Anunț privind selecția candidaților în vederea ocupării funcției de Director general la societatea Cluj Innovation Park S.A.

Anunț privind selecția candidaților în vederea ocupării funcției de Director general la societatea Cluj Innovation Park S.A.
scris 12 aug 2022

Consiliul de Administrație al societatii Cluj Innovation Park S.A. anunță, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și ale Hotărârii de Guvern nr. 722/2016, Legea 31/1990 privind societățile, demararea procedurii legale de selecție a candidaților în vederea ocupării funcției de Director general la societatea Cluj Innovation Park S.A.

Procedura de selecție și recrutare se va desfășura la sediul societății Cluj Innovation Park S.A. din Cluj-Napoca, str. Tiberiu Popoviciu, nr.2-4, etaj 1, birou 09, în perioada 11.08.2022 - 30.09.2022.

  1. ETAPELE PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE

1. Depunerea dosarelor la Registratura societății Cluj Innovation Park S.A.;

2. Evaluarea conformității administrative a dosarelor și a eligibilității candidaților;

3. Selecția candidaților pentru lista scurtă și comunicarea rezultatelor;

4. Susținerea interviului de selecție finală la o dată și o oră ce vor fi comunicate ulterior

fiecărui candidat;

5. Comunicarea către candidați a rezultatelor selecției finale.

  1. CRITERII DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE

Cerințe obligatorii:

1.       Cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând spațiului Economic European și domiciliul în România și cunoașterea limbii române scris/vorbit;

2.       Studii superioare de lungă durată în domeniul tehnic sau economic și studii postuniversitare;

3.       Vechime în specialitatea studiilor minimum 10 ani;

4.       Experiență profesională relevantă de minim 5 ani în activitatea de conducere /administrare a unor companii;

5.       Cunoștinte generale a unei limbi de circulație internațională (engleză, germană, franceză);

6.       Să nu fie în stare de incompatibilitate, conform legii OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare sau a Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (se va anexa o declarație pe proprie răspundere în acest, conform formularului nr.2 ).

Criterii de evaluare/selecție:

1. Competențe specifice sectorului de activitate;

2. Competențe profesionale de importanță strategică;

3. Cunoștințe de guvernanță corporativă;

4. Competențe sociale și personale;

5. Trăsături (alinierea cu Scrisoarea de așteptări a acționarilor, egalitatea de șanse etc.);

6. Lipsa înscrierilor în cazierul judiciar și fiscal.

  1. EVALUAREA ȘI SELECȚIA DOSARELOR DE CANDIDATURĂ

Etapa 1: Selecția candidaților pentru lista lungă: 13-14 septembrie 2022

Etapa 2: Selectia candidatilor pentru lista scurta: 20-21 septembrie 2022

Etapa 3: Interviu și selecția finală 22-27 septembrie 2022

Vor fi contactați și invitați la interviuri doar candidații considerați eligibili conform criteriilor de selecție.

Candidații pentru funcția de Director general la Societatea Cluj Innovation Park S.A. își vor depune, până la data limită de 12.09.2022, ora 14:00 la Registratura instituției, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Tiberiu Popoviciu, nr.2-4, etaj 1, birou 09,  dosarul de candidatură.

Toate detaliile privind selecția directorului general se găsesc pe site-ul: https://clujinnovationpark.ro/ (secțiunea Noutăți).

viewscnt
Afla mai multe despre
cluj innovation park s.a.
recrutare