Guvernul vrea să interzică înstrăinarea rețelelor publice de distribuție de gaze de către concesionari

Guvernul vrea să interzică înstrăinarea rețelelor publice de distribuție de gaze de către concesionari
scris 1 mai 2016

Guvernul vrea să interzică înstrăinarea de către operatorii concesionari a bunurilor aferente serviciului public de distribuție a gazelor naturale, dar și subconcesionarea de către aceștia a serviciului public ca atare, și să limiteze durata contractelor de concesiune la 49 de ani, intenționând să modifice în acest scop Legea energiei electrice și gazelor naturale.

Astfel, potrivit expunerii de motive a unui proiect de modificare a legii menționate, elaborat de Ministerul Energiei, în momentul de față nu există nicio prevedere legală care să reglementeze durata concesiunii serviciilor publice, ci doar norme privind durata concesionării bunurilor proprietate publică.

Proiectul prevede că durata inițială a concesiunii serviciului public de distribuție a gazelor naturale nu poate depăși 49 ani, iar contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioada egală cu cel mult jumatate din durata inițială. Principalii operatori concesionari ai serviciului public de distribuție a gazelor naturale sunt E.ON Distribuție și Distrigaz Sud Rețele, din grupul Engie, fost GDF Suez.

Banca Comercială Carpatica și-a numit un nou director general CITEȘTE ȘI Banca Comercială Carpatica și-a numit un nou director general

De asemenea, se intenționează interzicerea subconcesionării serviciului public de distribuție de gaze naturale.

"La momentul de față nu există nicio prevedere legală care să interzică, în general, subconcesiunea serviciilor publice și, în special, subconcesiunea serviciului public de distribuție a gazelor naturale, interdicția subconcesiunii existând doar pentru cazul concesiunii bunurilor proprietate publică. Interzicerea subconcesionării, atât a bunurilor proprietate publică, cât și a serviciilor publice (în cazul de față, a serviciului public de distribuție a gazelor naturale) este o măsură necesară pentru asigurarea realizării interesului public, pentru care sunt destinate bunurile și serviciile publice concesionate, reprezentând o teză constantă în doctrina de drept administrativ", se arată în expunerea de motive.

Același document subliniază că legislația în vigoare nu prevede nici un regim de pază și protecție a bunurilor folosite de concesionari pentru prestarea serviciului de public de distribuție a gazelor naturale.

"Singura prevedere legală care vorbește de preluarea bunurilor folosite la exploatarea concesiunii (prevedere care, în opinia noastra, este însă lipsită de eficacitate), este cea prevazută de actualul alin. (1), art. 107 din Legea nr. 123/2012 care prevede că „(1) La încetarea din orice motiv a contractului de concesiune, bunurile aferente serviciului public de distribuție aflate în proprietatea concesionarului pot fi preluate, în tot sau în parte, de către concedent sau de către un alt concesionar, cu acordul concedentului, în schimbul plății unei compensații egale cu valoarea reglementată rămasă neamortizată, stabilită de ANRE”, prevedere care reglementează un drept de preluare pentru concedent, care însă nu împiedică înstrăinarea bunurilor în cauză de către concesionar, pe perioada concesiunii sau chiar după acest moment, până la momentul exercitării de către concedent a dreptului de preluare", argumentează Ministerul Energiei.

Raiffeisen va decide sesizarea Curții Constituționale asupra legii dării în plată dacă și când se va afla în situația unui litigiu CITEȘTE ȘI Raiffeisen va decide sesizarea Curții Constituționale asupra legii dării în plată dacă și când se va afla în situația unui litigiu

Potrivit sursei citate,  această lipsa de reglementare a unui regim de pază și protecție pentru bunurile în cauză a permis și permite în continuare concesionarilor ca, după ce și-au asumat, la momentul concesiunii, obligația de a realiza anumite investiții necesare pentru prestarea serviciului concesionat și după ce au realizat aceste investiții, să înstrăineze bunurile rezultate în urma investițiilor, pentru a nu mai executa obligația de transfer a bunurilor în cauză către un nou concesionar sau către concedent, după caz.  

"În situația înstrăinării bunurilor folosite de concesionar, pentru prestarea serviciului public de distribuție a gazelor naturale, există riscul iminent ca, la încetarea contractelor de concesiune a serviciului public de distribuție a gazelor naturale în vigoare, serviciul în cauză să nu mai poată fi concesionat în continuare din cauza imposibilității concedentului de a asigura, în beneficiul noului concesionar, folosința bunurilor necesare pentru prestarea serviciului public de distribuție a gazelor naturale și mai apoi din cauza imposibilității concedentului de a asigura datele și informațiile tehnice și economice necesare pentru estimarea, de către potențialii ofertanți, a cheltuielilor ce ar urma să fie angajate pentru procurarea și menținerea folosinței bunurilor necesare pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale, pe perioada concesiunii, situație care, ulterior, este de natură să pună în imposibilitate pe potențialii ofertanți, să întocmească oferte pentru concesionarea serviciului în cauză", este un alt argument al ministerului.

În expunerea de motive se mai arată că, în situația înstrăinării bunurilor folosite de concesionar, un alt efect negativ ar fi lipsa posibilității de stabilire a unor criterii unitare și obiective pentru monitorizarea modului de formare a cheltuielilor angajate pentru prestarea serviciului public de distribuție a gazelor naturale, pentru recunoașterea acestor cheltuieli și, pe cale de consecintă, a unor criterii unitare și obiective pentru stabilirea tarifelor de distribuție a gazelor naturale, știut fiind că aceste tarife sunt tarife reglementate.

Raportul Finanțelor asupra execuției bugetului: Atât încasările, cât și cheltuielile sunt sub nivelul programat în primul trimestru CITEȘTE ȘI Raportul Finanțelor asupra execuției bugetului: Atât încasările, cât și cheltuielile sunt sub nivelul programat în primul trimestru

Astfel, proiectul de modificare a Legii energiei și gazelor naturale introduce termenii de "bunuri de preluare" și "bunuri de retur" ale rețelelor de distribuție de gaze naturale, în ambele cazuri fiind vorba de bunuri aflate în proprietatea concesionarilor.

Bunurile de preluare sunt acele bunuri folosite de concesionar, în mod exclusiv,  pentru prestarea serviciului public de distribuție a gazelor naturale, potrivit contractului de concesiune, iar bunurile de retur sunt cele care rezultă din investițiile realizate de concesionar pentru prestarea serviciului public de distribuție a gazelor.

"La încetarea contractului de concesiune, indiferent de motiv, concesionarul va transfera, către statul român, prin autoritatea contractantă, bunurile de retur, gratuit și liber de orice sarcini. De asemenea, la încetarea contractului de concesiune, indiferent de motiv, concesionarul va transfera către statul român, prin autoritatea contractantă sau, după caz, către noul concesionar, bunurile de preluare, în tot sau în parte, în schimbul unui preț egal cu valoarea neamortizată a acestora. Concesionarul va transfera bunurile de preluare doar la cererea autorității contractante sau a noului concesionar, formulată oricând pe durata de executare a contractului de concesiune sau în termen de maxim 120 de zile, de la data încetării contractului de concesiune. În caz de concurs între cererea de transfer a autorității contractante și cererea de transfer a noului concesionar, concesionarul va da prioritate cererii de transfer formulată de autoritatea contractantă", se stipulează în proiectul de lege.

Potrivit acestui, bunurile de retur si bunurile de preluare sunt bunuri de interes public, iar prin transferul realizat, aceste bunuri intră în proprietatea publică a statului român.

Google va marca aplicațiile de Android care conțin reclame CITEȘTE ȘI Google va marca aplicațiile de Android care conțin reclame

Același proiect instituie drept obligație pentru concesionari prezentarea către autoritatea contractantă, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an calendaristic, a unui inventar al bunurilor folosite pentru prestarea serviciului public de distribuție a gazelor naturale, cu indicarea bunurilor de retur și a bunurilor de preluare. Pe durata contractului de concesiune, concesionarul nu va avea dreptul să modifice, să scoată din funcțiune sau să înlocuiască bunurile de retur fără acordul autorității contractante și va putea înlocui bunurile de retur scoase din funcțiune doar cu bunuri similare aflate în proprietatea sa.

De asemenea, sub sancțiunea nulității absolute, concesionarul nu va putea transfera dreptul de proprietate sau constitui și transfera alte drepturi reale sau drepturi personale, având ca obiect bunurile de retur, fără acordul autorității contractante. În plus, ținând seama de interesul public pentru a cărui realizare sunt destinate, bunurile de retur nu vor putea face obiectul executării silite.

”La cererea autorității contractante, concesionarul va furniza orice date și informații ori înscrisuri întocmite în legătură cu proiectarea, execuția și recepția investițiilor pe care le-a realizat sau pe care urmeaza sa le realizeze în legătură cu concesiunea, precum și în legătură cu bunurile de retur și bunurile de preluare, în măsura în care datele și informațiile ori înscrisurile sunt, pot sau ar trebui să fie în posesia concesionarului”, mai prevede proiectul de lege.

viewscnt
Afla mai multe despre
distributie gaze naturale
distribuitori gaze naturale
operatori distributie gaze naturale
tarife distributie gaze naturale
e.on distributie. distrigaz sud retele
engie
ministerul energiei