Proiectul pentru cel mai mare laser din lume, de la Măgurele, întârzie din nou, blocat de o licitație

Proiectul pentru cel mai mare laser din lume, de la Măgurele, întârzie din nou, blocat de o licitație
scris 5 oct 2016

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" din Măgurele a anulat, în septembrie, o licitație de 18 milioane de euro, fără TVA, pentru cumpărarea sistemului de livrare a fasciculului laser (LBDS).

Autoritatea contractantă a motivat decizia prin abateri grave de la prevederile legislative, care afectează procedura de atribuire sau fac imposibilă încheierea contractului.

“Temei: articolul 212, aliniatul (1), litera c) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. CNSC a dispus, conform articolului 25, aliniatul (1) din Legea 101/2016, suspendarea soluționării contestației. Natura litigiului de care depinde soluționarea contestației duce la prelungirea judecății la fond; este dificil de estimat o dată pentru hotărârea irevocabilă, raportat și la căile de atac. Repunerea pe rol și soluționarea de CNSC pe fond a contesției și calea de atac se fac după soluționarea irevocabilă a dosarului din instanță, ceea ce, prin amânarea datei de semnare a contractului, duce la imposibilitatea încheierii acestuia”, se arată într-un anunț publicat pe www.e-licitatie.ro.

Contestația a fost înaintată de Adrem Industries SRL, liderul consorțiului format din Adrem Industries SRL și Mtag Switzerland AG (Elveția), conform datelor Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC).

Legea 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) spune la articolul 25, aliniatul (1) că instituția, prin încheiere, poate suspenda procedura de soluționare a contestației în situația în care aceasta depinde în tot sau în parte de existența ori inexistența unui drept care face obiectul unei alte judecăți (a) și când s-a pus în mișcare acțiunea penală pentru o infracțiune săvârșită în legătură cu actul atacat de contestator (b).

Articolul  212, aliniatul (1), litera c) din Legea 98/2016 spune că autoritatea contractantă are obligația de a anula procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/acordului-cadru dacă încălcări ale prevederilor legale afectează procedura de atribuire sau dacă este imposibilă încheierea contractului.

Institutul mai are un litigiu cu consorțiul format din  Adrem Industries SRL și Mtag Switzerland AG (Elveția), dosarul fiind înregistrat la Tribunalul București și vizează un contract atribuit în noiembrie 2015. Primul termen de judecată este programat pentru marți, 4 octombrie.

Sistemul LBDS este parte a proiectului “Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics'' (ELI-NP), care se derulează la Măgurele, județul Ilfov.

“ELI-NP va deveni un centru european de excelență în cercetare în domeniul laserilor de mare putere, al interacțiunii dintre laser și materie și al surselor secundare de radiații, cu posibilități unice la nivel mondial. Intensitatea laserilor din cadrul infrastructurii ELI-NP va depăși intensitatea laserilor de ultimă generație din prezent cu un ordin de mărime”, se arată în caietul de sarcini al licitației anulate.

ELI-NP va găzdui un sistem laser de mare putere (HPLS) cu două fascicule de 10 PW (10 petawați, însemnând 10% din puterea Soarelui) și un sistem fascicul gama (GBS) ce va produce un fascicul gamma ai cărui parametri sunt cu mult peste cei atinși de echipamentele actuale.

Proiectul a început pe 6 aprilie 2006, când reprezentanții a trei țări europene, România, Ungaria și Cehia, au semnat un memorandum prin care și-au asumat responsabilitatea colaborării în cadrul acestui proiect care se desfășoară în cele trei țări, dintre care România este țara care găzduiește laserul de mare putere.

Proiectul costă 293 milioane de euro, fără TVA, iar construcția de la Măgurele a început în 2012 și se va termina la finele anului 2018.

ELI-NP a început cu întârziere pentru că Apele Române au tergiversat un an de zile pentru a da un aviz necesar începerii lucrărilor pentru forajul geotermal.

viewscnt
Afla mai multe despre
institut
magurele
laser
licitatie
anulare