ULTIMA ORĂ Guvernul schimbă Legea energiei prin OUG pentru a putea reintroduce temporar prețuri reglementate, cu notificarea UE, dar după adoptare

ULTIMA ORĂ Guvernul schimbă Legea energiei prin OUG pentru a putea reintroduce temporar prețuri reglementate, cu notificarea UE, dar după adoptare
scris 22 sep 2021

Ministerul de resort a pregătit un masiv proiect de ordonanță de urgență, de 56 de pagini, menit să transpună "corect și complet" în legislația națională Directiva UE 2019/944 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și care include, printre altele, dispoziții privind modul în care autoritățile pot interveni în stabilirea prețurilor de furnizare a energiei pentru clienții casnici, desemnați vulnerabili sau nu, precum și pentru IMM-uri.

Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată pe Profit Insider

De ce este important: Draftul de act normativ, analizat de Profit.ro, apare la scurt timp după ce Guvernul a făcut publică o schiță de schemă de compensare a scumpirilor la energie pe facturile populației, care prevede că gospodăriile cu consumuri de curent electric cifrate între 30 și 200 KWh lunar vor primi de la stat 18 bani/KWh în fiecare lună, sub formă de reducere a cuantumului de achitat pe factură. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat anterior că se lucrează la elaborarea unei astfel de scheme de compensare și pentru întreprinderile mici și mijlocii.

Back to School 2021: ce au făcut școlile diferit CITEȘTE ȘI Back to School 2021: ce au făcut școlile diferit

De asemenea important: În prezent, Legea energiei prevede că, în situații de dezechilibre majore între cerere și ofertă și disfuncționalități evidente ale pieței de energie electrică, Guvernul, la propunerea ANRE și cu avizul Consiliului Concurenței, poate limita creșterea excesivă a prețurilor/tarifelor sau blocarea acestora pentru o perioadă determinată de maximum 6 luni, perioadă ce poate fi prelungită succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă circumstanțele ce au determinat adoptarea respectivei decizii, prin: a) fixarea unei limite superioare a prețului pe o piață centralizată; b) limitarea venitului din activitatea reglementată, iar costurile recunoscute și amânate din activitatea reglementată se recuperează integral, în conformitate cu procedura emisă de autoritatea competentă. Proiectul de OUG elaborat de Ministerul Energiei modifică acum această prevedere, eliminând cu totul normele cu privire la recuperarea costurilor.

Recent a fost publicată în Monitorul Oficial și Legea privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorii vulnerabili de energie.

"(1) Furnizorii sunt liberi să stabilească prețul la care furnizează energie electrică clienților. (2) Protecția clienților casnici afectați de sărăcie energetică și a celor vulnerabili se realizează prin intermediul politicii sociale sau prin orice alte mijloace legale, altele decât intervențiile publice în stabilirea prețurilor de furnizare a energiei electrice. (3) Prin derogare de la prevederile alineatului (1) si ale alineatului (2), la propunerea ANRE si a Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Guvernul, cu avizul Consiliului Concurenței, poate interveni în formarea prețurilor pentru furnizarea energiei electrice către consumatorii casnici vulnerabili sau afectați de sărăcia energetică, după notificarea Comisiei Europene a acestor măsuri în termen de o lună de la adoptarea acestora", prevede proiectul de ordonanță de urgență.

Conducerea ASF, chemată la Parlament pentru explicații privind situația companiei City Insurance CITEȘTE ȘI Conducerea ASF, chemată la Parlament pentru explicații privind situația companiei City Insurance

Potrivit sursei citate, oricare și toate intervențiile publice în formarea prețurilor pentru furnizarea energiei electrice trebuie: a) să urmărească un interes economic general și să nu depășească ceea ce este necesar pentru a atinge acel interes economic general; b) să fie clar definite, transparente, nediscriminatorii și verificabile; c) să garanteze accesul egal la clienți al operatorilor economici din domeniul energiei din Uniune; d) să fie limitate în timp și proporționale în ceea ce privește beneficiarii lor; e) să nu conducă la costuri suplimentare pentru participanții la piață într-un mod discriminatoriu.

Notificarea către Bruxelles trebuie însoțită de o explicație a motivelor pentru care obiectivul urmărit nu putea fi atins într-o măsură satisfăcătoare cu ajutorul altor instrumente, a modului în care sunt îndeplinite cerințele și condițiile de intervenție și a efectelor măsurilor notificate asupra concurenței. Notificarea trebuie să descrie categoriile de beneficiari, durata măsurilor și numărul clienților casnici afectați de măsuri și să explice modul în care au fost stabilite prețurile reglementate.

Lituanienii, sfătuiți să nu mai folosească telefoanele chinezești UPDATE Reacția reprezentanților companiei Xiaomi CITEȘTE ȘI Lituanienii, sfătuiți să nu mai folosească telefoanele chinezești UPDATE Reacția reprezentanților companiei Xiaomi

"În scopul unei perioade de tranziție în care să se instaureze sau să mențină o concurență efectivă între furnizori în ceea ce privește contractele de furnizare a energiei electrice și să se ajungă la o stabilire a prețurilor cu amănuntul pe deplin eficace, bazată pe piață, pentru energia electrică, Guvernul, la propunerea ANRE, poate utiliza intervențiile publice în stabilirea prețurilor de furnizare a energiei electrice către clienții casnici și către microîntreprinderile care nu beneficiază de intervenții publice în stabilirea prețurilor de furnizare a energiei electrice pentru consumatorii casnici vulnerabili sau afectați de sărăcia energetică", mai stipulează draftul de OUG.

Și acest tip de intervenție trebuie să fie notificat Bruxelles-ului și să respecte condițiile enumerate mai sus.

Sculptura „Sărutul” de Brâncuși nu va părăsi Cimitirul Montparnasse din Paris CITEȘTE ȘI Sculptura „Sărutul” de Brâncuși nu va părăsi Cimitirul Montparnasse din Paris

Directiva UE 2019/944 prevede că, până la 1 ianuarie 2022 și 1 ianuarie 2025, statele membre prezintă Comisiei rapoarte privind intervențiile publice în stabilirea prețurilor de furnizare, necesitatea și proporționalitatea intervențiilor, precum și o evaluare a progreselor înregistrate în direcția asigurării unei concurențe efective între furnizori și a tranziției către prețuri bazate pe piață.

Statele membre care aplică prețuri reglementate și pentru alți consumatori decât cei vulnerabili trebuie să raporteze cu privire la respectarea condițiilor de intervenție, inclusiv cu privire la respectarea lor de către furnizorii care au obligația de a aplica astfel de intervenții, precum și cu privire la impactul prețurilor reglementate asupra finanțelor furnizorilor respectivi.

"Până la 31 decembrie 2025, Comisia analizează și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a prezentului articol în scopul de a se ajunge la stabilirea bazată pe piață a prețurilor cu amănuntul pentru energia electrică, raport care este însoțit sau urmat de o propunere legislativă, dacă este cazul. Propunerea legislativă poate include o dată de încetare a aplicării prețurilor reglementate", mai prevede Directiva europeană.

viewscnt
Afla mai multe despre
scumpire energie
preturi reglementate energie
compensare facturi energie