Guvernul extinde în 2021 facilitatea amânării plății ratelor bancare, dar cu o condiție: Amânarea cumulată pe debitor nu va putea depăși 9 luni

Guvernul extinde în 2021 facilitatea amânării plății ratelor bancare, dar cu o condiție: Amânarea cumulată pe debitor nu va putea depăși 9 luni
scris 30 dec 2020

Perioada în care debitorii care se confruntă cu dificultăți financiare pot solicita amânarea la plată a ratelor va fi extinsă și în 2021, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență redactat de Ministerul Finanțelor. Astfel, debitorii vor putea solicita până la 15 martie cel târziu această faciitate, urmând ca băncile să răspundă până la 31 martie. Perioada maximă de 9 luni pentru care poate fi solicitată amânarea include și perioada pentru care au fost suspendate creditele în baza moratoriului legislativ sau a unui moratoriu non-legislativ, sau în ambele cazuri.

Darius Dumitru Meșca, Directorul General al Electrica Furnizare: Vom continua procesul de transformare. Suntem un partener solid al consumatorului și în piața concurențială CITEȘTE ȘI Darius Dumitru Meșca, Directorul General al Electrica Furnizare: Vom continua procesul de transformare. Suntem un partener solid al consumatorului și în piața concurențială

UPDATE 18.30 Premierul a anunțat că măsura a fost adoptată azi în ședința Guvernului.

De ce este important: Debitorii au putut solicita anul acesta amânarea ratelor până la finele anului, în baza moratoriului reglementat prin Ordonanța de Urgență 37/2020. Peste 60% din cererile soluționate au fost în baza ordonanței, în timp ce restul de 40% au fost în urma măsurilor adoptate individual de bănci, potrivit Asociației Române a Băncilor. Măsura amânării ratelor a venit în contextul în care un număr mare de persoane și firme sunt afectate de impactul economic al restricțiilor impuse de autorități pentru limitarea epidemiei de coronavirus.

Anterior, premierul Florin Cîțu anunțase că Guvernul a găsit o soluție pentru amânarea plății ratelor bancare și în 2021 pentru cei care au fost afectați de criza economică provocată de pandemia de Covid-19.

Cîțu: Programul Kurzarbeit va fi permanentizat în România CITEȘTE ȘI Cîțu: Programul Kurzarbeit va fi permanentizat în România

Autoritatea Bancară Europeană a acordat, referitor la moratoriile legislative și non-legislative aplicate plății împrumuturilor în contextul crizei COVID-19, flexibilitate prudențială în cazul expunerilor acoperite de moratoriile inițiate până la data de 31 martie 2021, pentru creditele amânate la plată, conform unui moratoriu generalizat, pentru cel mult 9 luni în total, incluzând amânările anterioare.

Astfel, dacă un debitor a beneficiat în 2020 de amânarea ratelor pentru 6 luni, va mai putea solicita în 2021 această facilitate în 2021 pentru o perioadă de numai 3 luni, astfel încât totalul să nu depășească 9 luni. 

Deficitul bugetar a crescut cu 10 miliarde de lei în noiembrie și a ajuns la 84 miliarde lei (8% din PIB) pentru primele 11 luni CITEȘTE ȘI Deficitul bugetar a crescut cu 10 miliarde de lei în noiembrie și a ajuns la 84 miliarde lei (8% din PIB) pentru primele 11 luni

Modificări pregătite

  • Crearea posibilității de a solicita suspendarea plății ratelor de capital, dobânzilor și comisioanelor pentru o perioadă de maximum 9 luni atât pentru creditele pentru care s-a obținut deja suspendarea obligațiilor de plată, cât și pentru cele pentru care nu s-a aplicat această facilitate,
  • Perioada maximă de 9 luni include și perioada pentru care au fost suspendate creditele în baza moratoriului legislativ sau a unui moratoriu non-legislativ, sau în ambele cazuri,
  • Solicitările pentru suspendarea plății obligațiilor pot fi transmise creditorului până  la dată de 15 martie 2021, acesta  urmând a efectua analiză și emite decizia până cel târziu la 31 martie 2021,
  • Beneficiază de aceste facilități debitorii care au încheiat un contract pentru obținerea unui credit care nu a ajuns la maturitate și pentru care creditorul nu a declarat scadența anticipată, la dată  de 31 decembrie 2020, inclusiv, și care nu înregistrează restante la dată solicitării.
  • Debitorii trebuie să declare pe propria răspundere scăderea veniturilor/a încasărilor cu minim 25% din ultimele 3 luni anterioare solicitării suspendării obligațiilor de plata prin raportare la perioada similară din anii 2019/2020
  • Pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice pentru care cererea de   suspendare a obligațiilor de plata a fost formulată până la 15 iunie 2020 potrivit legii,  cu termen de încheiere a perioadei de amânare anterior intrării în vigoare a prezenței ordonanțe de urgență suspendarea obligațiilor de plata complementar până la maxim 9 luni se aplică prin cumularea creanței/restului de creanță aferent/e dobânzilor calculate în prima perioada suspendată potrivit OUG nr. 37/2020 cu creanță aferentă dobânzilor calculate pentru a două perioada suspendată potrivit dispozițiilor art. I. La creanță astfel rezultată dobânda este 0% și plata de către debitor a acestei creanțe se va face eșalonat în 60 de rate lunare egale  începând cu luna imediat următoare încheierii celei de-a două perioade de amânare,
  • În termen de 10 zile de la publicarea prezentei ordonanțe de urgență MF elaborează normele de aplicare, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Modificarea modelulului convenției de garantare se aprobă prin ordin al ministrului Finanțelor  în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  • Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la dată de 1 ianuarie 2021.
Guvernul are de plată în 2021 circa 8 miliarde de euro în contul datoriei statului CITEȘTE ȘI Guvernul are de plată în 2021 circa 8 miliarde de euro în contul datoriei statului

Practica moratoriilor în alte state europene

Moratorii pentru amânarea la plată au fost adoptate la începutul pandemiei COVID în majoritatea țărilor europene la debutul crizei sanitare (Austria, Belgia, Cipru, Germania, Grecia, Croația, Ungaria, Italia, Lituania, Luxemburg, Malta, Portugalia și Slovenia). În Europa, moratoriile au prevăzut în medie, între 6 și 12 luni de amânări.

În 8 dintre statele membre (Bulgaria, Cehia, Grecia, Spania, Italia, Lituania, Portugalia și România) care au pus în aplicare măsuri legislative, au fost aplicate și moratorii voluntare la nivelul întregii industrii pentru creditele ipotecare. În iunie/iulie 2020 primele moratoria legislative au expirat (Bulgaria, Cehia, Germania, Grecia, Malta și România).

În alte state membre moratoriile legislative vor continua să se aplice până în decembrie 2020/ianuarie 2021 (Cipru, Spania, Italia și Slovacia), martie 2021 (Lituania) sau noiembrie 2021 (Slovenia).

În trei cazuri moratoriul a fost prelungit până în ianuarie 2021 (Austria), iunie 2021 (Malta) și septembrie 2021 (Portugalia).

Măsuri fiscale pregătite de Guvern - cerere pentru eșalonare simplificată și rambursare TVA cu control ulterior până la 31 martie, clarificări privind tratamentul fiscal al indemnizațiilor acordate în contextul pandemiei CITEȘTE ȘI Măsuri fiscale pregătite de Guvern - cerere pentru eșalonare simplificată și rambursare TVA cu control ulterior până la 31 martie, clarificări privind tratamentul fiscal al indemnizațiilor acordate în contextul pandemiei

Situația actuală

Guvernula a acordat anul acesta anumitor categorii de debitori, persoane fizice sau juridice, posibilitatea să solicite suspendarea plății ratelor scadente aferente împrumuturilor reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, cu până la 9 luni, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020.

De prevederile ordonanței de urgență au beneficiat debitorii care au încheiat un contract pentru obținerea unui credit care nu a ajuns la maturitate și pentru care creditorul nu a declarat scadența anticipată, anterior intrării în vigoare a actului normativ. Facilitatea a putut fi acordată doar pentru creditele care nu înregistrau restanțe la dată instituirii stării de urgență pe teritoriul României sau debitorii au efectuat plata acestor restanțe până la data solicitării suspendării obligației de plată.

Pentru a beneficia de suspendarea plății ratelor, dobânzilor și comisioanelor, debitorii puteau formula solicitarea, în format letric sau prin poșta electronică, până la dată de 15 iunie 2020.

Dobânda datorată de debitori corespunzătoare sumelor scadente a căror plată este suspendată se capitalizează la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare. Capitalul astfel majorat se plătește eșalonat pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare.

Prin excepție, pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit și reprezintă o creanță distinctă și independentă în raport cu celelalte obligații izvorâte din contractul de credit. La această creanță dobânda este 0% și plata de către debitor a acestei creanțe se va face eșalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare. Statul român garantează în procent de 100% dobânda aferentă perioadei de suspendare pentru creditele ipotecare contractate de persoanele fizice.

Soldul total al creditelor pentru care au fost aprobate solicitări de amânare la plată până la finalul lunii septembrie 2020, în contextul epidemiei COVID-19, se ridică la 42,9 miliarde de lei și au fost acordate unui număr de aproximativ 558.000 de debitori, cuantumul acestor credite reprezentând 14,7% din totalul creditelor acordate de către sectorul bancar.

Din totalul de 42,9 miliarde de lei reprezentând creditele amânate prin moratoriul legislativ și cele non-legislative, 32,4 miliarde de lei reprezintă sumele amânate prin moratoriul legilativ și 10,5 miliarde de lei prin moratoriile non-legislative.

Peste 5.000 firme și PFA au intrat în insolvență în primele zece luni din 2020 CITEȘTE ȘI Peste 5.000 firme și PFA au intrat în insolvență în primele zece luni din 2020

Conform prevederilor ghidului Autorității Bancare Europene (ABE)  referitor la moratoriile legislative și non-legislative aplicate plății împrumuturilor în contextul crizei COVID-19 (EBA/GL/2020/15) se rețin următoarele:

  • Decizia privind amânarea ratelor trebuie să fie realizată pentru o gamă largă de debitori, condițiile trebuie să fie aceleași pentru toți debitorii care pot face obiectul moratoriului,
  • De prevederile prelungirii moratoriului legislativ trebuie să poată beneficia nu doar debitorii care au aplicat pentru cel prezent, ci și orice alt nou debitor, dacă sunt îndeplinite condițiile generale stipulate în ghidul ABE, altfel utilitatea prelungirii mecanismului va fi foarte redusă. Motivul principal este că majoritatea debitorilor actuali au optat pentru o perioadă de amânare la plată cuprinsă între 7 și 9 luni, iar prevederile ABE permit aplicarea unui tratament specific doar în cazul suspendărilor cumulate mai mici de 9 luni,

Condițiile de selecție actuale pentru firme și populație trebuie menținute și nu trebuie adăugate altele noi care ar crea un regim diferențiat.

În lipsa moratoriilor și a măsurilor de suspendare a clasificării că neperformante a creditelor care fac obiectul moratoriilor, soldul creditelor neperformante asociate sectorului real ar fi fost mai mare cu circa 5 miliarde lei (la septembrie 2020), reprezentând un volum adițional de 38 la sută din soldul total de credite neperformante consemnat în septembrie. Rata creditelor neperformante ar fi fost mai mare cu 4,4 puncte procentuale în cazul companiilor nefinanciare, respectiv cu 0,8 în cazul populației decât cea consemnată în prezent.

viewscnt
Afla mai multe despre
banci
rate
guvern
amanarea ratelor
credite