Statul pregătește un nou fond pentru persoanele fizice păgubite pe piața de capital, cu reguli inspirate din experiența compensării fraudei Harinvest

Statul pregătește un nou fond pentru persoanele fizice păgubite pe piața de capital, cu reguli inspirate din experiența compensării fraudei Harinvest

Sursa foto: dreamstime.com

scris 4 sep 2017

Pe portalul Ministerului Finanțelor Publice este publicat un proiect de lege privind funcționarea Fondului de Compensare a Investitorilor, noua entitate care va înlocui Fondul existent de drept privat al comunității de brokeraj urmând să aibă criterii de accesare mai clare, inspirate din experiența casei de brokeraj vâlcene Harinvest, unde investitorii au fost despăgubiți abia după 2 ani. Entitatea intră sub jurisdicția ASF, contribuțiile extinse la societățile de aministrare, limita de compensare rămâne la 20.000 de euro.

Un Fond de Compensare a Investitorilor mai mare prin gama mai largă a contributorilor, cu criterii de accesare mai coerente și aflate sub un regim al sancțiunilor, totul sub umbrela Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Acestea ar urma să fie caracteriticile noii scheme de compensare a investitorilor în cazul unui faliment al unei casei de brokeraj în care investitorii și-ar vedea golite portofoliile.

Un proiect de lege pentru funcționarea unui nou Fond de Compensare a Investitorilor ar urma să plece către Parlament în această toamnă, așa cum anunțase încă din luna martie în premieră Profit.ro, iar acesta a fost publicat pe portalul Ministerului Finanțelor Publice. Este un act normativ care va așeza sub criteriul legii o schemă de funcționare care înainte funcționa doar ca structură de drept privat, a comunității de brokeraj și care și-a dovedit limitele în cazul accesării sale anevoioase în cazul Harinvest. Experiența investitorilor cu portofoliile devalizate la casa de brokeraj vâlceană – care au fost compensați abia la 2 ani de la izbucnirea scandalului – a fost utilizată la redactarea actualului proiect.

Doi ani de la devalizarea conturilor clienților Harinvest CITEȘTE ȘI Doi ani de la devalizarea conturilor clienților Harinvest

Fondul de Compensare a Investitorilor va deveni entitate de drept public, a cărei organizare și funcționare va fi în baza unui statut propriu aprobat de reglementatorul pieței ASF, spune proiectul de lege. Scopul acestuia este de a compensa investitorii „în situația incapacității membrilor Fondului de a returna fondurile bănești și/sau instrumentele financiare datorate sau aparținând investitorilor, care au fost deținute în numele acestora, cu ocazia prestării de servicii și activități de investiții sau de administrare a portofoliilor individuale de investiții”.

Mai mulți bani de la mai mulți

Noutatea o contituie instituirea sub sancțiune a obligației de a contribui și extinderea acesteia de la casele de brokeraj locale, ca în cazul actualului Fond, la societățile de servicii de investiții financiare care operează pe pașaport la BVB sub autorizarea ASF, dar și la societățile de administrare a activelor financiare și la instituțiile de credit care prestează servicii și activități financiare. Fondul va fi finanțat în principal printr-o contribuție inițială și apoi o contribuție anuală. Neplata la termen a sumelor cuvenite atrage sancțiuni. Amenzile contravenționale pentru diverse încălcări ale legii sunt între 2.500 de lei și 5.000 de lei.

Aceasta mărește semnificativ capacitatea de adunare de resurse financiare pentru Fond, în contextul în care, anterior, societățile nerezidente care activează pe piața de capital românească nu contribuiau, iar acestea ajung în unele luni să intermedieze până aproape de 50% din tranzacțiile de la BVB.

Un fond pentru investitorii persoane fizice

Beneficiarii schemei de compensare ar urma să fie investitorii individuali, proiectul de lege definind ca investitor „orice persoană care a încredințat fonduri bănești sau instrumente financiare unui participant la Fond, în scopul prestării de servicii și activități de investiții”.

Formularea a fost introdusă în contextul în care, la falimentul Harinvest, Fondul a refuzat inițial despăgubirea lui Aurel Marinescu, reclamant al unui furt de 1 milion de acțiuni Fondul Proprietatea (FP) la casa de brokeraj vâlceană, invocând definiția de investitor ca fiind:  persoană care are un contract cu o societate de servicii de investiții financiare. Persoana pe atunci în vârstă de 72 de ani nu cădea sub incidența acestei prevederi, dobândind acțiunile FP în baza titlurilor de despăgubire, iar la Harinvest solicitase doar un extras de cont, însă evidențele Depozitarului Central arătau că de acolo i-au fost sustrase acțiunile.

EXCLUSIV Brokerii de asigurare mai primesc o veste bună, după valul de creșteri ale comisioanelor încasate. ASF scade taxele la jumătate la propunerea patronatului intermediarilor CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Brokerii de asigurare mai primesc o veste bună, după valul de creșteri ale comisioanelor încasate. ASF scade taxele la jumătate la propunerea patronatului intermediarilor

Fondul de compensare este adresat investitorilor individuali persoane fizice, firmelor cu profil nefinanciar și asociațiilor. Proiectul de lege prevede că nu sunt compensați investitori instituționali precum firme de investiții, instituții de credit, instituții financiare, scocietăți de asigurări și reasigurări, organisme de plasament colectiv, fonduri de pensii administrate privat, organizații internaționale, guverne, autorități ale administrației publice centrale, regionale și locale.

De asemenea, de la compensare ar urma să fie exceptați adiministratori și directori în Fond sau participanții cu un aport de peste 5% din capitalul social și rudele acestora, precum și persoane care au condus la dificultățile financiare ale participantului care solicită accesarea și persoane apropiate de acestea.

Cât se despăgubește. Plafonul rămâne la 20.000 de euro

Suma pe care Fondul o plătește „egal și nediscriminatoriu” în cazul incapacității de onorare a obligațiilor de către o casă de brokeraj este în echivalentul în lei a 20.000 de euro. Este o păstrare a plafonului existent în momentul de față pentru entitatea de drept privat. În luna iunie, vicepreședintele ASF Mircea Ursache declara, pentru Profit.ro, că încă erau discuții dacă limita va rămâne la 20.000 de euro sau poate urca spre plafoanul de 100.000 de euro al schemei de garantare a depozitelor bancare sau spre cel de 400.000 de lei valabil în cazul entități similare de protecție pentru piața asigurărilor.

Proiectul de lege pleacă însă cu această sumă conservatoare care ține cont și de dimensiunile reduse ale pieței bursiere locale, și de capacitatea entităților din piață de a cotiza la respectivul fond fără a majora costurile cumulate de tranzacționare. Suma pare adecvată dacă avem în vedere că, la sfârșitul anului trecut, dimensiunea portofoliului mediu de la o casă de brokeraj era de 2.224 de euro, iar cel al unei instituții de credit este de 5.624 euro, în timp ce chiar și pentru clienții SAI-urilor suma medie în administrare este de 15.164 de euro.

Când se activează

Procedurile de accesare a Fondului de Compensare sunt declanșate, potrivit proiectului de lege în momentul în care ASF constată, prin decizie, că un participant la Fond, din motive ce sunt legate direct de situația financiară, nu este în măsură să îndeplinească obligațiile rezultate din creanțele investitorilor și nici nu există perspectiva de a-și onora aceste obligații în cel mai scurt timp.

De asemenea, investitorii pot depune cereri de despăgubire după ce o instanță judecătorească, pe motive legate de situațiile financiare ale unui participant la Fond, emite o hotărâre privind deschiderea procedurii insolvenței.

EXCLUSIV Schimbări majore la ASF. Cea mai importantă Direcție, modificată din temelii. Urmează și alte mutări! CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Schimbări majore la ASF. Cea mai importantă Direcție, modificată din temelii. Urmează și alte mutări!

Practic, activarea Fondului este atrasă de incapacitatea unei case de brokeraj de a returna fonduri bănești sau instrumentele financiare deținute de investitor.

O entitate cu astfel de probleme nu poate părăsi sistemul pieței fără a avea clarificate problemele de compensare. Este iarăși o învățătură trasă din experiența de la Harinvest, unde supraveghetorul pieței a retras licența intermediarului de la Râmnicu Vâlcea, iar ulterior investitorii s-au văzut astfel lipsiți, în fața diverselor instituții, de protecția legislației pieței de capital. Proiectul de lege actual prevede că, în condițiile în care unui participant i se retrage autorizația, Fondul trebuie să asigure compensarea creanței în limita plafonului în vigoare pentru serviciile de investiții contractate și nedecontate până la momentul retragerii autorizației respective.

Casele de brokeraj mici din acționariatul BVB cer anularea deciziei privind noua schemă de tarifare: \ CITEȘTE ȘI Casele de brokeraj mici din acționariatul BVB cer anularea deciziei privind noua schemă de tarifare: "Omorâți tot retailul!"

Notificarea incapacității de plată trebuie să vină instantaneu. Astfel, participantul care nu poate livra sumele bănești sau instrumentele financiare către un client este obligat să notifice ASF în termen de 2 zile de la data solicitării pe care nu o pot onora. De asemenea, supraveghetorul pieței trebuie înștiințat și în cazul în care nu există încă o astfel de solicitare a vreunui client, dar incapacitatea de plată a fost constatată de participant.

Nesesizarea acestei incapacități de plată este infracțiune și se sancționează cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă penală, atrăgând, de asemenea, interzicerea temporară sau definitivă a activării pe piața de capital.

În cazul Harinvest, societatea vâlceană era insolventă de facto cu aproximativ jumătate de an înainte de izbucnirea scandalului, însă aceasta s-a menținut pe linia de plutire și și-a susținut pozițiile pierzătoare inclusiv intrând peste conturile segregate ale clienților. Societatea vâlceană s-a angrenat începând cu septembrie 2013 în operațiuni succesive cu contrapartea BCR, schimbând acțiuni furate cu banca la fiecare 2 zile și simulând astfel existența de cash pe bilanț. Era singura cale de a-și masca insolvența, în condițiile în care poziția pierzătoare a Harinvest pe piața produselor structurate s-a adâncit de la 2 milioane lei, în martie 2013, la 20 de milioane lei, în noiembrie 2013, înainte de golirea conturilor clienților.

În cât timp investitorii primesc banii

Experiența de la Harinvest a lăsat un gust amar investitorilor reclamanți al unor furturi de acțiuni în valoare de aproape 20 milioane lei și care au primit banii la 2 ani de la declanșarea scandalului. Schema de compensare actuală încearcă să strângă termenele de compensare și, în același timp, permite investitorilor care află mai târziu să se înscrie pentru a accesa sumele cuvenite ca despăgubire.

Fondul centralizează cererile de despăgubire într-o perioadă de maximum 5 luni de la emiterea deciziei ASF privind incapacitatea de plată a participantului. Este o listă care rămâne deschisă. Un investitor care invocă motive temeinice de ce nu și-a putut exercita dreptul de compensare în primul termen nu poate fi refuzat de Fond, invocând expirarea perioadei.

Plățile se fac în termen de 3 luni de la întocmirea listei, intervalul putând fi prelungit de ASF cu maximum alte 3 luni, la solicitarea Fondului, pentru situații excepționale.

După compensare, Fondul se subrogă de drept în drepturile investitorilor pentru o sumă egală cu plățile efectuate și se poate înscrie la masa credală în cazul declarării falimentului participantului.

Cine sunt mandarinii noii entități

Dacă actualul Fond este de drept privat, statul preia decizia în noua entitate. Consiliului de Administrație al Fondului de Compensare a Investitorilor ar urma să fie format din 3 persoane, respectiv un reprezentant al ASF, un reprezentant desemnat al Ministerului Finanțelor Publice și numai un reprezentant din partea participanților la Fond, avizat de reglementatorul pieței. Ocupanții pozițiilor respective trebuie să aibă o „experiență profundă dovedită” de minimum 8 ani de activare pe piața de capital sau în structurile de supraveghere.

Fondul de Compensare moare. Trăiască Fondul de Compensare!

Noua entitate ar urma să fie continuatorul și succesorul actualului Fond de Compensare care va face și un transfer de patrimoniu. În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii, ASF va retrage autorizația de funcționare a Fondului creat de industria de brokeraj. Acesta oricum fusese secătuit de precedentele despăgubiri, de aproximativ 4 milioane lei. „Această structură, după ce a plătit la Harinvest, nu mai are nicio sursă financiară pentru cazul unui alt eventual faliment”, avertiza, pentru Profit.ro, Mircea Ursache de la ASF, încă de acum aproape 3 luni.

Vicepreședintele explica atunci și de ce Autoritatea susține noul proiect de lege: „Viața ne-a arătat că actuala formă de compensare în cazul unor falimente determinate de fraude în piața de capital nu mai corespunde cerințelor de protecție a investitorilor.” Și în martie el spunea că noua structura de drept privat „va fi o formă superioară a protecției consumatorilor”.

viewscnt
Afla mai multe despre
fondul de compensare a investitorilor
asf
bursa
bvb
harinvest
mircea ursache