mijloace fixe aparținând rețelelor electrice de distribuție aflate în proprietatea statului român și concesionate operatorilor de distribuție.

De asemenea, cel puțin 5% și maxim 10% din investițiile anuale recunoscute în tarife ale distribuitorilor trebuie să aibă ca obiect lucrări de electrificare a localităților și de întărire a rețelelor electrice de distribuție. În plus, cel puțin 5% și maxim 10% din investițiile anuale recunoscute în tarife ale distribuitorilor trebuie să aibă ca obiect lucrări de întărire a rețelelor de distribuție pentru crearea condițiilor tehnice necesare racordării noilor utilizatori sau modificării caracteristicilor pentru utilizatorii existenți.

Hotelăria nu-i ca primăria. George Pădure crede că e mai ușor la primărie decât în hotelărie CITEȘTE ȘI Hotelăria nu-i ca primăria. George Pădure crede că e mai ușor la primărie decât în hotelărie

Din 2017, operatorii de distribuție vor putea să includă anual în tarife costurile de înlocuire a maxim 7% din numărul grupurilor lor de măsurare a energiei. Pragul procentual nu se aplică pentru instalările de contoare inteligente, care sunt obligatorii, potrivit legislației în vigoare.

"Valoarea investițiilor în dotări nu poate să depășească 10% din valoarea totală a programului anual de investiții aprobată de ANRE la începutul perioadei de reglementare pentru anul respectiv. Numărul autovehiculelor, inclusiv autoutilitare și autospeciale, achiziționate în decursul unui an nu poate să depășească 10% din numărul celor aflate în proprietate la sfârșitul anului anterior celui pentru care se întocmește programul anual de investiții, iar dotarea acestora nu va depăși un nivel standard rezonabil", se mai stipulează în ordinul ANRE, publicat recent în Monitorul Oficial.

Actul normativ mai precizează că nu se vor include în programele de investiții lucrări care privesc mijloace fixe din categoria dotărilor, inclusiv clădiri, care sunt închiriate terților sau de la terți. Investițiile în tehnică de calcul și echipamente de telecomunicații nu vor depăși un nivel "rezonabil" de performanță tehnică și de preț, precum și un volum "adecvat" numărului de personal implicat în desfășurarea serviciului de distribuție a energiei electrice.

viewscnt
Afla mai multe despre
pret energie electrica
tarif energie electrica
factura energie electrica
scumpire energie electrica
tarif distributie energie electrica
pierderi energie
anre
distribuitori energie electrica
facturi umflate energie electrica
enel
enel distributie
electrica sa