ANCOM propune actualizarea modalității de raportare a datelor aferente serviciilor poștale

ANCOM propune actualizarea modalității de raportare a datelor aferente serviciilor poștale
scris 21 dec 2019

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a anunțat, vineri, că propune actualizarea indicatorilor ce trebuie raportați anual de către furnizorii de servicii poștale activi pe piața din România.

”Modificările propuse reflectă evoluțiile pieței și necesitățile ANCOM, vor duce la optimizarea indicatorilor statistici și vor crea totodată un cadru de raportare mai ușor de utilizat de către furnizori.” a declarat Eduard Lovin, vicepreședintele ANCOM.

Pentru a înlesni raportările și a evita posibilele confuzii, ANCOM propune raportarea pe grupe de trimiteri poștale, organizate în funcție de calitatea furnizorului (trafic realizat în nume propriu, trafic realizat în calitate de subcontractor, respectiv trafic realizat în calitate de revânzător) și de destinația trimiterii poștale (trafic intern, trafic internațional intrat, respectiv trafic internațional ieșit), scrie News.ro.

Prima aplicație mobilă din administrația publică. Toți angajatorii care folosesc zilieri, obligați să și-o instaleze pentru înregistrarea în registrul electronic de evidență CITEȘTE ȘI Prima aplicație mobilă din administrația publică. Toți angajatorii care folosesc zilieri, obligați să și-o instaleze pentru înregistrarea în registrul electronic de evidență

”Pentru traficul realizat în nume propriu sunt evidențiate principalele categorii de servicii poștale prestate, precum și treptele de greutate. În scopul asigurării unei raportări uniforme, această structură a fost aplicată în mod similar pentru principalele categorii de trimiteri poștale. Totodată, informațiile au fost comasate într-un singur formular de raportare, iar o trimitere poștală, indiferent de tipul ei, se va regăsi raportată o singură dată în cadrul unui singur indicator”, se arată în comunicat.

Noua reglementare va permite ANCOM să urmărească evoluțiile indicatorilor atât pe ansamblul sectorului serviciilor poștale, cât și separat, pe anumite segmente de piață, inclusiv evidențierea distinctă a sferei serviciului universal.

Indicatorii raportați de furnizorii de servicii poștale constituie informații necesare pentru monitorizarea situației și a dinamicii concurențiale a pieței serviciilor poștale, pentru elaborarea și actualizarea reglementărilor în domeniu, pentru întocmirea rapoartelor statistice și pentru raportarea către diverse organisme europene și internaționale din domeniu (ca de exemplu, către Comisia Europeană, Uniunea Poștală Universală, Grupul Reglementatorilor Europeni de Poștă).

”Furnizorii de servicii poștale trebuie să raporteze informațiile generale destinate identificării lor și a serviciilor prestate, date privind rețeaua poștală deținută, resursele umane implicate în procesele derulate și valoarea investițiilor realizate, date privind trimiterile poștale gestionate atât la nivel național, cât și la nivel internațional (trimiteri de corespondență, imprimate, pachete mici, colete poștale, mandate, cecograme, publicitate prin poștă, taloane de plată a drepturilor de protecție socială și a documentelor de informare întocmite de Casa Națională de Pensii Publice la domiciliul beneficiarilor), serviciile conexe serviciilor poștale (trimiteri de publicitate neadresată, trimiteri hibrid), precum și cu privire la reclamațiile primite de la utilizatorii serviciilor poștale”, se arată în comunicat.

viewscnt
Afla mai multe despre
ancom
servicii postale