Montarea sistemelor de repartizare a costurilor. Noi informații. Cine poate monta sistemele de repartizare

Montarea sistemelor de repartizare a costurilor. Noi informații. Cine poate monta sistemele de repartizare
Profit.ro
Profit.ro
scris 23 apr 2024

Informațiile privind montarea/exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor au fost actualizate de ANRE.

Urmărește-ne și pe Google News
Evenimente
30 mai - Profit News TV - Maraton Fonduri Europene. Parteneri: BCR, BRD, CEC.
11 iunie - Medika TV - Maraton Sănătatea Aparatului Urinar
12 iunie - Profit News TV - Maraton Energie
13 iunie - Eveniment Profit.ro - Piața de Capital.forum - Provocări pentru dezvoltarea piețelor și creșterea lichidității, Ediția a IV-a. Parteneri BCR, BVB, CEC Bank, Infinity Capital Investments, Sphera, Teraplast
17 iunie - Eveniment Profit.ro - Piaţa imobiliară românească sub spectrul crizei occidentale. Ediţia a IV-a. Parteneri: 123Credit, Cushman and Wakefield

Termenul până la care trebuie montate sistemele de repartizare a costurilor se împlinește la sfârșitul acestui an, respectiv 31 decembrie 2024.

TABEL Ieftiniri. Diferența dintre prețul motorinei și cel al benzinei, la minimul ultimelor 9 luni, coborând aproape de zero CITEȘTE ȘI TABEL Ieftiniri. Diferența dintre prețul motorinei și cel al benzinei, la minimul ultimelor 9 luni, coborând aproape de zero

De asemenea, echipamentele, respectiv contoarele și repartitoarele de costuri pentru energia termică care nu pot fi citite de la distanță, dar care au fost deja instalate, se modernizează astfel încât să poată fi citite de la distanță sau se înlocuiesc cu dispozitive care pot fi citite de la distanță până la 1 ianuarie 2027, cu excepția cazurilor în care asociațiile de proprietari demonstrează că acest lucru nu este rentabil, arată Arena Construct.

Cine poate monta sistemele de repartizare

Lista actualizată a persoanelor juridice care montează și/sau exploatează sisteme de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum în imobile de tip condominiu poate fi consultată accesând link-ul: https://anre.ro/wp-content/uploads/2023/08/LISTA-REPARTITOARE-AUGUST-2023.pdf.

De asemenea, ANRE are în consultare publică proiectul de ordin privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizațiilor pentru montarea, punerea în funcțiune, repararea și exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor – faza a II-a.

Scopul reglementării este de a stabili:

* procedura de acordare a autorizațiilor pentru montarea/exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire/apă caldă de consum în imobile de tip condominiu, vizare, modificare, suspendare și retragere autorizațiilor, inclusiv criteriile/condițiile pentru acordarea/refuzul acordării;

* condițiile – cadru de valabilitate asociate autorizațiilor pentru montarea/exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire/apă caldă de consum în imobile de tip condominiu, respectiv drepturile și obligațiile persoanei juridice care deține o autorizație, denumit titular de autorizație.

Detalii despre cheltuieli

Conform legii, cheltuielile pe consumuri individuale reprezintă cheltuielile asociației pentru: apă rece și canalizare; apă caldă de consum; energia termică, combustibilul și apă rece pentru prepararea apei calde; gaze naturale; încălzirea proprietății individuale.

Cheltuielile pe consumuri individuale se repartizează în funcție de indexul contoarelor individuale, în funcție de indexul repartitoarelor de costuri, conform normelor tehnice și metodologiilor elaborate de autoritățile naționale de reglementare sau de autoritățile administrației publice locale, sau în funcție de alte criterii în baza cărora se pot individualiza consumurile, cu respectarea legislației și a reglementărilor în vigoare.

Cheltuielile pe cota-parte indiviză de proprietate reprezintă cheltuielile asociației cu privire la proprietatea comună, cu privire la: fondul sau fondurile pentru lucrări de întreținere, service, reparații și, după caz, de consolidare, reabilitare, eficiență energetică, modernizare la părțile de construcții și instalații aflate în/și pe proprietatea comună, astfel cum este descrisă în cartea tehnică a construcției și în acordul de asociere.

Încă un agregator energetic pe piața locală. Controlat de acționarul majoritar al unui trader specializat în echilibrare și condus de un fost șef de la DEER a Electrica SA CITEȘTE ȘI Încă un agregator energetic pe piața locală. Controlat de acționarul majoritar al unui trader specializat în echilibrare și condus de un fost șef de la DEER a Electrica SA

Sancțiuni

Se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei nerespectarea termenului-limită privind montarea de către proprietari/locatari a repartitoarelor de costuri.

De asemenea, constituie contravenție în domeniul serviciilor de utilități publice și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei nerespectarea de către utilizatori a termenelor pentru încheierea acțiunii de contorizare individuală la nivel de apartament.

Obligația montării de repartitoare este statuată de legiuitor fără a face distincție între tipurile clădirilor în care acestea sunt montare (reabilitate termic sau nu).

viewscnt
Afla mai multe despre
repartizar
calorifer