Transelectrica și distribuitorii vor fi obligați să subvenționeze energia regenerabilă, cumpărând certificate verzi

Transelectrica și distribuitorii vor fi obligați să subvenționeze energia regenerabilă, cumpărând certificate verzi
scris 24 nov 2015

Operatorul de transport și sistem Transelectrica, precum și operatorii regionali de distribuție de energie electrică, vor fi și ei obligați să achiziționeze certificate verzi destinate subvenționării producătorilor de energie din surse regenerabile, obligația de achiziție urmând să acopere doar consumul propriu de electricitate, nu și pe cel tehnologic.

Este vorba despre consumul de energie al elementelor precum serviciile interne din stațiile electrice ale Transelectrica și ale distribuitorilor.

În schimb, consumul tehnologic este definit ca diferență între energia electrică intrată și cea ieșită din rețeaua de transport sau din rețelele de distribuție și reprezintă pierderile de energie în elementele componente ale rețelelor, precum și energia preluată din rețele, dar nefacturată din cauza datorită neînregistrării de către grupurile de măsurare, ca urmare a defecțiunilor survenite la contoare sau a racordărilor ilegale.

Astfel, potrivit unui proiect de ordin al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), definiția furnizorului de energie electrică, obligat să achiziționeze certificate verzi pentru energia electrică facturată către consumatorii finali sau pentru acoperirea consumului locurilor de consum proprii, va fi extinsă pentru a include și Transelectrica, și operatorii regionali de distribuție de electricitate.

"În definiția furnizorului de energie electrică se asimilează operatorul de distribuție și operatorul de transport și sistem, pentru energia electrică utilizată pentru alimentarea locurilor proprii de consum, altele decât cele aferente acoperirii consumului propriu tehnologic al rețelelor electrice de distribuție/transport", se stipulează în proiectul de ordin.

În prezent, sunt obligați să achiziționeze certificate verzi doar furnizorii de energie electrică, pentru electricitatea facturată către consumatorii finali (certificate al căror cost e suportat de consumatori pe facturi) sau pentru acoperirea consumului locurilor de consum proprii, precum și producătorii de energie, pentru electricitatea livrată consumatorilor racordați prin linii directe la centrale și pentru alimentarea cu energie a locurilor proprii de consum, altele decât cele aferente acoperirii consumului  propriu tehnologic.

Proiectul de ordin al ANRE care include Transelectrica și distribuitorii regionali de energie electrică pe lista operatorilor economici obligați să achiziționeze certificate verzi modifică Metodologia de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi și a cotelor de achiziție de certificate verzi.

Anterior, la jumătatea lunii august, a intrat în vigoare, tot printr-un ordin al ANRE, o nouă Procedură privind alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aparținând furnizorilor, producătorilor sau operatorilor de rețea, altele decât cele aferente consumului propriu tehnologic al rețelelor electrice.

Potrivit Procedurii citate, Transelectrica și operatorii regionali de distribuție își pot asigura consumul propriu de energie, altul decât cel tehnologic, fie prin autofurnizare (pentru locurile proprii de consum la care există grupuri de măsurare), fie prin intermediul unui furnizor, în condițiile reglementărilor în vigoare.

De asemenea, pentru consumul propriu, altul decât cel tehnologic, Transelectrica încheie doar contracte de furnizare și distribuție a energiei, iar operatorii de distribuție - doar contracte de furnizare și transport.

"Operatorul economic care, conform prezentei proceduri, își alimentează locurile proprii de consum prin autofurnizare îndeplinește, după caz, toate obligațiile furnizorilor aferente activității de furnizare a energiei electrice la clienții finali, inclusiv plata serviciilor de rețea și a celorlalte obligații de plată aferente consumului final de energie electrică, conform reglementărilor în vigoare, pentru locurile de consum respective", se mai stipulează în Procedura citată.

viewscnt
Afla mai multe despre
energie regenerabila
certificate verzi
transelectrica
distributie energie electrica