Operatorii ar putea instala rețele fără costuri suplimentare pe proprietatea publică a statului

Operatorii ar putea instala rețele fără costuri suplimentare pe proprietatea publică a statului
scris 16 oct 2015

Operatorii telecom ar putea instala fără costuri suplimentare elemente de infrastructură pe proprietățile publice ale statului sau ale unităților admnistrativ-teritoriale, conform unei inițiative legislative, care urmărește încurajarea dezvoltării și extinderii rețelelor de comunicații și atingerea de către România a obiectivelor stabilite prin Agenda Digitală 2020.

Propunerea este susținută de Ministerul pentru Societatea Informațională (MSI), care a estimat că punerea în practică a inițiativei legislative va diminua veniturile anuale ale bugetelor locale cu cel mult 13 milioane de lei.

“Estimarea este realizată pornind de la informațiile furnizate de primii cinci furnizori de rețele de comunicații din România, privind costurile înregistrate în anul 2014 cu accesul pe proprietatea publică și privată a statului și a unităților administrativ-teritoriale, ținând seama de contribuția neglijabilă a costurilor aferente accesului pe proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, precum și de costurile probabile înregistrate de ceilalți furnizori de rețele de comunicații cu accesul pe proprietatea publică, corespunzător întinderii rețelelor acestora”, se arată în expunerea de motive a proiectului de lege disponibil pe pagina web a ministerului.

Pe de altă parte, dezvoltarea rețelelor telecom și creșterea eficienței utilizării infrastructurilor existente va genera o majorare a veniturilor la bugetul de stat si la bugetele locale prin efectul de multiplicare în economie a investițiilor, se mai arată în document.

Potrivit proiectului de lege, autoritățile publice centrale sau locale, precum și orice alte entități nu pot stabili impozite, taxe, tarife sau alte sume pentru ocuparea și folosința imobilelor proprietate publică de către operatorii telecom ori în considerarea desfășurării de către aceștia a altor activități legate de exercitarea dreptului de acces pe proprietăți.

Accesul pe proprietăți va fi pe, deasupra, în sau sub imobile aflate in proprietate publică ori privată, după caz, în scopul instalării, întreținerii, înlocuirii și mutării rețelelor de comunicații sau elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora.

Prin aceast inițiativă, MSI urmărește transpunerea Directivei 2014/61/UE, care vizează încurajarea dezvoltării infrastructurilor broadband de nouă generație pe teritoriul țărilor UE.

Țările membre au termen de adoptare și transpunere a acestei directive în legislațiile naționale până la 1 ianuarie 2016.

De asemenea, inițiativa legislativă va modifica și completa Legea 154/2012 privind regimul infrastructurii retelelor de comunicații electronice.

Executivul a adoptat Strategia Națională privind Agenda Digitală 2020 în luna aprilie a acestui an.

Potrivit documentului, România trebuie să investească 3,9 miliarde de euro pentru a crește gradul de acoperire broadband, și de utilizare a serviciilor e-Guvernare, a vânzărilor online și a numărului de angajați în domeniul IT&C, acestea fiind o parte a obiectivele țării în domeniul IT&C până în anul 2020.

“O implementare completă a viziunii strategice pentru sectorul IT&C în România care va îndeplini obiectivele specificate pentru România va necesita o investiție totală de peste 3,9 miliarde de euro. Impactul direct și indirect asupra economiei, calculat în conformitate cu bunele practici din alte țări europene care au făcut investiții similare poate fi tradus într-o creștere PIB de 13%, creșterea numărului de locuri de muncă cu 11%, și reducerea costurilor de administrare cu 12% până în anul 2020", se arată în document.

Strategia are obiective creșterea gradului de acoperire broadband de la 90% în 2013 la 100% în 2020, majorarea de patru ori a ponderii IMM-urilor care vând online, la 20% în 2020, reducerea ratei populației care nu a utilizat niciodată internetul de la 39% în 2014 la 30% în 2020, precum și creșterea ponderii cetățenilor care care utilizează servicii de e-Guvernare de la 10% în 2014 la 35% peste cinci ani.

De asemenea, ponderea populației care ca cumpăra online să urce de la 10% în 2014 la 30% în 2020.

Potrivit documentului, în sectorul IT&C din România își vor desfășura activitatea 250.000 de angajați în 2020, de la 128.000 în 2011.

Costurile pentru construirea unei rețele telecom performante (Next Generation Network - NGN), care va asigura viteze superioare de acces la Internet în România, la un nivel în conformitate cu obiectivele Strategiei Agendei Digitale pentru România, au fost estimate între 3,1 și 5,5 miliarde de euro în funcție de tehnologia aleasă.

"Din aceste costuri, două miliarde de euro sunt estimate a fi necesare dezvoltării de retele backbone și backhaul, în timp ce suma de 1,1 - 3,5 miliarde de euro este necesară pentru dezvoltarea de rețele NGA, în funcție de tehnologia aleasă. Aceste costuri vor fi acoperite doar parțial de investiții private și, astfel, o finanțare estimată cuprinsă între 0,7 și 1,7 miliarde de euro este de așteptat să provină din surse de finanțare publică și/sau din alte surse", se mai arată în document.

viewscnt
Afla mai multe despre
telecom
acces
proprietate