ULTIMA ORĂ Legea energiei, schimbată: prețuri plafonate doar pentru casnici vulnerabili, comision de reziliere la schimbarea furnizorului. Producătorii - dezlegați de "glia" pieței centralizate. Compensare cantitativă și scutire de taxe pentru prosumatori

ULTIMA ORĂ Legea energiei, schimbată: prețuri plafonate doar pentru casnici vulnerabili, comision de reziliere la schimbarea furnizorului. Producătorii -  dezlegați de "glia" pieței centralizate. Compensare cantitativă și scutire de taxe pentru prosumatori
scris 30 dec 2021

Guvernul a adoptat o masivă ordonanță de urgență pentru modificarea Legii energiei, de 70 de pagini, menită să transpună "corect și complet" în legislația națională Directiva UE 2019/944 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și Regulamentele europene în materie și care prevede, printre altele, că Executivul poate interveni în formarea prețurilor de furnizare a energiei electrice doar în cazul clienților casnici vulnerabili sau afectați de sărăcie energetică.

Transpunerea Directivei a fost asumată de Guvern ca angajament de reformă și în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și, în plus, există deja o procedură de infringement la adresa României din cauza întârzierii transpunerii.

Dan Fați, CEO și co-fondator Dacris, în top 100 mondial cei mai influenți CEO din office supplies CITEȘTE ȘI Dan Fați, CEO și co-fondator Dacris, în top 100 mondial cei mai influenți CEO din office supplies

De ce este important: În prezent, Legea energiei prevede la articolul 80 că, în situații de dezechilibre majore între cerere și ofertă și disfuncționalități evidente ale pieței de energie electrică, Guvernul, la propunerea ANRE și cu avizul Consiliului Concurenței, poate limita creșterea excesivă a prețurilor/tarifelor sau (poate decide – n.r.) blocarea acestora pentru o perioadă determinată de maximum 6 luni, perioadă ce poate fi prelungită succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă circumstanțele ce au determinat adoptarea respectivei decizii, prin: a) fixarea unei limite superioare a prețului pe o piață centralizată; b) limitarea venitului din activitatea reglementată, iar costurile recunoscute și amânate din activitatea reglementată se recuperează integral, în conformitate cu procedura emisă de autoritatea competentă.

OUG adoptată acum schimbă cu totul acest articol și stipulează ca principiu că furnizorii sunt liberi să stabilească prețul la care furnizează energie electrică clienților.

Biofarm - în topul celor mai importanți jucători din industria farmaceutică locală după patru ani de creștere continuă CITEȘTE ȘI Biofarm - în topul celor mai importanți jucători din industria farmaceutică locală după patru ani de creștere continuă

"(1) Furnizorii sunt liberi să stabilească prețul la care furnizează energie electrică clienților. (2) Protecția clienților casnici afectați de sărăcie energetică și a celor vulnerabili se realizează prin intermediul politicii sociale sau prin orice alte mijloace legale, altele decât intervențiile publice în stabilirea prețurilor de furnizare a energiei electrice. (3) Prin derogare de la prevederile alineatului (1) si ale alineatului (2), la propunerea ANRE si a Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Guvernul, cu avizul Consiliului Concurenței, poate interveni în formarea prețurilor pentru furnizarea energiei electrice către consumatorii casnici vulnerabili sau afectați de sărăcia energetică, după notificarea Comisiei Europene a acestor măsuri în termen de o lună de la adoptarea acestora", este noua formulare a articolului 80 din Lege.

Potrivit sursei citate, oricare și toate intervențiile publice în formarea prețurilor pentru furnizarea energiei electrice trebuie: a) să urmărească un interes economic general și să nu depășească ceea ce este necesar pentru a atinge acel interes economic general; b) să fie clar definite, transparente, nediscriminatorii și verificabile; c) să garanteze accesul egal la clienți al operatorilor economici din domeniul energiei din Uniune; d) să fie limitate în timp și proporționale în ceea ce privește beneficiarii lor; e) să nu conducă la costuri suplimentare pentru participanții la piață într-un mod discriminatoriu.

EXCLUSIV Early Game Ventures va lansa al doilea fond de investiții, cu majorări substanțiale de cifre: Următorul unicorn românesc va apărea în mai puțin de 5 ani CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Early Game Ventures va lansa al doilea fond de investiții, cu majorări substanțiale de cifre: Următorul unicorn românesc va apărea în mai puțin de 5 ani

Notificarea către Bruxelles trebuie însoțită de o explicație a motivelor pentru care obiectivul urmărit nu putea fi atins într-o măsură satisfăcătoare cu ajutorul altor instrumente, a modului în care sunt îndeplinite cerințele și condițiile de intervenție și a efectelor măsurilor notificate asupra concurenței. Notificarea trebuie să descrie categoriile de beneficiari, durata măsurilor și numărul clienților casnici afectați de măsuri și să explice modul în care au fost stabilite prețurile reglementate.

Foarte important, în forma adoptată de Guvern nu se mai regăsește o prevedere din proiectul inițial de OUG, prezentat de Profit.ro în septembrie, care stipula că "În scopul unei perioade de tranziție în care să se instaureze sau să mențină o concurență efectivă între furnizori în ceea ce privește contractele de furnizare a energiei electrice și să se ajungă la o stabilire a prețurilor cu amănuntul pe deplin eficace, bazată pe piață, pentru energia electrică, Guvernul, la propunerea ANRE, poate utiliza intervențiile publice în stabilirea prețurilor de furnizare a energiei electrice către clienții casnici și către microîntreprinderile care nu beneficiază de intervenții publice în stabilirea prețurilor de furnizare a energiei electrice pentru consumatorii casnici vulnerabili sau afectați de sărăcia energetică".

Susținuți de Orange Fab, românii de la uRADMonitor au construit o rețea de monitorizare a calității aerului ce se bucură de succes în țară și peste hotare CITEȘTE ȘI Susținuți de Orange Fab, românii de la uRADMonitor au construit o rețea de monitorizare a calității aerului ce se bucură de succes în țară și peste hotare

Formularea este aproape identică cu cea din Directiva UE 2019/944. Guvernul a decis însă să nu transpună această normă din Directivă.

"Nu se transpune, având în vedere că la acest moment există cel puțin 70 de furnizori și comparatorul ANRE afișează pentru clienții casnici un număr de 146 de oferte de vânzare cu multiple opțiuni", se menționează în tabelul de concordanță cu Directiva al OUG.

În prezent, consumatorii casnici vulnerabili de energie beneficiază de o lege de protecție social dedicată lor, în timp ce pentru ceilalți, precum și pentru alte categorii de clienți, se aplică până în primăvară legislația de plafonare a prețurilor și de compensare a facturilor.

Sinaia, supraaglomerată în zona stației telegondolei. Apel: \ CITEȘTE ȘI Sinaia, supraaglomerată în zona stației telegondolei. Apel: "Încercați taxi sau autobuz!"

OUG mai prevede că clienții casnici, întreprinderile mici și microîntreprinderile au dreptul să schimbe furnizorul de energie electrică sau participantul la piață implicat în agregare fără niciun comision de schimbare, însă tot acolo se stipulează că, prin derogare, "furnizorii de energie electrică sau participanții la piață implicați în agregare pot percepe clienților finali comisoane pentru încetarea contractelor de furnizare a energiei electrice încheiate pe o durată determinată și cu prețuri fixe, în cazul rezilierii lor anticipate de către clientul final".

"Comisioanele de încetare trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: a) să fie comunicate în mod clar clientului înainte de încheierea contractului; b) să fie prevăzute în contractul de furnizare pe care clientul l-a semnat; c) să fie proporționale și să nu depășească suma pierderilor economice directe cauzate de client furnizorului sau participantului la piață implicat în agregare prin rezilierea contractului, inclusiv costurile oricărei investiții sau pachete de servicii deja furnizate clientului în temeiul contractului respectiv. Sarcina probei privind pierderile economice directe revine furnizorului sau participantului la piață implicat în agregare, iar respectarea de către furnizori sau participanții la piață implicați în agregare a principiilor de stabilire a comisioanelor prevăzute prin prezentul alineat este monitorizată de ANRE", scrie în ordonanță.

VIDEO Angajați care încasează taxa pentru parcare, prinși că sustrăgeau din bani CITEȘTE ȘI VIDEO Angajați care încasează taxa pentru parcare, prinși că sustrăgeau din bani

O altă modificare a Legii energiei este eliminarea obligației producătorilor de energie electrică de a își vinde întreaga energie disponibilă pe piața centralizată unică. Potrivit notei de fundamentare, OUG dispune "eliminarea obligațiilor producătorilor de a vinde întreaga energie disponibilă și acordarea dreptului operatorilor de producere, a operatorilor de stocare a energiei și a operatorilor de furnizare de a intra și a ieși pe piața de energie pe baza evaluării efectuate cu privire la viabilitatea economică și financiară a activității".

"Modificările aduse prin prezentul act normativ vor determina o restructurare a pieței de energie și o deschidere totală a acesteia, prin eliminarea pieței centralizate de energie și acordarea posibilității încheierii de contracte bilaterale de energie pe piețele organizate sau pe piețele extrabursiere. (…) Impactul este favorabil, prin eliminarea unor restricții care afectau liberalizarea pieței de energie și dezvoltarea de noi capacități de producere a energiei electrice", se arată în notă.

Tranzacție: MedLife preia pachetul majoritar al Centrului Medical Irina din Galați CITEȘTE ȘI Tranzacție: MedLife preia pachetul majoritar al Centrului Medical Irina din Galați

Ordonanța introduce în Legea energiei prevederi în sprijinul prosumatorilor, stipulând că cei care dețin unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum pot vinde energia electrică produsă și livrată în rețeaua electrică furnizorilor de energie electrică cu care aceștia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, conform reglementărilor ANRE.

"Furnizorii de energie electrică sunt obligați, la solicitarea prosumatorilor care produc energie electrică în unități de producere a energiei electrice cu o putere instalată până în 200 kW și cu care au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice: a) să realizeze în factura prosumatorilor o compensare cantitativă, respectiv să factureze doar diferența între cantitatea de energie consumată și cantitatea de energie produsă și livrată în rețea; b) să reporteze în facturile prosumatorilor, în situația în care cantitatea de energie produsă și livrată în rețea este mai mare decât cantitatea de energie consumată, diferența între cantitatea livrată și cea consumată, prosumatorii putând utiliza cantitatea de energie reportată pe o perioadă de maximum 24 luni de la data facturării", scrie în OUG.

VIDEO McDonald\'s testează biciclete pentru clienți CITEȘTE ȘI VIDEO McDonald's testează biciclete pentru clienți

Compensarea cantitativă va fi acordată până la data de 31 decembrie 2030, în contextul măsurilor și acțiunilor legate de atingerea angajamentelor privind ponderea energiei din surse regenerabile în 2030, precizate în Planul Național Energie și Schimbări Climatice, conform unei metodologii ANRE.

De asemenea, furnizorii de energie electrică sunt obligați, la solicitarea prosumatorilor care produc energie electrică în unități de producere a energiei cu o putere instalată între 200 kW și 400 kW și cu care au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, să achiziționeze energia electrică produsă și livrată la un preț egal cu prețul mediu ponderat înregistrat în Piața pentru Ziua Următoare în luna în care a fost produsă energia respective și să realizeze în factura prosumatorilor regularizarea financiară între energia electrică livrată și energia electrică consumată din rețea.

 Un dosar în care foștii primari Radu Mazăre și Decebal Făgădău au fost trimiși în judecată, retrimis la DNA CITEȘTE ȘI Un dosar în care foștii primari Radu Mazăre și Decebal Făgădău au fost trimiși în judecată, retrimis la DNA

Prosumatorii persoane fizice pot desfășura activitatea de comercializare a energiei electrice produse în unitățile de producere a energiei electrice pe care le dețin, fără înregistrarea și autorizarea funcționării acestora, iar operatorii de distribuție de energie electrică sunt obligați să realizeze racordarea lor, în conformitate cu reglementările specifice emise de ANRE în acest scop.

"Prin derogare de la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și de la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, prosumatorii, persoane fizice, sunt exceptați/scutiți de la plata tuturor obligațiilor fiscale aferente cantității de energie electrică produsă pentru autoconsum, precum și pentru excedentul vândut furnizorilor", mai stipulează OUG.

viewscnt
Afla mai multe despre
schimbare legea energiei
prosumatori energie compensare cantitativa
plafonare pret energie
comisioane reziliere contracte furnizori energie