Dreptul consumatorilor de energie de a refuza montarea de contoare inteligente, subiect de dezacord între ANRE și monopolurile de distribuție

Dreptul consumatorilor de energie de a refuza montarea de contoare inteligente, subiect de dezacord între ANRE și monopolurile de distribuție
scris 15 apr 2017

Monopolurile regionale de distribuție a energiei electrice și Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) nu au reușit până în prezent să se înțeleagă asupra mai multor aspecte esențiale de reglementare a introducerii contoarelor inteligente de măsurare a consumului de energie electrică, cum ar fi dreptul consumatorilor de a refuza instalarea de astfel de contoare sau includerea în tarifele impuse clienților a costurilor de implementare a sistemului doar cu condiția atingerii unor standarde de performanță, astfel că o decizie finală a fost amânată pentru 30 iunie, iar discuțiile vor continua.

Potrivit legislației în vigoare, ANRE ar fi trebuit să aprobe până la finalul lunii aprilie, printr-un ordin, condițiile cadru pentru întocmirea planului național de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energie electrice în România și a calendarului de implementare.

În martie, ANRE a publicat proiectul acestui ordin, care prevede, printre altele, dreptul consumatorilor de energie de a refuza înlocuirea contoarelor existente cu unele integrate în sisteme de măsurare inteligentă (SMI) a consumului.

"În cazul în care un consumator refuză schimbarea contorului, dacă va opta ulterior pentru acest lucru, prin formularea unei solicitări scrise adresată operatorului de distribuție, schimbarea contorului se va face pe cheltuiala sa, mai puțin valoarea contorului. Pentru consumatorul care refuză schimbarea contorului, facturarea consumului de energie electrică se realizează pe baza autocitirii, în conformitate cu Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali, în vigoare, începând cu data la care zona respectivă a fost integrată în SMI", stipulează proiectul.

Fiscul va cere într-un formular de înregistrare fiscală date privind contabilitatea pe bază de contracte, arătând că lipsa acestora generează un blocaj de înregistrare TVA CITEȘTE ȘI Fiscul va cere într-un formular de înregistrare fiscală date privind contabilitatea pe bază de contracte, arătând că lipsa acestora generează un blocaj de înregistrare TVA

Acum, ANRE anunță că, în urma mai multor ședințe de consultări cu operatorii de distribuție, desfășurate în perioada 28 martie – 7 aprilie, "a rezultat o serie de subiecte asupra cărora opiniile nu au putut fi armonizate și, având în vedere complexitatea și implicațiile de tip tehnic, economic și administrativ al acestora, nu s-a putut constitui o argumentare solidă asupra unei decizii de abordare".

Potrivit sursei citate, punctele asupra cărora nu s-a ajuns la un acord sunt:

- dreptul consumatorului de a refuza instalarea unui coontor de tip SMI în incinta proprie
- nivelul costului unitar de referință al investiției, stabilit de ANRE pentru inițierea procesului de implementare pe scară largă a SMI
- reducerea graduală, în procent de scădere aplicat anual, a costului unitar de investiție
- indicatorii de perfomanță pentru SMI: rata de succes a transmiterii datelor și rata de succes a facturării pe date reale de consum
- condiționarea recunoașterii investițiilor în SMI în funcție de realizarea indicatorilor de performanță

- limitările privind valoarea investițiilor SMI în total program anual de investiții
- ținta finală de implementare de 100% în anul 2026
- înlocuirea contoarelor cu valabilitate metrologică expirată
- valoarea rămasă neamortizată a contoarelor înlocuite înainte de expirarea duratei de amortizare
- interoperabilitatea.
- prelungirea termenului pentru aprobarea ordinului ANRE.

VIDEO Roller coaster-ul a împlinit 200 de ani CITEȘTE ȘI VIDEO Roller coaster-ul a împlinit 200 de ani

"Obiecțiile operatorilor de distribuție nu au fost susținute de calcule care să le justifice. Cu toate acestea, la întrebarea dacă pot furniza astfel de calcule, răspunsul a fost pozitiv, însă perioada de furnizare a unor astfel de calcule este problematică în raport cu termenul stabilit pentru emiterea ordinului, 30 aprilie 2017. Având în vedere argumentele aduse de operatori privind practica internațională în acest domeniu, s-a solicitat acestora să pună la dispoziția ANRE date relevante din experiența țărilor în care acționează companiile multinaționale din care aceștia fac parte. Pentru a da prilejul argumentării solide a punctelor de vedere exprimate și pentru a colecta și experiența internațională se propune prelungirea termenului pentru emiterea ordinului pentru aprobarea condițiilor cadru de implementare la nivel național a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice și stabilirea calendarului de implementare, până la data de 30 iunie 2017. În acest sens, patru operatori de distribuție au transmis la ANRE solicitări privind continuarea discuțiilor și necesitatea a încă unei etape de consultări", precizează ANRE.

În proiectul de ordin, ANRE propune instalarea de contoare inteligente pentru 30% dintre consumatorii de energie electrică până în anul 2020, urmând ca, până în anul 2026, toți utilizatorii să beneficieze de sisteme inteligente de măsurare a consumului.

"Planul național de implementare a SMI (sisteme de măsurare inteligentă — n.r.) se derulează în două etape, după cum urmează: etapa I a planului național de implementare a SMI cuprinde perioada 2017 — 2020; etapa a II-a a planului național de implementare a SMI cuprinde perioada 2021 — 2026", se arată în proiect.

De asemenea, până în anul 2020, în fiecare zonă de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice se vor instala contoare inteligente pentru cel puțin 30% din numărul total de consumatori.

Inspectorii au descoperit 13 încălcări ale normelor în bucătăria Mar-a-Lago, unde Trump primește lideri străini CITEȘTE ȘI Inspectorii au descoperit 13 încălcări ale normelor în bucătăria Mar-a-Lago, unde Trump primește lideri străini

"Pentru elaborarea planurilor de implementare aferente etapei a II-a a planului național de implementare a SMI, operatorii de distribuție proiectează ritmul de implementare, astfel încât, la sfârșitul ultimului an de implementare, procentul consumatorilor integrați în SMI să fie 100% din numărul total de consumatori", mai prevede draftul de act normativ.

ANRE urmează să recunoască costul investițiilor în tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice practicate de operatori cu condiția respectării unor standarde de performanță. Astfel, pentru a putea include aceste costuri în facturile clienților, distribuitorii trebuie să asigure un procent de facturare pe date reale de consum pentru consumatorii integrați în SMI de 99,5% începând cu luna a doua după instalarea SMI, precum și o rată de succes a comunicației datelor de la contoarele inteligente la platforma centralizată de stocare și prelucrare a datelor provenite de la contoarele individuale de minim 98% pentru media anuală a ratelor de succes zilnice și de minim 99,8% pentru media anuală a ratelor de succes lunare.

Distribuitorii sunt obligați să informeze consumatorii despre beneficiile sistemelor inteligente de măsurare, precum și despre planul și calendarul de implementare a acestora.

Potrivit notei de prezentare a proiectului, firma de consultanță AT Kerney a realizat un studiu de fezabilitate pentru acest proiect, care a indicat "o valoare a venitului net actualizat pozitivă, conducând la concluzia că implementarea contorizării inteligente în sectorul energiei electrice are potențialul de a fi o investiție profitabilă datorită beneficiilor provenind din reducerea pierderilor din rețea și reducerea costurilor de exploatare, în anumite condiții și considerente".

viewscnt
Afla mai multe despre
contoare inteligente
sisteme inteligente de masurare a energiei electrice
smi
contoare curent electric
inlocuire contoare consum energie
distribuitori energie electrica
tarife distributie energie electrica
scumpire energie electrica
facturre consum energie autocitire
anre