Până la 30% din stocurile petroliere de urgență ale României vor putea fi depozitate în străinătate

Până la 30% din stocurile petroliere de urgență ale României vor putea fi depozitate în străinătate
scris 30 oct 2015

Insuficiența pe teritorul României a spațiilor de depozitare adecvate a făcut ca tot mai multe companii petroliere să solicite Guvernului permisiunea de a delega unor firme din străinătate obligațiile legale de constituire a stocurilor de urgență de țiței și produse petroliere, determinând Executivul să impună un plafon procentual maxim al stocurilor depozitate în afara țării, astfel încât aprovizionarea cu petrol și carburanți a României să nu fie periclitată în caz de criză din cauza timpului mare de repatriere a stocurilor externalizate în alte state UE.

Potrivit legislației europene, transpusă în cea națională, producătorii și distribuitorii de țiței și produse petroliere au obligația de a constitui, pe cheltuiala proprie, stocuri de urgență din aceste produse, pentru a menține aprovizionarea în situații de criză. Guvernul stabilește în fiecare an cantitatea totală ce trebuie stocată, pe fiecare tip de produs, precum și obligațiile de stocare ale fiecărei companii.

Până anul trecut, și statul constituia stocuri strategice de țiței și produse petroliere, prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, însă în 2014 Guvernul a decis că aceste stocuri sunt prea scumpe pentru bugetul de stat și a lăsat stocarea exclusiv în sarcina companiilor private.

"Menținerea stocurilor de către stat ar determina plata tarifului de depozitare către operatorii economici custozi, investiții în spațiile de depozitare proprii rezervelor de stat, cu amenajările și dotările impuse de normele tehnice, cheltuieli de depozitare - păstrare, taxe de asigurare. Aceste cheltuieli amplifică major efortul investițional bugetar aferent", își justifica Guvernul decizia.

Unele companii nu dețin deloc spații de depozitare

Operatorii economici care au obligația de constituire a stocurilor petroliere de urgență pot delega această obligație altor companii care dețin spații de stocare adecvate, atât pe teritoriul României, cât și pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene, cu autorizarea prealabilă a autorității competente în domeniu, care este Ministerul Energiei.

Anul acesta, până în prezent, Ministerul Energiei a aprobat cereri de delegare a obligațiilor de stocare pentru o cantitate de 33.173 tone de țiței și produse petroliere, reprezentând 2,7% din cantitatea totală pe care petroliștii români au obligația de a o stoca anul acesta, care se ridică la circ 1,2 milioane tone, se arată în nota de fundamentare a unui proiect de hotărâre de Guvern.

Pe de altă parte, se menționează în document, solicitările formulate la nivel de intenție de delegare ale operatorilor economici cu obligații de stocare către autoritatea competentă, în anul 2015, s-au incadrat în valori procentuale situate într-o plajă între 20% și 100%, în funcție de  posibilitățile fiecărui operator care și-a exprimat interesul pentru această opțiune.

Ministerul Energiei mai spune că a constatat că doi dintre operatorii menționați au utilizat în proporție de 100% instrumentul și posibilitatea delegării, că, în general, petroliștii români nu dispun de spații de stocare pentru întreaga cantitate aferentă obligației și că, în general, în România nu există suficiente astfel de spații autorizate, care să ofere condiții adecvate pentru depozitarea țițeiului și produselor petroliere. 

"Calculând media ponderată între cererile totale formulate pentru anul următor și cuantumul obligațiilor aferente celor care au solicitat și utilizat instrumentul delegării în totalul obligației naționale, a rezultat un procent de 20% ca bază de pornire în stabilirea procentului maximal pentru anul 2016, se arată în nota de fundamentare a proiectului de HG, prin care procentul maximal de delegare se stabilește la 20% pentru anul 2016 și 30% pentru anul 2017.

1.100 de kilometri în 72 de ore, cu trenul

Procedura de autorizare a delegării obligațiilor de stocare prevede că petroliștii trebuie să facă dovada îndeplinirii unor cerințe minime, inclusiv în ceea ce privește timpul de reacție necesar punerii la dispoziția utilizatorilor finali a stocurilor delegate. În eventualitatea unor situații de urgență pe teritoriul României, se are în vedere, în cursul negocierilor, contractul-cadru al operatorilor români de cale ferată, care stipulează termenul maximal de deplasare de 24 de ore între oricare puncte de pe teritoriul național.

Ministerul Energiei mai arată că, în baza experienției conlucrării cu state din UE în domeniul delegării de obligații de stocare de produse petroliere, cum ar fi Germania, timpul de transport necesar pentru parcurgerea unei distanțe până la granița română de aproximativ 1.100 km este estimat la circa 72 de ore.

"Din această perspectivă și a faptului că situații de criză sau speciale pot interveni în același timp și în statele membre unde avem stocuri delegate sau în statele de tranzit pentru calea ferată sau rutieră, autoritatea competentă consideră necesară limitarea delegărilor în afara teritoriului național, stabilind pentru acestea un grafic eșalonat cu un maxim de 30%, până la finalul anului 2017, dar asigurând totodată, în cazul unor situații speciale, aprovizionarea națională din stocul intern pentru o perioadă de circa 35-40 de zile, respectiv cantitatea aferentă procentului de 70% aflat pe teritoriul național, timp suficient pentru aducerea cantităților delegate în afara țării", mai arată Ministerul Energiei în nota de fundamentare a proiectului de HG.

Potrivit legislației în vigoare, nivelul stocurilor de urgență de țiței și produse petroliere care trebuie constituit în 2015 și menținut în 2016 este de 1.205.506 tone echivalent petrol. OMV Petrom are cele mai mari obligații de stocare (506.712 tone), urmată de Rompetrol Rafinare (344.114 tone), Petrotel Lukoil (189.708 tone), MOL România (84.374 tone), Oscar Downstream (73.044 tone), Mayaro Carb (3.744 tone), Socar Petroleum (2.256 tone) și Air BP Sales Romania (1.554 tone).

Stocurile de urgență se compun din benzină, motorină, kerosen, păcură și țiței. Fiecare operator trebuie să-și structureze stocurile proprii astfel încât minim o treime din acestea să reprezinte produse petroliere și maxim două treimi țiței.

viewscnt
Afla mai multe despre
stocuri titei
stocuri produse petroliere
stocuri de urgenta titei produse petroliere
ministerul energiei
stocare produse petroliere