Pensionarii din energie vor beneficia și după liberalizare de electricitate gratuită, dar costurile nu vor mai fi suportate direct de ceilalți consumatori

Pensionarii din energie vor beneficia și după liberalizare de electricitate gratuită, dar costurile nu vor mai fi suportate direct de ceilalți consumatori
scris 27 iul 2018

Pensionarii din sectorul energiei electrice vor beneficia în continuare de energie electrică gratuită și după liberalizarea pieței, însă operatorii de distribuție operatorul de transport și de sistem nu vor mai putea include contravaloarea acesteia în costurile recunoscute de către Autoritatea de Reglementare din Domeniul Enegiei (ANRE) la stabilirea tarifelor de distribuție sau transport. În plus, după eliminarea prețului reglementat, decontarea cotei gratuite de energie electrică se va realiza la prețul energiei electrice prevăzut în contractual de furnizare.

Cu alte cuvinte, potrivit unui proiect de hotărâre de guvern, energia electrică consumată de foștii angajați ai companiilor de distribuție și transport pensionați nu va mai fi suportată de clienții persoane fizice și juridice, ci de companiile la care au fost angajați (sau la fostele companii de stat din care acestea s-au desprins), care nu vor mai putea transfera acest cost clienților.

Companiile vizate de această prevedere a proiectul de HG sunt Transelectrica (operatorul de transport și de sistem), E-Distribuție (Muntenia, Dobrogea, Banat), Societatea de Distribuție a Energiei Electrice (Muntenia Nord, Transilvania Nord și Transilvania Sud), Distribuție Oltenia și Delgaz Grid.

Astfel, în cazul acestor companii, sumele necesare suportării contravalorii cotei de energie electrică gratuită vor fi prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli al acestora, în conformitate cu prevederile contractelor colective de muncă aferente fiecărei societăți, fără a fi incluse în costurile recunoscute de către ANRE la stabilirea tarifelor de distribuție sau transport.

“Acest alineat are în vedere eliminarea situației de discriminare care s-a creat la nivelul operatorilor economici din domeniul energetic ca urmare a modului în care cheltuielile necesare pentru plata cotei gratuite acordate pensionarilor din sectorul energetic se reflectă asupra bugetului societăților”, se precizează în nota de fundamentare a HG.

În prezent, operatorii de distribuție și operatorul de transport au aceste costuri recunoscute în tarifele reglementate, se regăsesc în tariful energiei electrice la consumatorul final și astfel nu ii este afectată cota de profit recunoscută de ANRE. În cazul producătorilor și furnizorilor, care nu beneficiază de tarife reglementate, aceste costuri se regăsesc în costurile de producție și se reflectă, în mod direct, în profitul societăților.

Există 3 categorii de persoane care beneficiază de electricitate gratuită, potrivit proiectului de HG. Prima este cea a persoanelor care s-au pensionat până la data de 30 septembrie 2000 din unitati care au apartinut fostului Minister al Energiei Electrice, Regiei Autonome de Electricitate "Renel", Companiei Nationale de Electricitate ”CONEL” SA și au o vechime de minimum 15 ani în aceste unități.

A doua este aceea a persoanelor care au fost pensionate după data de 30 septembrie 2000 din societăți desprinse din cadrul fostului Minister al Energiei Electrice, fostei Regiei Autonome de Electricitate "Renel", Companiei Nationale de Electricitate și, ulterior acestora, prin programe de restructurare, reorganizare sau privatizare. Acestea pot beneficia însă de cote gratuite de energie electrică doar dacă societățile respective au aceasta prevedere cuprinsa în contractele colective de muncă.

A treia categorie este formată din soțiile sau soții beneficiarilor, în cazul în care aceștia au decedat, până la recăsătorire, dacă titularul de drept s-a pensionat înainte de 30 septembrie 2000, a lucrat minimum 20 de ani în domeniu si dacă facilitățile erau prevăzute în contractele colective.

În prezent, legislația prevede faptul că pensionarii din sectorul energetic beneficiază de o cotă de energie electrică gratuită de 1.200 kWh/an, pentru consumul casnic, iar contravaloarea acestei cote este suportată de societatea la care aceștia au lucrat sau de către alte societăți din sectorul energetic. Acestea plătesc contravaloarea cotei gratuite către furnizorul de energie electrică cu care pensionarul are încheiat contractul de furnizare energie electrică de tip standard, fără abonament, în limita a 1200 kWh/an.

Însă acest tip de abonament a existat doar până la sfârșitul anului 2017, cât timp au fost stabilite tarife reglementate de către ANRE. După liberalizarea pieței, acesta a dispărut.

Astfel că, potrivit proiectului de hotărâre de guvern, decontarea cotei gratuite de energie electrică se va realiza la prețul energiei electrice prevăzut în contractual de furnizare încheiat de beneficiari cu furnizorii de energie electrică, fără însă ca acesta să depășească prețul mediu de vânzare pe transe de consum anual de energie electrică aferent transei cu un consum mediu anual cuprins între 1000 kWh și 2500 kWh.

Modul de încasare a contravalorii energiei electrice și a plății impozitului aferent acesteia se va stabili prin protocol între societățile comerciale și furnizorii de energie electrică ai pensionarilor respectivi, astfel încât să se evite deplasarea acestora de la domiciliu la societatea la care sunt arondate pentru acordarea cotei de energie electrică gratuită.

viewscnt
Afla mai multe despre
pensionari
energie elctrică
gratuitate