Guvernul dublează amenzile pentru încălcarea Legii minelor

Guvernul dublează amenzile pentru încălcarea Legii minelor
scris 16 iul 2015
Amenzile pentru încălcarea Legii minelor vor fi dublate față de nivelurile actuale prevăzute de lege, rămase neschimbate din 2003, acestea urmând să fie actualizate cu rata cumulată a inflației consemnată în intervalul aprilie 2003 – iunie 2015.
 
Potrivit unui proiect de hotărâre de Guvern, cele trei categorii de amenzi prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003 vor fi majorate de la 3.000 - 6.000 lei la 5.700 - 11.500 lei, de la 6.000 – 20.000 lei la 11.500 – 38.200 lei, respectiv de la 20.000 – 50.000 lei la 38.200 – 95.500 lei. 
 
"În prezentul proiect de act normativ s-a luat în calcul rata inflației de 91,05% pentru perioada aprilie 2003 - iunie 2015, publicată de Institutul Național de Statistică", se precizează în proiectul de HG.
 
Proiectul de HG prevede că se vor majora de la 3.000 - 6.000 lei la 5.700 - 11.500 lei amenzile pentru neîndeplinirea de către titularii de licențe și permise miniere a obligațiilor legate de întocmirea și predarea către autorități a unor documentații, acte și informații, de păstrarea confidențialității asupra unor date, de protejare a asociațiilor naturale de minerale cu valoare estetică și științifică, denumite flori de mină, sau de predare a perimetrelor în urma încetării concesiunilor.   
 
De la 6.000 – 20.000 lei la 11.500 – 38.200 lei se vor majora amenzile pentru neînceperea activitățile miniere în termen de cel mult 210 zile de la intrarea în vigoare a licenței, neactualizarea periodică a planurilor de încetare a activității,  neîndeplinirea în termenele stabilite a măsurilor dispuse în scris de către autoritatea competentă, nerespectarea Regulamentului de topografie minieră, neorganizarea, pe lângă intrările în mină prin care se face accesul personalului, precum și în subteran, a unor servicii medicale de prim ajutor, dotate cu personal, aparatură, instrumentar de specialitate și materiale sau nemenținerea pe toată perioada exploatării a garanției financiare pentru refacerea mediului.
 
De asemenea, de la 20.000 – 50.000 lei la 38.200 – 95.500 lei se vor majora amenzile pentru derularea de activități miniere în perimetre neautorizate, neexecutarea lucrărilor de refacere a mediului în perimetrele afectate de activitățile miniere, transportul, utilizarea, manipularea și depozitarea deșeurilor și substanțelor periculoase/toxice cu încălcarea prevederilor legale, neexecutarea lucrărilor de conservare și/sau închidere a minelor/carierelor conform planului de încetare a activității, inclusiv monitorizarea factorilor de mediu postînchidere, și neachitarea taxelor privind activitatea minieră și redevența minieră în termenele stabilite de Legea minelor.
 
În 2013 s-au majorat și taxele miniere
 
Potrivit raportului anual pe 2014 al Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM), anul trecut, pentru nerespectarea prevederilor legale, s-au aplicat 33 de sancțiuni contravenționale, concretizate în amenzi cu valoare totală de 552.000 lei, din care 412.000 lei pe Legea minelor nr.85/2003 și 140.000 lei pe Legea petrolului nr. 238/2004. 
 
"Totodată, s-au acordat 35 de avertismente și s-au formulat 27 de denunțuri penale pentru executarea de activități miniere fără aprobările necesare conform prevederilor legislației în domeniul resurselor minerale", se mai afirmă în raportul citat.
 
În iulie 2013, Guvernul a majorat taxele speciale pe activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale cu 28%, procentul reprezentând inflația cumulată înregistrată între octombrie 2007, când fuseseră majorate ultima oară taxele miniere, și iunie 2012. În urma majorării, taxa anuală pentru activitatea de prospecțiune a fost stabilită la 320 lei/kilometrul pătrat, cea pentru activitatea de explorare la 1.280 lei/kilometrul pătrat, iar cea pentru activitatea de exploatare – la 32.000 lei/kilometrul pătrat.
 
În acel an, bugetul de stat a încasat, din taxe speciale pe activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale, suma de 22,065 milioane lei, cu 14,2% mai mult decât în 2012 (19,322 milioane lei). Anul trecut, însă, s-a consemnat un recul semnificativ, încasările din aceste surse reducându-se la doar 18,789 milioane lei, o scădere cu aproape 15% față de 2013 și sub nivelul din 2012, de dinainte de majorare, potrivit execuției bugetare pe 2014.
 
Guvernul estima, în nota de fundamentare a hotărârii de majorare a taxelor miniere din 2013, o creștere anuală a veniturilor bugetare din respectivele taxe cu 3,76 milioane de lei, creșterea pe următorii cinci ani fiind estimată la circa 18,8 milioane lei.
 
Pe de altă parte, în același document, Guvernul afirma că se așteaptă, în urma majorării de taxe, la o ușoară scădere a volumului de produse miniere obținute din resursele minerale, adăugând că această măsură poate conduce, în prima etapă de aplicare, la majorarea nivelului prețurilor. Executivul mai arăta că există riscul ca mărirea taxelor miniere să provoace anumite dezechilibre financiare la operatorii economici, prin mărirea cheltuielilor pentru obținerea produselor miniere.
 
 
viewscnt
Afla mai multe despre
legea minelor
amenzi
anrm