Emisiunea record de bonduri verzi salvează dividendele acționarilor BCR, respinse inițial, după recomandarea BNR. Banca va distribui 1,14 mld. lei

Emisiunea record de bonduri verzi salvează dividendele acționarilor BCR, respinse inițial, după recomandarea BNR. Banca va distribui 1,14 mld. lei
scris 25 mai 2023

Acționarii BCR sunt convocați din nou, pe 26 iunie, să aprobe același punct de pe ordinea de zi pe care trebuiseră să-l respingă în Adunarea Generală Ordinară din 27 aprilie: distribuirea a 65% din profitul net raportat sub formă de dividende ordinare. Între timp, banca a reușit să plaseze o emisiune record de eurobonduri, de 700 milioane de euro, pe care o va lista marți și la BVB, acoperind în avans o mare parte din cerințele MREL și întreaga țintă anuală de obligațiuni Senior. Consideră că poate distribui acum acționarilor cele 1,14 miliarde de lei pe care le respinsese în aprilie, după recomandarea BNR ce îndemna băncile la prudență, pe fondul turbulențelor geo-politice.

Aprobarea distribuirii de dividende în sumă de 1.145.561.239 lei și plata până la sfârsitul anului 2023 va fi supusă votului AGOA BCR în ședința convocată 26 iunie, care, în caz de neîntrunire cvorum, poate fi reprogramată două zile mai târziu.

Propunerea inițială, de plată la finele luni mai, fusese respinsă la adunarea din aprilie, când acționarului majoritar Erste nu i-a fost aprobată decât distribuirea dividendelor AT1, în valoare de doar 43,9 milioane de lei. Aferente instrumentelor emise de BCR în septembrie 2022, înregistrate în alte elemente de capital (AT1) și deținute de Erste, acestea trebuiau plătite, conform contractului, până pe 29 mai.

ANPC a anunțat sancționarea altor opt bănci pentru \ CITEȘTE ȘI ANPC a anunțat sancționarea altor opt bănci pentru "practici comerciale înșelătoare", inclusiv ale statului. Ministrul Economiei: Dacă instanța va constata că măsurile dispuse de ANPC nu sunt fundamentate corespunzător, vom lua măsurile în consecință

Pentru dividendele aferente acțiunilor ordinare, reprezentând 65% din profitul net, respingerea a fost motivată de recomandarea BNR, care transmitea băncilor, în martie, că se impune asigurarea acumulării adecvate de rezerve de capital de către instituțiile de credit pentru a întări reziliența sistemului financiar și capacitatea de recuperare a economiei reale, în contextul unor condiții geopolitice turbulente.

Accesul la piețele de capital a devenit tot mai costisitor pentru bănci, în special pentru obligațiunile de tip MREL, care trebuie emise obligatoriu pentru a îndeplini cerințele minime de fonduri proprii. Sunt considerate cu grad mare de risc pentru investitori, datoria către aceștia fiind prima ajustată în cazul unor planuri de restructurare și rezoluție a băncilor, într-un sistem care încearcă să evite suportarea pierderilor bancare de către deponenți sau contribuabili, după criza din 2008.

Situația s-a agravat după falimentul Silicon Valley Bank, iar piața de capital pentru obligațiuni este acum aproape total blocată, după ce salvarea Credit Suisse prin preluarea de către UBS s-a făcut ștergând în totalitate deținerile investitorilor în obligațiuni AT1 ale băncii. Aceștia au pierdut toți banii plasați, posibilitate prevăzută și asumată când au luat titlurile respective, dar care a surprins prin tratamentul mai defavorabil decât cel aplicat acționarilor și care a spulberat interesul de asumare a riscului în piața obligațiunilor.

Blocajul pieței prinde și piața bancară românească într-o situație dificilă, băncile având obligația de a continua să emită titluri MREL până ating țintele stabilite ca procent din activele ajustate la risc.

Într-un astfel de context dificil, BCR a reușit totuși să emită și să plaseze o emisiune de eurobonduri record, de 70 milioane de euro, pe piețele internaționale, cea mai mare din istorie, de tip Senior, pentru un emitent privat român.

Succesul acestei emisiuni, care rezolvă chiar în avans cerințele de capitalizare, este invocată de bancă pentru a propune din nou distribuirea de dividende.

Motivarea propunerii, care a fost deja preaprobată de Consiliul Executiv și de Consiliul de Supraveghere, urmând a fi supusă și aprobării Adunării Generale a Acționarilor:

“Având în vedere recenta recomandare a Autorității de Reglementare, conform scrisori BNR nr. VI/2/5868/13.04.2023  prin care se solicită o abordare prudențială în ceea ce privește distribuirea de dividende din profitul anului 2022, în contextul obligației de a respecta cerința MREL, pe fondul capacității limitate a piețelor de capital, vă informăm că în data de 11.05.2025, BCR a emis cu succes pe piața eurobondurilor obligațiuni verzi Senior Nepreferențiale în valoare de 700 milioane de euro, 4NC3, randament 7,625%

Prin această emisiune, BCR acoperă în avans o parte semnificativă din ținta totală de instrumente eligibile MREL planificată pentru 2023, într-un mediu de piață global dificil. BCR a acoperit întregul plan pentru 2023 în ceea ce privește obligațiunile de categorie Senior. Emisiunea reprezintă o premieră pentru România și, în aelași timp, cea mai mare emisiune Senior realizată vreodată de un emitent din sectorul financiar sau corporativ din țara noastră.
BCR planifică și aplică o abordare prodențială în orice moment în ceea ce privește consolidarea continuă a calității bilanțului său, a dimensiunii și a structurii capitalului său. Principala noastră preocupare este de a ne menține reziliența și să ne gestionăm planurile de creștere, indiferent de condițiile de piață. Acest lucru ne permite să ne punem în aplicare strategia în beneficiul tuturor părților interesate (acționari, clienți, angajați, comunități, autorități de reglementare), având în permanență în vedere scopul nostru de a contribui la prosperitatea României.

Prin urmre, BCR generează în mod constant plus valoare și pentru acționari, într-un mod eficient și durabil, asigurând în orice moment stabilitatea companiei, permițându-i să-și sporească în mod constant capacitatea de reziliență.

Mai mult decât atât, principiile directoare prudente și comportamentul responsabil al Erste Group în calitate de acționar și parte interesată pentru prosperitatea țări noastre, sunt incontestabile de când a achiziționat BCR, deoarece reputația, puterea financiară și expertiza rămân fundamentul strategiei pe termen lung de susținere a Românei și atuturor celorlalte țări din Europa Centrală și de Est în care operează.

Având în vedere toate cele de mai sus, propunem următoarele:

1. Preaprobarea Consiliului Executiv și Consiliului de Supraveghere și Aprobarea Adunării Generale a Acționarilor a deciziei de distribuire de dividende ordinare din rezultatul raportat în valoare totală de 1.145.561.239 lei, dividende ce urmează a fi plătite până la sfârșitul anului 2023, reprezentând 65% din rata de distribuire a dividendelor.

2. Decizia de a distribui dividende în 2023 ține cont de Strategia de Capital a Grupului BCR, conform căreia atât ratele de capital, cât și ținta MREL vor fi îndeplinite în mod confortabil. După cum am menționat, aceasta ia în considerare într-o manieră prudentă creșterea noastră organică planificată pentru anul 2023, așa cum este descrisă în planurile noastre pentru 2023.

3. Orice impozit reținut la sursă aplicat veniturilor din dividende va fi dedus din valoarea brută în conformitate cu prevederile Codului Fiscal. Tratamentul fiscal al venitului din dividende va fi stabilit”

În anul anterior, BCR distribuise acționarilor dividende de 964,5 mil. lei, respectiv 70% din profitul din 2021, iar în 2021, BCR plătea acționarilor peste 871 milioane de lei lei din profitul nedistribuit al exercițiilor financiare 2019 și 2020.

Pe 12 mai, BCR a lansat o emisiune de euroobligațiuni verzi, în valoare totală de 700 milioane euro, operațiune de valoare record, ce marchează debutul băncii pe piețele internaționale de capital cu euroobligațiuni senior nepreferențiale.

Emisiunea are o maturitate de 4 ani, cu posibilitatea răscumpărării anticipate după 3 ani, și urmează să fie înscrisă la Bursele din Viena și București. Peste 60% din emisiune a fost alocată investitorilor instituționali, cu participarea IFC și a BERD.

În primele ore după deschidere au fost înregistrate ordine de peste 1 miliard de euro, valoare care a crescut la peste 1,9 miliarde de euro la închiderea registrului, ceea ce a permis stabilirea unui cupon de 7,625%, față de nivelul indicativ inițial de 8%-8,25%. 

Tranzacția a marcat mai multe premiere pe piața din România. Este prima tranzacție bancară de tip euroobligațiuni verzi. Registrul final de ordine la reoffer, de 1,75 miliarde de euro, constituie cea mai mare emisiune senior din istorie pentru orice emitent financiar sau corporativ din România, iar reducerea spread-ului cu 50 de puncte procentuale, de la indicația inițială de dobândă de 8,00%-8,25% până la valoarea finală de 7,625%, reprezintă cea mai mare valoare înregistrată vreodată pentru o tranzacție realizată de o instituție financiară din CEE. De asemenea, cu peste 155 de conturi diferite, este  una dintre cele mai diversificate din punct de vedere al distribuției de investitori pentru emitenții instituțiilor financiare europene.

Anul trecut a fost cel mai bun pentru BCR din punct de vedere al profitului nominal de după criza financiară la aproape 353 de milioane de euro, dar și cu cel mai bun randament al capitalului de după 2008 la circa 15,8%.

Până la finele anului trecut, în 17 ani de la privatizare, BCR a realizat un profit net de 2,32 miliarde de euro (cu un randament mediu anual de 7,3%) și a distribuit dividende de doar aproape 855 de milioane de euro acționarului Erste. Dividendul propus pentru a fi plătit până la finele anului ar fi cel mai mare din punct de vedere istoric.

Emisiunea record de bonduri verzi salvează dividendele acționarilor BCR, respinse inițial, după recomandarea BNR. Banca va distribui 1,14 mld. lei

BCR a început și 2023 cu profit în creștere: câștig net de 562,7 milioane de lei (114,4 milioane de euro) în primul trimestru, mai mare cu 17,8% față de aceeași perioadă din 2022, pe fondul creșterii rezultatului operațional cu aproape o treime, în timp ce costurile cu provizioanele au scăzut.

Rezultatul operațional s-a îmbunătățit cu 29,7% până la 763,4 milioane de lei (155,2 milioane de euro), pe fondul unor venituri operaționale mai mari, parțial compensate de cheltuieli operaționale mai ridicate.

Venitul net din dobânzi a crescut cu 34% până la 883,2 milioane de lei (179,5 milioane de euro), determinat de un volum mai mare de business împreună cu dobânzi mai mari pe piața monetară.

Venitul net din comisioane a scăzut cu 2,6% până la 220,4 milioane de lei (44,8 milioane de euro), determinat de efectul de bază negativ din generarea unui venit din comisioane mai mare în T1 2022 datorat unui volum temporar mai mare de tranzacții cu cash, compensate parțial de un venit din comisioane mai mare din creditarea corporate.

Rezultatul net din tranzacționare a scăzut cu 7,9% până la 137,2 milioane de lei (27,9 milioane de euro) în T1 2023, datorită unui număr mai mic de tranzacții de schimb valutar.

Venitul operațional a crescut cu 18,2% până la 1,25 miliarde de lei (254,7 milioane de euro), determinat de un venit net din dobânzi mai mare.

Cheltuielile administrative generale au crescut cu 3,8% la 489,8 milioane de lei (99,6 milioane de euro), pe fondul creșterii cheltuielilor cu personalul și au fost parțial compensate de contribuția anuală mai mica la fondul de garantare a depozitelor în 2023.

În baza acestor evoluții, raportul cost-venituri s-a îmbunătățit până la 39,1% în T1 2023, față de 44,5% în T1 2022.

 
viewscnt
Afla mai multe despre
bcr
dividende
profit